Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
In het narratief van Marcus en Lucas 'kwamen [mensen]' (Marcus: ἔρχονται, meervoud) of 'kwam iemand' (Lucas: ἔρχεταί τις, enkelvoud) met het bericht dat de dochter van Jaïrus is overleden<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|62}} en Jaïrus wordt gevraagd om Jezus niet verder lastig te vallen. Maar Jezus reageert: "Wees niet bang, geloof alleen [maar]," waarbij Lucas het citaat oprekt met de woorden "en ze zal worden genezen/gered" (σωθήσεται).<ref name="Reid"/>{{rp|141}} Zodra ze bij het huis van Jaïrus arriveren staat Jezus het niemand toe om met hem mee naar binnen te gaan 'behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus', waar Lucas aan toevoegt: 'en de vader van het kind en de moeder', die er later door Marcus ook aan toegevoegd worden (Marcus 5:35–37,40; Lucas 8:49–50).<ref name="Zwiep"/>
 
In de versie van Matteüs was de dochter al vanaf het begin van het verhaal dood, dus deze gebeurtenis vindt niet plaats. Bovendien laat Matteüs' Jezus 'geen omstamdersomstanders toe om getuige te zijn van hoe Jezus het opwekkingswonder verricht (Matt. 9:25)'.<ref name="Zwiep"/>
 
=== Jezus wekt dochter op ===
Bij het huis van Jaïrus vermeldenvermeldt Marcus en Lucas dat Jezus "een groep mensen [ziet] die luid stonden te huilen en weeklagen" /(Marcus 5:38 NBV21). Lucas 8:52 (NBV21) schrijft: "Alle aanwezigen waren aan het weeklagen en sloegen zich van verdriet op de borst."{{refn|group=noot|name="Lucas sloegen8:52"|Het werkwoord κόπτω ''koptó'' betekent normaal gesproken '(Marcusaf)hakken, 5:38;slaan, Lucasdoden', 8:52maar NBV21in de context van rouw betekent het '(zichzelf) op de borst of het hoofd slaan van verdriet, rouw, treurnis'; volgenssoms wordt κόπτω gekoppeld aan de overleden persoon (in de [[accusatief]]) om wiens dood er wordt gerouwd.<ref>{{Cite web |url=https://biblehub.com/greek/2875.htm |title=2875. koptó |author=James Strong |work=[[Concordantie van Strong]] |publisher=Biblehub |date=1890 |accessdate=28 januari 2022 |language=en}}</ref>}} Volgens Matteüs ziet hijJezus "de [[Fluit (muziekinstrument)|fluitspelers]] en de luid weeklagende menigte" (Matteüs 9:23 NBV21).<ref name="O'Brien">{{Cite book |last=O'Brien |first=Mary Elizabeth |date=2008 |title=A Sacred Covenant: The Spiritual Ministry of Nursing |url=https://books.google.com/books?id=kzv9wOaxVRAC&pg=PA10 |location=Sudbury, Massachusetts |publisher=Jones & Bartlett Publishers |page=10 |isbn=9780763755713 |access-date=24 januari 2022}}</ref> Jezus vraagt volgens Marcus retorisch waarom de mensen klagen; volgens Lucas zegt hij dat ze moeten stoppen met klagen; volgens Matteüs zegt Jezus tegen de menigte: 'Ga weg'.<ref name="O'Brien"/> De drie synoptici zijn het erover eens dat Jezus daarna aan alle aanwezigen vertelt: 'Het kind/meisje/ze is niet gestorven, maar slaapt.' Maar de menigte lacht Jezus uit. Marcus zegt dat Jezus de menigte naar buiten stuurt; Matteüs bevestigt dat iedereen wordt weggestuurd, maar zegt niet door wie; Lucas vermeldt dit niet, maar benadrukt dat de aanwezigen 'wisten dat ze was gestorven'.<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|57}}
 
Jezus ging daarna weer naar binnen (Marcus, Matteüs). Hij nam het meisje bij de hand en zij stond op. In de versie van Marcus wordt er een [[Aramees|Aramese]] frase aan Jezus toegeschreven: "[[Aramees in de Bijbel|Talitha koum]]", in het Grieks [[Transliteratie|getranslitereerd]] als ταλιθα κουμ, dat volgens Marcus betekent: "Meisje, ik zeg je, sta op!" (Τὸ Κοράσιον, σοὶ λέγω, ἔγειρε. Marcus 5:41 NBV21).<ref>{{Cite book |last=Martin |first=George |date=2005 |title=The Gospel According to Mark: Meaning and Message |url=https://books.google.com/books?id=r9FKdUYk0r4C&pg=PA124 |location=Chicago |publisher=Loyola Press |page=124 |isbn=9780829419702 |access-date=24 januari 2022}}</ref> Lucas' Jezus zegt: "Kind, sta op!" (Ἡ Παῖς, ἔγειρε).{{refn|group=noot|Lucas 8:54 gebruikt het woord παῖς 'kind', dat zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn, maar het [[vocatief]] [[grammaticaal partikel|partikel]] ἡ (dat meestal niet vertaald wordt) is vrouwelijk, dus sommige Bijbelvertalingen maken er 'meisje' van in plaats van 'kind'.}} Matteüs' Jezus zwijgt. De verhaalversies van Marcus en Lucas eindigen met de instructies van Jezus dat het meisje iets te eten moet worden gegeven en dat Jaïrus en zijn vrouw niemand mogen vertellen wat er is gebeurd. Aan de andere kant vermeldt Matteüs niets over eten en sluit het verhaal af door te zeggen dat zij het zwijgbevel negeerden: 'Maar na hun [=van Jezus en de discipelen] vertrek verspreidden ze het nieuws over [Jezus] in de hele omgeving.'<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|62}}
* Jesus strictly ordered people not to tell anyone about this and to give her something to eat.
| Lucas 8:51–56
* Alle aanwezigen weeklaagden en sloegen zich van verdriet op de borst.{{refn|group=noot|name="Lucas 8:52"}}
* Jesus: 'Houd op met klagen. Ze is niet gestorven, maar slaapt.'
* De menigte lachte Jezus uit, want ze wisten dat ze was gestorven.

Navigatiemenu