Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Bedrijfshulpverlening (categorie Gezondheid)
  gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). In Richtlijn 89/391/EEG
  7 kB (845 woorden) - 13 nov 2018 16:04
 • risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Sinds
  3 kB (442 woorden) - 7 aug 2015 19:28
 • in ontwikkeling die wordt uitgewerkt voor arbeidsgerelateerde veiligheid en gezondheid ("Arbo"). In internationale literatuur wordt dit "Occupational
  16 kB (1.361 woorden) - 14 mei 2019 16:47
 • Water Natuurlijk (categorie Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en wel op Wikidata)
  voor: Gezondheid van mensen, dieren en planten door de waterkwaliteit hoog te houden; Landschapsschoonheid, om in te recreëren en sporten; Veiligheid; Fiscale
  8 kB (451 woorden) - 9 apr 2019 20:29
 • Preventiemedewerker (categorie Gezondheid)
  bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen
  4 kB (443 woorden) - 11 jan 2018 03:03
 • verwijst dus meestal naar begrippen die met vrede samenhangen, zoals veiligheid, gezondheid of voorspoed van zowel individuen als landen. Sjalom wordt veel
  2 kB (295 woorden) - 31 mrt 2017 10:44
 • coördineren van overheden en de scheepvaartindustrie, om maritieme veiligheid te verbeteren en om watervervuiling te voorkomen en te verminderen. Het is
  9 kB (966 woorden) - 9 apr 2019 11:48
 • geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem. De gezondheid en veiligheid van medewerkers wordt beïnvloed door onder meer fysieke belasting
  12 kB (1.531 woorden) - 24 mrt 2019 12:39
 • afspraken Duidelijk, helder en betrouwbaar afhandelen Klantvriendelijk afhandelen Veiligheid (ARBO), gezondheid, reinheid, netheid en orde (uitblijven van chaos)
  11 kB (1.380 woorden) - 7 mrt 2019 12:22
 • 153') beschrijft voor werkgevers de minimum veiligheideisen om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren voor werknemers die door explosieve atmosferen
  7 kB (577 woorden) - 21 feb 2019 08:43
 • landelijke koepel van GGD's tot de vereniging GGD GHOR Nederland (Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland). Vereniging GGD GHOR Nederland GHOR-locaties
  4 kB (446 woorden) - 10 nov 2018 20:34
 • een geo-portaal. Hierin wordt geo-informatie, afkomstig van meerdere organisaties, via geoservices gecombineerd. Een GIS is een operationeel, ondersteunend
  20 kB (2.529 woorden) - 2 feb 2019 17:29
 • organisatie kan de veiligheid garanderen. Veiligheid is een concept dat alleen bereikt kan worden wanneer honderden dan wel duizenden organisaties samenwerken
  2 kB (268 woorden) - 24 dec 2010 00:58
 • 25 GHOR-bureaus tot de vereniging GGD GHOR Nederland (Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland). GGD Amsterdam GGD Hart voor Brabant GGD Rotterdam-Rijnmond
  5 kB (484 woorden) - 2 mei 2019 10:34
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen geuit betreffende de veiligheid van radiogolfstraling en de mogelijke link met hersentumoren (glioom). Deze vorm van
  3 kB (290 woorden) - 16 dec 2018 10:34
 • betrokkenheid en inspraak van ouders, de opleiding en deskundigheid van het personeel, de veiligheid en gezondheid, de accommodatie en inrichting en de groepsgrootte
  18 kB (2.088 woorden) - 25 okt 2018 12:06
 • kernwapens of sabotage, en het onopgeloste probleem van radioactief afval. Critici betwijfelen de veiligheid van kerncentrales en wijzen op eerdere ernstige
  35 kB (4.012 woorden) - 17 dec 2018 12:19
 • sterke dijken, een juist waterpeil in de sloten, schoon en gezond oppervlaktewater en veilige wegen. Het hoofdkantoor van Zeeuwse Eilanden was te vinden
  3 kB (310 woorden) - 12 aug 2014 10:33
 • prijs mee verdienen en het voortbestaan van betrokken bedrijven gegarandeerd is; er wordt zodanig geproduceerd dat welzijn, gezondheid en sociale condities
  9 kB (1.058 woorden) - 13 mei 2019 13:31
 • Drank- en Horecawet. De missie van de NVWA luidt: "De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten
  11 kB (1.174 woorden) - 14 mei 2019 16:39

Resultaten van zusterprojecten

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.