Zoekresultaten

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid opvang aan asielzoekers die naar Nederland
  3 kB (247 woorden) - 2 apr 2019 10:48
 • Duitsland meer asielzoekers in omringende landen 1997-2000: veel asielzoekers uit oorlogsgebied in Afghanistan, Irak en Kosovo 2008: veel asielzoekers uit oorlogsgebied
  45 kB (4.066 woorden) - 9 apr 2019 18:00
 • is een afkorting van Regeling Opvang Asielzoekers. Deze regeling was bedoeld voor asielzoekers die nog in afwachting van de uitslag van hun procedure in
  2 kB (248 woorden) - 30 jun 2017 21:03
 • Balkenendenorm (categorie Economie van Nederland)
  bijvoorbeeld Nurten Albayrak, voormalig bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, die naast het te hoge salaris dat zij zichzelf zou hebben
  14 kB (1.218 woorden) - 12 apr 2019 04:57
 • opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist. Het aanbieden van deze opvang wordt in Nederland
  6 kB (382 woorden) - 19 mrt 2019 14:38
 • COA kan verwijzen naar: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Comité Olímpico Arubano Coat of Arms, de Engelse benaming voor Wapen
  158 bytes (19 woorden) - 13 mrt 2013 15:46
 • Kamp De Pieterberg (categorie Geschiedenis van Nederland in de 20e eeuw)
  erfpacht. De Pieterberg was toen al enkele jaren in gebruik als opvang voor asielzoekers; die opvang werd voortgezet tot 1994. In 1994 is De Pieterberg voorgoed
  4 kB (357 woorden) - 15 apr 2019 06:26
 • grote toestroom van asielzoekers en illegale immigranten die hoopten langs deze route een verblijfsvergunning te krijgen voor een van de Europese staten
  2 kB (253 woorden) - 4 okt 2013 15:02
 • namelijk het recht van asielzoekers op zorg door het COA vastgelegd in de Regeling Zorg Asielzoekers. Alle asielzoekers in de COA-opvang zijn bij de GCA ingeschreven
  4 kB (316 woorden) - 1 nov 2018 10:00
 • Veenhuizen (Noordenveld) (categorie Maatschappij van Weldadigheid)
  penitentiaire inrichting Groot Bankenbosch asielzoekers opgevangen, waaronder ook nareizigers die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen
  8 kB (813 woorden) - 5 apr 2019 18:43
 • werd de Regeling opvang asielzoekers (ROA) ingevoerd, die door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werd uitgevoerd
  136 kB (17.696 woorden) - 18 mrt 2019 18:09
 • en van waaruit veel asielzoekers afkomstig zijn, zijn: Albanië, Algerije, Marokko en Servië. Na binnenkomst in Nederland, krijgen deze asielzoekers op
  32 kB (4.407 woorden) - 4 jun 2018 20:16
 • Zij is tevens lid/secretaris van de Raad van Toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), bestuurslid van het Meldpunt Discriminatie Amsterdam
  4 kB (327 woorden) - 17 mrt 2019 00:51
 • Fedasil (subkop Opvang)
  (Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) is een Belgische instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast is de organisatie
  6 kB (770 woorden) - 18 mrt 2019 00:18
 • omgeving zijn of worden meerdere nieuwe locaties geopend voor de opvang van asielzoekers: een woongroep met 12 AMV-ers uit Eritrea in twee woonhuizen in
  5 kB (771 woorden) - 23 apr 2018 14:16
 • onderdak aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer & Vertrek
  4 kB (201 woorden) - 30 jan 2019 13:48
 • actie worden betrokken. Om specifieke projecten voor de opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen te financieren, besloot de Europese Unie
  105 kB (7.304 woorden) - 15 apr 2019 10:13
 • (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Afwijzing van de asielaanvraag Als de IND van plan is de asielaanvraag af te wijzen, stelt hij de asielzoeker daarvan op
  9 kB (1.196 woorden) - 6 feb 2019 04:46
 • Stoové was onder meer directeur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers en tot 2012 voorzitter van het raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank
  3 kB (94 woorden) - 21 sep 2018 15:45
 • Heumensoord (categorie Geografie van Heumen)
  tijdelijk asielzoekers opgevangen. In beide gevallen ging het met name om Albanese vluchtelingen uit Kosovo. In september 2015, te midden van de Europese
  4 kB (380 woorden) - 27 sep 2018 17:57

Resultaten van zusterprojecten

 • Aan asielzoekers die naar Nederland komen, wordt een fatsoenlijke, maar sobere opvang geboden. Vorig jaar is dat gelukt dankzij de inspanningen van gemeenten
 • uitvoerende ambtenaren van de sociale dienst A. de Graaf en P. de Vries. Zij regelen al vanaf 1987 dat de opvang van de asielzoekers meer dan op rolletjes
 • Pieter van Os, Wij begrijpen elkaar uitstekend, 2010 Tijdens een interpellatie met staatssecretaris van Justitie op 7 oktober 1997, over opvang van uitgeprocedeerde
 • federale overheid grootbanken hun buffer voor het opvangen van tegenvallers te versterken bij het uitbreken van een financiële crisis. Pas in 2014 krijgt de

(vorige 20 | volgende 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.