Sterrebos (Roeselare)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Geplaatst:
14-08-2017

Genomineerd: Verbetering nodig   Verbetering gevraagd!

Help mee dit artikel te verbeteren, zodat het voldoet aan de conventies van Wikipedia. Na een evaluatieperiode van twee weken wordt beslist of dit artikel behouden kan worden of wordt verwijderd. Je kunt hier de beoordelingslijst bekijken.

Indien u van mening bent dat het artikel dusdanig is verbeterd en aangepast dat het wel binnen Wikipedia past, vraag dan op de lijst (of aan de nominator) of dit sjabloon verwijderd mag worden. (/)

Mee bezig Mee bezig
Aan dit artikel of deze sectie wordt de komende uren of dagen nog druk gewerkt.
Toelichting: Foto's volgen nog...
Klik op geschiedenis voor de laatste ontwikkelingen.
Plan

In de Roeselaarse deelgemeente Rumbeke ligt het provinciaal domein Het Sterrebos, een ware groene parel.

Het is een stadsrandbos omringd door woonwijken en de rijksweg.

Sinds 12 augustus 1965 is het bos geklasseerd als landschap. Sedert 1987 is het een Provinciaal domein.

Het Sterrebos is in handen van de provincie.

De naam, Sterrebos, komt van het stervormig patroon van waaruit alle lanen uit één punt vertrekken (naar het voorbeeld van de ‘Prater’ te Wenen).

Gebiedsbeschrijving[bewerken]

Hoofdingang

Het Sterrebos telt 4 toegangspoorten.

Het domein ligt ongeveer 25m boven de zeespiegel. De grond bestaat grotendeels uit vochtige zandleemgrond. Er ligt ook een strook klei die dikwijls onder water staat. Rond het kasteel bevindt zich een natuurlijke vijver, die vroeger werd aangelegd. Centraal door het bos loopt de regenbeek, tijdens natte periodes lijkt het een soort moeras. Hier en daar liggen grachtjes: in de zomer zijn ze meestal droog. In nattere periodes zorgen ze voor de afvoer van water.

Er is vooral hooghout, dat wil zeggen dat de ondergrondse delen dezelfde leeftijd hebben als de bovengrondse delen. Er is min of meer een natuurlijke evolutie waar te nemen. De 1ste boomlaag bevat oudere bomen, de 2de bestaat uit de natuurlijke verjonging. Soms is er een stuiklaag aanwezig en in de kruidlaag kan men soms varens aantreffen. Het bos is geëvolueerd naar een bos in clusters. Langs sommige dreven is nog te zien dat de beuken of eiken mooi in een rij zijn aangeplant. Het Sterrebos is een gemengd loofbos, er zijn veel verschillende soorten bomen aanwezig (zie verder), waarbij inlandse eiken en beuken overheersen.

Project Bergmolenbos[bewerken]

Een project van de Vlaamse overheid waarmee ze 125 hectare groen willen inrichten tussen het Sterrebos en de woonwijk ‘De Zilverberg’. Om dit te realiseren is er een samenwerking tussen: Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, de stad Roeselare en de provincie West-Vlaanderen.

Het project bestaat uit:

Natuurreservaat De Kleiputten, 4,2 ha. Het reservaat wordt omringd door een domeinbos van 9 ha.

De hoogstamboomgaard: tot 95 verschillende fruitsoorten waaronder 39 verschillende soorten appels.

Het Speelbos is 2,2 hectare. De bomen werden geplant in 2001 door kinderen van de plaatselijke basisscholen.

Het provinciaal domein Sterrebos, een kasteeldomein van 27 hectare.

Geschiedenis[bewerken]

Generaal Murray de Melgum (schotse roots) werd door huwelijk kasteelheer te Rumbeke. Hij wilde de hele omgeving van het kasteel grondig wijzigen. Door hem werden bomen van overal geplant in zijn bos.

Het plan komt van Kortrijkzaan F. Simoneau. Joos Schoonheere plantte in 1767 de dreven aan. Van 1769 tot 1774 werd de gehele bebossing rond het kasteel vernieuwd en aangepast.

De oorspronkelijke ster van het Sterrebos had zeven stralen of dreven die vanuit één centraal punt vertrokken en zicht gaven op belangrijke plaatsen in Roeselare. Geen enkele dreef bood zicht op de Sint-Michielskerk. De achtste dreef kwam er na onderhandelingen met de paters Augustijnen. Tot op vandaag bleef de bosindeling bewaard, maar er zijn al verschillende bezienswaardigheden waarop de dreven zicht hadden verdwenen.

Voor WOI leek het Sterrebos op een echt oerwoud. Het was ongeveer 30 ha, begroeid met zware 150-jarige bomen, waaronder honderden eiken en beuken. WOI en WOII eisten vele bomen. De reuzen werden omgehakt en gebruikt als brandhout. In 1953 werden er opnieuw vele jonge bomen ingeplant.

Fauna en Flora[bewerken]

Flora[bewerken]

Plataan

De imposantste boom van het domein is de plataan (platanus acerifolia) die voor het kasteel staat. In zijn soort is het één van de mooiste van Vlaanderen. Deze plataan is ongeveer 210 jaar oud.

In het als Engels park aangelegd deel groeit de Moerascypres (taxodium distichum) en de ginkgo biloba (Japanse notelaar).

Ten westen van het kasteel pronkt een mooie amberboom (liquidambar styraciflua), een Noord-Amerikaanse loofboom.

Buiten de westelijke poort ligt een nat hooiland met pinksterbloemen, de gewone koekoeksbloem en de moerasspirea (“de koningin des velds”). Ze lokt talloze vlinders, vliegen en bijen zoals de zeldzame kleine ijsvogelvlinder.

In het lagere domeingedeelte rond de Regenbeek is een ruige moerasvegetatie. De brandnetel, vlier en de gewone engelwortel zijn er aanwezig.

De ringmuur van de kasteeltuin is helemaal overgroeid met klimop.


Lijst van de overige bomen, struiken en planten:

 • Gewone esdoorn (acer pseudoplatanus)
 • Witte paardenkastanje (aesculus hippocastanum)
 • Zachte berk (betula pubescens)
 • Haagbeuk (carpinus betulus)
 • Tamme kastanje (castanea sativa)
 • Hazelaar (corylus avellana)
 • Beuk (fagus sylvatica)
 • Es (fraxinus excelsior)
 • Gewone hulst (ilex aquifolium)
 • Zwarte walnoot (juglans nigra)
 • Okkernoot (juglans regia)
 • Beverboom (magnolia acuminata)
 • Pinus nigra var. Colabrica
 • Grove den (pinus sylvestris)
 • Populier (populus euramericana ‘Marilandica’)
 • Douglasspar (pseudotsuga menziesii)
 • Moeraseik (quercus palustris)
 • Zomer eik (quercus robur)
 • Robinia (robinia pseudoacacia)
 • Lijsterbes (sorbus aucuparia)
 • Venijnboom (taxus baccata)
 • Hollandse linde (tilia europea)
 • Veenwortel
 • Moerrasvergeet-mij-nietje
 • Margriet
 • Rode klaver

Opmerking: van sommige bomen staan er maar enkele, andere soorten zijn talrijk aanwezig.

Fauna[bewerken]

In de omgeving van de kasteelvijver en –wal zitten waterhoenen en meerkoeten.

Ook wilde eenden komen dikwijls voor.

Meerkoeten en wilde eenden

De ekster is te vinden in kort gras.

De ransuil werd in de winter reeds meerdere malen gezien, meestal terwijl hij slaapt.

Rond en in de poelen en de vijver zitten er 2 kikkersoorten:

 1. Bruine kikker
 2. Groene kikker

Op de weide zijn er konijnen aanwezig.

De ijskelder is ideaal als winterverblijf voor vleermuizen.

Merels, mussen, Turkse- en inlandse tortel, koolmees, roodborstje,… In het verleden heeft men nog andere vogels enkele keren waargenomen, die het sterrebos gebruiken als rust- of tijdelijke verblijfplaats.

Recreatie[bewerken]

Speelplein
 • Verscheidene wandelroutes
 • Cafetaria
 • Vernieuwd speelplein in het thema Middeleeuwen
 • Speelweide
 • Jaarlijkse sterrebosloop
 • Tentoonstellingen in het kasteel

Bronnen[bewerken]

Decorte, P. (2004) Provinciaal Domein Het Sterrebos. Roeselare: Katho

Oostakker, N.; Hubrecht, H. & Dhondt, G. (1984) Het Sterrebos, zowel geschiedkundig als natuurkundig een grote blikvanger. Onbekend: Onbekend

Roeselare. (2000) Beschermde monumenten in Roeselare. Roeselare: Stadsbestuur Roeselare. (onbekend)

Roeselare: méér dan ’t hart van West-Vlaanderen. Roeselare: Stadsbestuur

https://www.roeselare.be/inwoners/wonen/groen/natuur/natuurgebieden/provinciaal-domein-het-sterrebos 12/08/2017

https://www.west-vlaanderen.be/genieten/domeinen/Sterrebos/Paginas/default.aspx 12/08/2017

https://www.natuurenbos.be/bergmolenbos 12/08/2017

http://www.kasteelvanrumbeke.be/index.html 12/08/2017

http://roeselare.cdenv.be/nieuws/middeleeuwse-burcht-pronkstuk-op-vernieuwd-speelterrein-in-t-sterrebos-in-rumbeke 12/08/2017

http://www.nieuwsblad.be/cnt/sh3aftt4 12/08/2017

https://www.roeselare.be/inwoners/wonen/groen/natuur/natuurgebieden/natuurreservaat-de-kleiputten 12/08/2017

https://www.roeselare.be/inwoners/wonen/groen/natuur/natuurgebieden/fruitboomgaarden-0 12/08/2017

http://www.sterrebosloop.be 16/08/2017