Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

De Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) is het samenwerkingsverband van tien Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Deze PGO's verzamelen gegevens van alle in Nederland voorkomende soorten planten en dieren zoals hogere planten, mossen, paddenstoelen en zoogdieren, vogels, vlinders, maar ook amfibieën, reptielen, vissen en allerlei groepen ongewervelden.

Vrijwilligers verzamelen het grootste deel van de gegevens, ondersteund door een (professionele) staf. De landelijke databanken van de PGO's bevatten ca. 80% van alle digitaal beschikbare natuurgegevens in Nederland. De gegevens, de kennis en de expertise van de PGO's worden ingezet ten behoeve van de natuur: voor voorlichting, beheer, beleid en onderzoek.

De volgende Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) zijn lid van VOFF:

  • BLWG, de Bryologische en Lichenologische Werkgroep - Mossen en korstmossen
  • NMV, de Nederlandse Mycologische Vereniging - Paddenstoelen
  • Stichting FLORON, Floristisch Onderzoek Nederland - (Vaat-)planten
  • Stichting TINEA - Kleine vlinders
  • De Vlinderstichting - Dagvlinders, libellen en nachtvlinders
  • EIS-Nederland, European Invertebrate Society - Overige ongewervelden
  • Stichting ANEMOON, ANalyse, Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek - Flora en fauna in en aan zee
  • RAVON, Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland - Reptielen, amfibieën en vissen
  • SOVON - Vogels
  • VZZ, de Zoogdiervereniging - Zoogdieren

Bijdrage aan de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)[bewerken]

De VOFF werkt samen met de Gegevensautoriteit Natuur (GaN) bij de totstandkoming en het toekomstig beheer van de NDFF. De NDFF is ontwikkeld in samenwerking met de VOFF, het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica en de GaN. De NDFF is een gegevensbestand dat actuele en betrouwbare informatie geeft over de verspreiding van alle in Nederland levende planten- en diersoorten. Daartoe worden bestaande gegevens samengebracht en nieuwe gegevens verzameld. Het is in Nederland het eerste volwaardige systeem dat natuurgegevens bundelt, uniformeert, valideert en op een eenvoudige manier toegankelijk maakt.

website[bewerken]

http://www.voff.nl