V.C.S. Ichthus Landelijk

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Verenigde Christen Studenten Ichthus Landelijk, kortweg: V.C.S. Ichthus of Ichthus Landelijk, is een verband van Nederlandse christelijke studentenverenigingen voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, verspreid over heel Nederland. Er zijn Ichthusverenigingen in Amsterdam, Arnhem, Breda, Dronten, Ede, Eindhoven, Groningen, 's-Hertogenbosch, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle. De Reformatorische Studentenkring(RSK) uit Enschede is buitengewoon lid.

Kenmerkend voor Ichthusverenigingen is het open karakter van de verenigingen, de diversiteit van de leden en de centrale plaats die de Bijbel inneemt op verenigingsavonden[bron?]. Alle Ichthusverenigingen zijn lid van de Nederlandse tak van IFES, een internationale organisatie van christenstudenten.

De naam is afgeleid van het Griekse woord Ichthus (vis). De vis is een symbool ter aanduiding van het christendom.

Ontstaansgeschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

De Ichthusbeweging ontstond op 25 februari 1960 in Utrecht, naar aanleiding van een grootscheepse evangelisatieactie op de Utrechtse universiteit. Deze door Prins Bernhard geopende actie werd gehouden van 16 tot 19 november 1959, en de pas bekeerde studenten konden op deze nieuwe studentenbeweging worden opgevangen. Hierna werden ook in verschillende andere steden Ichthusbewegingen opgericht. Door de tijd heen hebben de meeste Ichthusgroepen hun status veranderd in "studentenvereniging". In 2014 zijn de zeven alphastudentenverenigingen toegetreden tot het landelijke verband van Ichthus. Hiermee werd Ichthus met 17 verenigingen het grootste verband van studentenverenigingen in Nederland

Afzonderlijke verenigingen[bewerken | brontekst bewerken]

Amsterdam[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Amsterdam bestaat al meer dan 50 jaar. Aan het begin van de jaren zestig kwam een groepje studenten bij elkaar om Bijbelstudie te doen. Toen dit in 1965 wat vastere vormen had aangenomen, werd Ichthus Amsterdam opgericht. Er werd begonnen met één wekelijkse Bijbelkring en een speciale gebedskring. In enkele jaren groeide dit uit tot tien Bijbelkringen. In 2017 bestaat de vereniging uit tussen de 30 en de 40 leden en telt de vereniging vijf kringen..

Arnhem[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Arnhem werd opgericht in 1975. De vereniging bestaat uit ongeveer 25 leden die tweewekelijks een Bijbelstudie houden. De andere weken zijn er gezamenlijke activiteiten.

Breda[bewerken | brontekst bewerken]

De vereniging is opgericht in 1994, wat inhoudt dat ze in 2020 haar 26e Diës Natalis zal vieren. Ichthus Breda is een vereniging met circa 40 leden, voornamelijk van de hogescholen Avans en BUAS. Ook zijn er leden van de KMA. De leden komen een- à tweewekelijks bij elkaar voor Bijbelstudie of ontspannende activiteiten. Verder organiseert de vereniging activiteiten als: gala's, lezingen, borrels, een jaarlijkse vakantie, feesten en sportevenementen. De vereniging karakteriseert zich door een mix tussen 'Brabantse' gezelligheid en verdieping in het geloof. Verder onderhoudt Ichthus Breda warme banden met de andere Ichthus verenigingen, met name de Brabantse.

's-Hertogenbosch[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus 's-Hertogenbosch is een vereniging die, sinds 1984, bestaat uit een groep studenten die hun geloof uit willen dragen naar stad waarin ze wonen. Elke dinsdag komen de leden bij elkaar voor kringavonden, ontspannen avonden, gezamenlijke maaltijden, feestjes of sprekersavonden.

Dronten[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Dronten, tot 21 mei 2015 nog Alpha Dronten, bestaat al sinds de jaren 80 en heeft circa 40 leden, voornamelijk van het CAH-Vilentum. De vereniging houdt eens in de twee weken Bijbelstudies verspreid over de vier Ichthushuizen.

Ede[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Ede is met 100 leden een van de grotere Ichthusverenigingen. De leden komen bij elkaar voor Bijbelstudie, V.E.T. avonden (Verbroederen En Tjillen), PPP-avonden (praise, preach and prayer), ALV's of andere gezamenlijke avonden.

Eindhoven[bewerken | brontekst bewerken]

C.S.V. Ichthus Eindhoven, opgericht in 1969, was tot voor kort de enige overgebleven "beweging" binnen het Ichthusverband. In 2008 is Ichthus Eindhoven overgegaan in een vereniging, om op 29 mei 2009 haar statuten notarieel te laten bekrachtigen op het gala ter ere van het 8e lustrum. De groep maakt in het seizoen 2002/2003 een grote groei door en haalt dat jaar voor het eerst een ledenaantal dat boven de 50 uitkomt. Anno 2018 telt de vereniging ongeveer 110 leden. De vereniging sinds 2016 gevestigd in de eigen sociëteit, Amnis.

Enschede[bewerken | brontekst bewerken]

De Reformatorische StudentenKring (gewoonlijk wordt alleen de afkorting RSK gebruikt) is een christelijke studentenvereniging die is opgericht in 1973 en momenteel ongeveer 60 leden heeft, vooral studenten van de hogeschool Enschede (Saxion) en de Universiteit Twente. De RSK ziet de Bijbel als de grondslag van de vereniging. De RSK is buitengewoon lid van Ichthus en onderhoudt banden met de C.S.F.R.. Daarnaast is de RSK vertegenwoordigd binnen Christelijk Overleg Orgaan Studenten Enschede (ChOOSE). Ook is de RSK lid van IFES.

Groningen[bewerken | brontekst bewerken]

Stichting Evangelische Studenten Ichthus Groningen is ontstaan in 1982 als 'beweging'. Ze maakt deel uit van het "OCSG" waaraan meerdere christelijke studentenverenigingen uit de stad deelnemen. Het OCSG is een overleg dat gezamenlijke activiteiten voor deze verenigingen organiseert. Eind jaren 90 groeide de vereniging flink, zodat ze anno 2003 ruim 200 leden telde. Anno 2006 is Ichthus Groningen de grootste Ichthus van Nederland. Vanaf 2011 heten ze C.S.V. Ichthus Groningen en is daarmee overgegaan van stichting naar vereniging.

Leiden[bewerken | brontekst bewerken]

De Evangelische Studentenverenging Ichthus Leiden is opgericht in 1966 en telt ruim 60 leden. De leden zijn voornamelijk afkomstig van Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden, enkele leden van andere universiteiten of hogescholen. Daarnaast hebben de leden allerlei kerkelijke achtergronden, van gereformeerde gemeente tot baptist en van katholiek tot evangelisch.

Maastricht[bewerken | brontekst bewerken]

De christelijke studentenvereniging Ichthus Maastricht is als beweging begonnen op 25 mei 1985 (op 3 juni 1994 werd de vereniging opgericht). Op 14 april 2010 is Ichthus Maastricht gefuseerd met Maastrichtse Studentenvereniging Navigators. De nieuwe christelijke vereniging in Maastricht heet c.s.v. Lux ad Mosam. Ze heeft er echter voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij Ichthus, maar maakt sinds 22 maart 2013 onderdeel uit van het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland.

Nijmegen[bewerken | brontekst bewerken]

Als vereniging werd C.S.V. Ichthus Nijmegen[1] in 2001 opgericht. De vereniging bestond echter al sinds 1969 als bijbelstudiegroep. Anno 2020 heeft Ichthus Nijmegen zo'n 60 leden en maakt deel uit van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen (CSN).

Rotterdam[bewerken | brontekst bewerken]

Christelijke Studentenvereniging Ichthus Rotterdam, afgekort C.S.V. Ichthus Rotterdam, werd in 1967 als beweging opgericht.[2] Sinds 1997 is de vereniging officieel een vereniging en heet "Rotterdamse Evangelische Studentenvereniging Ichthus", afgekort tot "R.E.S.V. Ichthus". Vanaf 2015 gaat de vereniging door onder de naam "Christelijke Studentenvereniging Ichthus Rotterdam", afgekort "C.S.V. Ichthus Rotterdam". De vereniging telt zo'n 35 leden.

Tilburg[bewerken | brontekst bewerken]

C.S.V. Ichthus Tilburg werd als beweging opgericht in 1975. Hoewel het ledental lange tijd op de vingers van twee handen te tellen was, groeide de groep met hulp van Ichthus Eindhoven uit tot zo'n 20 studenten in augustus 1993 en tot 40 studenten in 1995. In dat jaar werd ook het eerste (informele) bestuur aangesteld. Na een aantal mindere jaren qua ledenaantal bestaat Ichthus Tilburg anno 2012 uit zo'n 30 studenten. In het seizoen 2001/2002 werd de Tilburgse beweging officieel omgezet in een vereniging.

Utrecht[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Utrecht is met 180 leden de grootste Ichthusvereniging. Bovendien is Ichthus Utrecht de oudste Ichthusvereniging: in 1960 werd de vereniging opgericht. Iedere dinsdag heeft Ichthus Utrecht Bijbelkring, en iedere donderdag een open avond, waar iedereen welkom is.

Wageningen[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Wageningen is opgericht in 1971. De leden van deze Ichthusvereniging zijn voornamelijk afkomstig van de Wageningen Universiteit, Van Hall Larenstein en de Christelijke Hogeschool Ede. Sinds 2011 is de STOAS gevestigd in Wageningen, en behoren studenten van deze onderwijsinstelling ook tot de doelgroep. Het ledental lag anno 2005 rond de 80 leden. Tegenwoordig ligt dit aantal niet veel lager met ongeveer 70 leden.

Zwolle[bewerken | brontekst bewerken]

Ichthus Zwolle is een vereniging met 90 leden van de hogescholen in Zwolle. Al vóór de toetreding van de Alphaverenigingen bij Ichthus droeg Ichthus Zwolle de naam Ichthus, en is deze blijven dragen.

Activiteiten[bewerken | brontekst bewerken]

Programmaboekjes van de jaarlijkse "ichthusretraite"

Het aantal en de aard van de activiteiten van de verschillende verenigingen is redelijk divers. De kernactiviteit van de verenigingen is echter de (twee)wekelijkse Bijbelstudiekring. Twee van de grootste jaarlijkse evenementen waarin alle Ichthusverenigingen participeren, zijn de Ichthus-zeilkampen en de Ichthusretraite. Daarnaast wordt ook elk jaar een volleybaltoernooi voor alle Ichthus-verenigingen georganiseerd.

Ichthus zeilkampen[bewerken | brontekst bewerken]

Het eerste Ichthus-zeilkamp vond plaats van 4 tot 11 juli 1959, en werd georganiseerd door de groep Utrechtse studenten die een paar maanden later de grote evangelisatieactie op touw zou zetten waardoor de Ichthusverenigingen ontstonden. Ichthus Zeilkampen is sinds 2005 een zelfstandige stichting, onder bestuur van de Centrale KampStaf. De stichting onderhoudt nauwe contacten met het Landelijk Bestuur (LB) van VESB Ichthus. Jaarlijks trekken de zeilkampen ongeveer 170 (oud)studenten.

Ichthusretraite[bewerken | brontekst bewerken]

De Ichthusretraite wordt jaarlijks georganiseerd rond november. Het evenement staat open voor alle verenigingen die bij de V.C.S. Ichthus zijn aangesloten. Ruim 300 christenstudenten komen op dit evenement samen om met elkaar te bidden, te zingen, werkgroepen en lezingen te volgen. Sinds 1995 vindt de retraite plaats in conferentieoord "Emmaüs", in een voormalig klooster in het Noord-Brabantse Helvoirt.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

Christelijke studentenverenigingen in Nederland
C.S.F.R.-disputen:Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Amsterdam) · Dei Gratia (Wageningen) · Emèt Qenee (Eindhoven en Tilburg) · Johannes Calvijn (Delft) · Ichthus, sub voce 'In Hoc Signo Vinces' (Rotterdam) · Panoplia (Leiden) · Quo Vadis · Sola Scriptura (Utrecht) · Yir'at 'Adonay (Groningen)
V.C.S. Ichthus:Amsterdam · Arnhem · Breda · 's-Hertogenbosch · Den Haag · Dronten · Ede · Eindhoven · Reformatorische Studentenkring Enschede (RSK) · Groningen · Leiden · Nijmegen · Rotterdam · Tilburg · Utrecht · Wageningen · Zwolle
VGS-Nederland:Fides Quadrat Intellectum (Kampen) · GSV (Groningen) · VGST (Enschede) · VGSU (Utrecht)
O.Z.O.N.:C.S.R.-Delft · S.S.R.-N.U. · C.S.V. Alpha · C.S.V. Lux ad Mosam
Solidamentum:Ede · Gouda · Zwolle
POINT:Fides Quadrat Intellectum (Kampen)
Overige:Depositum Custodi (Utrecht) · Virtute Dei (Utrecht)
Opgeheven:Alpha Landelijk (landelijk verband) · Societas Studiosorum Reformatorum (landelijke bond)