Verlegenheid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Verlegenheid is een woord waar vaak een lage assertiviteit mee wordt bedoeld. Een definitie zou kunnen zijn: verlegenheid is de geremdheid die men ervaart om de afstand tot iemand of een bepaalde zaak te durven overbruggen.

Verlegenheid uit zich vaak in "niet durven". Iemand die verlegen is heeft vaak moeite mensen aan te spreken, of zich in moeilijke situaties te begeven en gaat ook vaak confrontaties uit de weg. Wanneer een moeilijke situatie zich voordoet, trekt men zich terug of uit men zich niet op de "juiste" manier. In extremere situaties maakt de verlegenheid vaak plaats voor een alerte reactie, bijvoorbeeld bij een brand of ongeval.

Verlegenheid hoeft zich ook niet tot alle aspecten van het leven uit te strekken. Sommige mensen zijn op hun werk sociaal zeer sterk, maar verlegen tegenover het hetzelfde of het andere geslacht, afhankelijk van de seksuele voorkeur. Bij anderen is het omgekeerd. Weer anderen weten verlegenheid te camoufleren. Ook kan de verlegenheid zich uiten in blozen, wat als zeer ongemakkelijk kan worden ervaren.

Verlegenheid hoeft niet altijd negatief te zijn. In sommige culturen en situaties wordt "de kat uit de boom kijken" in zekere zin wel gewaardeerd en is overassertiviteit uit den boze. Ook zijn er mensen die een rustige partner zoeken en daarom bewust op zoek gaan naar verlegen of verlegenachtige mensen.

Soms kan verlegenheid hinderlijk zijn. Het kan resulteren in teruggetrokken of "robotachtig" gedrag. Bij extreme verlegenheid kan het zelfs uitlopen in "mensenschuwheid", zelfs in iemands eigen huis. Men krijgt het etiket "asociaal" en "contactgestoord" opgeplakt, waarbij talenten en kwaliteiten in het geheel niet de kans krijgen naar buiten te komen. Het zal hinderlijk zijn in het vinden van een vriend of vriendin, of bij het zoeken naar een baan. In een dergelijk geval is het van groot belang hier goed mee om te gaan, en de verlegenheid te waarderen.

Iemand kan ook in verlegenheid gebracht worden. De betekenis van verlegenheid is dan veel meer dat iemand merkt dat hij/zij niet zo goed was ingevoerd in het onderwerp als gedacht. Als iemands sportploeg verliest, terwijl deze door de omgeving en door de ploeg zelf als sterkste werd gezien, wordt de sportploeg in verlegenheid gebracht. Iemand die een bepaald standpunt naar voren brengt, maar dit onvoldoende weet te onderbouwen in een gesprek, wordt in verlegenheid gebracht.

Degenen die in meer of mindere mate hinder ondervinden van hun verlegenheid kunnen zich zowel in Vlaanderen als in Nederland aansluiten bij de V.V.M. , "vereniging voor verlegen mensen".

De VVM vzw in Vlaanderen biedt cursussen aan waarin de deelnemers leren hoe ze gemakkelijker contacten kunnen leggen, hoe ze zich weerbaarder kunnen opstellen en vooral hoe ze meer zelfvertrouwen kunnen krijgen. De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch en een praktijkgericht deel. De vzw organiseert praatavonden, vormingsmomenten, uitstappen en andere activiteiten. Tweemaandelijks verschijnt een tijdschrift.

In Nederland geeft de V.V.M. onder andere zelfhulpcursussen in groepen van 6 tot 12 personen waarin veel aandacht wordt besteed aan het aanleren van communicatieve vaardigheden. In de loop van de lessen is het de bedoeling dat de groep zelf de lessen gaat verzorgen als onderdeel van de cursus, wat erg leerzaam en goed kan zijn voor verlegen personen.

Externe links[bewerken]