Vervoer in Nederland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search

Nederland heeft een uitgebreide infrastructuur voor personen- en goederenvervoer.

Infrastructuur[bewerken]

Spoorwegen[bewerken]

In totaal ligt er 2808 km aan spoorlijnen in Nederland. De standaard spoorwijdte in Nederland is 1,435 m.

Wegen[bewerken]

Er is in Nederland totaal:

  • 125.575 km aan wegen, veel daarvan zijn geheel of gedeeltelijk ingericht voor het drukke fietsverkeer.
  • 113.018 km verhard
  • 12.557 km onverhard

Per vierkante kilometer land ligt er in Nederland gemiddeld 5000 meter weg of straat, in de vier grootste steden is de wegendichtheid ongeveer het dubbele.

Waterwegen[bewerken]

De totale lengte van de waterwegen (geschikt voor schepen van 50 ton) is 5046 km.

Pijpleidingen[bewerken]

Er is in Nederland 418 km pijpleiding voor ruwe olie, voor aardolieproducten 965 km en voor aardgas 10.230 km

Scheepvaart[bewerken]

Havens en havenplaatsen in Nederland zijn: Amsterdam, Delfzijl, Dordrecht, Eemshaven, Groningen, Haarlem, Harlingen, Hengelo, IJmuiden, Kampen, Maastricht, Rotterdam, Sint Eustatius, Terneuzen, Utrecht en Vlissingen.

Er zijn in Nederland totaal 596 vrachtschepen van minimaal 1000 ton. Er zijn 3 bulkcarriers, 371 cargoschepen, 43 tankers voor vervoer van chemische stoffen, 59 containerschepen, 21 vloeibaar gas-tankers, 1 vee-carrier, 9 multi-functionele carriers, 8 passagiersschepen, 26 olietankers, 29 koelschepen, 18 roll-on/roll-off schepen, 3 passagiersschepen binnenvaart en 5 gespecialiseerde tankers.

Vliegvelden[bewerken]

In Nederland zijn 28 vliegvelden. Er zijn er 19 met verharde landingsbanen. De lengtes van de landingsbanen zijn:

  • Meer dan 3047 m: 2
  • 2438 tot 3047 m: 7
  • 1524 tot 2437 m: 6
  • 914 tot 1523 m: 3
  • Minder dan 914 m: 1 (2000)

Met onverharde landingsbanen: 9

  • 914 tot 1523 m landingsbaan: 3
  • Minder dan 914 m landingsbaan: 6 (2000)

Helihavens: 2 (2005)

Vervoersstromen[bewerken]

Goederenvervoer[bewerken]

In Nederland komt jaarlijks zo'n 330.000.000 ton goederen per schip het land binnen. Daarbij gaat het om 43.000 reizen, waarvan 19.000 in lijndiensten. Dat betekent dat er wekelijks per inwoner van Nederland, ongeveer 400 kg goederen per schip het land binnenkomt. Een groot deel daarvan gaat via Nederland ergens anders naartoe.

Er gaat jaarlijks zo'n 100.000.000 ton goederen per schip het land uit.

Drie kwart van deze lading gaat via de haven van Rotterdam. Van de lading die per container wordt vervoerd gaat zelfs 98% naar het buitenland.

Deze goederen kunnen als volgt verdeeld worden.

Eemhaven, Rotterdam
Type lading In Uit
  (x 1.000.000 ton)
Aardolie en aardolieproducten 133 15,6
Vaste brandstoffen 40 3,5
Ertsen en metaalresiduen 46 4,3
Chemische producten 18,3 9,9
Landbouwproducten; levende dieren 3,9 1,9
voedingsproducten 19,4 5,3
Ruwe mineralen; bouwmaterialen 12,6 3,3
Meststoffen 2,9 2,6
Overige 46 52

Bron: bron cb-statline

Schepen brengen dagelijks 3,9 kg landbouw- en voedingsproducten per inwoner Nederland binnen. Bij die 3,9 kg zit ook veevoer, en producten die (eventueel na bewerking) per spoor of over de weg het land uit gaan.