Wikipedia:Wikiproject/Gendergap/Onderwerpen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Andere onderwerpen[bewerken | brontekst bewerken]

Algemeen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Vrouwelijke waarden
 2. Vrouwencafé's
 3. Vrouwen in de krijgsmacht w:en:Women in the military
 4. Vrouwen Vredesgang - v.a. 18 mei 1934 jaarlijkse stille tocht
 5. ZMV Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen

Beeldvorming over gender en sekse[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Madonna-hoercomplex
 2. Dom blondje
 3. Zedigheid (geïllustreerd door Bilderdijks Rotsgalmen en heksenvervolging)
 4. Slut-shaming, bijvoorbeeld na een foto in Panorama
 5. Seksestereotype en/of Genderstereotype; zie bijvoorbeeld dit filmpje: zij stelt vragen, hij legt uit. Heeft ook met hun achtergrond te maken, toch typerend.
 6. Leiderschap; uitbreiding met de genderstereotypen die hierbij een rol spelen.

Boeken en tijdschriften[bewerken | brontekst bewerken]

Er wordt gewerkt aan een lijst Feministische literatuur. Momenteel is deze erg gericht op met name de Angelsaksische landen; het overzicht heeft dringend feministische boeken en auteurs uit het Nederlandstalige taalgebied nodig (16e eeuw tot nu).

 1. Heren van de thee (roman) - Hella Haasse
 2. Woman in the nineteenth century - Margaret Fuller
 3. The female eunuch/De vrouw als eunuch - Germaine Greer
 4. The beauty myth /De zoete leugen, of De mythe van de schoonheid - Naomi Wolf
 5. De derde feministische golf - Dirk Verhofstadt
 6. F*ck die onzekerheid - Vreneli Stadelmaier
 7. Ons Plattelandsleven - maandblad van het CPB
 8. Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding later Onze Kleeding - van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding
 9. Vrouwen, van Godin tot Slavin - Auteur Ugo Janssens. Historisch boek over de positie van de vrouw door de eeuwen heen waarin ze zowel verguisd als vereerd werd.
 10. Serpentine - feministisch tijdschrift
 11. Sexual politics (Kate Millett), baanbrekend boek, vormde aanzet tot de tweede feministische golf (wikidata)

Daarnaast ontbreken veel tijdschriften (al dan niet in papieren vorm) die voornamelijk op vrouwen zijn gericht, zoals:

 1. Santé [1]
 2. Vileine [2]
 3. OneWorld (tijdschrift) zie [3] en OneWorld-platform Harlot, zie [4]
 4. Stellingdames, zie [5] en oprichters Justine van de Beek en Anne Ardon

Overig

 1. Vrouwenboekhandel - Dit fenomeen was vooral belangrijk tijdens de jaren 70 en 80, nu zijn er nog een paar vrouwenboekhandels in Nederland

Dagelijks leven[bewerken | brontekst bewerken]

Zie voor ideeën ook Wikipedia:Gewenste_artikelen/Dagelijks_leven

 1. ...
 2. ...

Emancipatie en macht[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Glazen afgrond Als vrouwen leiderschapsposities krijgen, zijn die relatief vaak risicovol; zie Encyclo.nl: glazen afgrond
 2. Kies exact Overheidscampagne om meisjes te stimuleren exacte vakken te kiezen

Instellingen, verenigingen, bewegingen[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Informatie- en Documentatiecentrum voor de Vrouwenbeweging
 2. FNV Vrouwenbond
 3. Vrouwenbureau Berlijn?
 4. E-Quality (doorlink naar Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis vandaar blauwe link
 5. Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen/LVAAV
 6. Christelijke Plattelandsvrouwenbond /CPB (dp!)
 7. Nederlandse Christen Vrouwenbond/NCVB (dp!)
 8. Vrouwen door Vrouwen
 9. Bond van Nederlandsche Vrouwen in Groot-Brittannië - WO2
 10. Vereeniging tot Vorming van een Studiefonds van Vrouwelijke Inlandsche Artsen
 11. Federatie van R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Meisjes in Nederland
 12. Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge Meisjes 'Union'
 13. Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, na fusie met Nationale Vrouwenraad van Nederland en Nederlands Vrouwen Comité nu Nederlandse Vrouwen Raad
 14. Nederlandsche Bond van Vrouwelijke Automobilisten
 15. Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond
 16. LOVA Netwerk (Landelijk Overleg Vrouwenstudies Amsterdam/Netherlands Association for Gender Studies and Feminist Anthropology)
 17. Nederlandse Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs - gelieerd aan maar zelfstandig van de SDAP
 18. De Neutrale (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht)
 19. YWCA (Young Women’s Christian Association) [1][2]
 20. Zonta Nederland, Zonta werkt aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.[3]
 21. Women's Engineering Society (en|d[4]
 22. Netwerk VN-Vrouwenverdrag, 'breed samengesteld platform met juridische kennis waarin vrouwen- en mensenrechtenorganisaties samenwerken, met als doel het monitoren van de implementatie van het VN-Vrouwenverdrag in Nederland' (website)

Vrouwenrechten[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Vrouwenrechten - Hoe verandert de visie hierop? Wat houden ze in? Welke bewegingen identificeren zich als vrouwenrechtenbeweging? Welke personen? Hoe worden zij onzichtbaar gemaakt in de geschiedschrijving?

Vrouwenkiesrecht[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Passief kiesrecht vrouwen, politieke participatie van vrouwen
 2. Vrouwenkiesrecht uit te breiden?

Tegen discriminatie en geweld (algemeen)[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Commissie voor de Status van de Vrouw (CSV) (Verenigde Naties 1946–heden) (en:United Nations Commission on the Status of Women, CSW)
 2. Verklaring inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (Verenigde Naties 1967). (en:Declaration on the Elimination of Discrimination Against Women)
 3. Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) van de Verenigde Naties uit 1979 (verder uit te breiden)
 4. Verklaring van Wenen en Actieprogramma (VDPA) (Verenigde Naties juni 1993). (en:Vienna Declaration and Programme of Action)
 5. Verklaring inzake de uitbanning van geweld tegen vrouwen (Verenigde Naties december 1993). (en:Declaration on the Elimination of Violence Against Women)
 6. Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen (Verenigde Naties 1999–heden). (en:International Day for the Elimination of Violence against Women)
 7. Maputo-protocol (Afrikaanse Unie 2003). (en:Maputo Protocol)
 8. Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Raad van Europa 2011), ook wel bekend als de Istanboel-conventie (en:Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence).
 9. Wijziging enkele onderwijswetten i.v.m. evenredige vertegenwoordiging vrouwen leidinggevende functies onderwijs

Seksuele rechten[bewerken | brontekst bewerken]

 1. Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. (en:Sexual and reproductive health and rights)
 2. Internationale Sekswerkersdag (sinds 2 juni 1975). (International Whores' Day / International Sex Workers Day)
 3. Internationale Dag tegen Prostitutie (sinds 2002). (en:International Day of No Prostitution)
 4. Internationale Dag ter Beëindiging van Geweld tegen Sekswerkers (SWOP-USA 17 december 2003–heden). (en:International Day to End Violence Against Sex Workers)