Wikipedia:Wikiproject/Gendergap/Onderwerpen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Andere onderwerpen[bewerken]

Algemeen[bewerken]

 1. Vrouwelijke waarden
 2. Vrouwencafé's
 3. Vrouwen in de krijgsmacht w:en:Women in the military
 4. Vrouwen Vredesgang - v.a. 18 mei 1934 jaarlijkse stille tocht
 5. ZMV Zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen

Beeldvorming over gender en sekse[bewerken]

 1. SlutWalk (wikidata)
 2. Madonna-hoercomplex
 3. Dom blondje
 4. Zedigheid (geïllustreerd door Bilderdijks Rotsgalmen en heksenvervolging)
 5. Slut-shaming, bijvoorbeeld na een foto in Panorama
 6. Seksestereotype en/of Genderstereotype; zie bijvoorbeeld dit filmpje: zij stelt vragen, hij legt uit. Heeft ook met hun achtergrond te maken, toch typerend.
 7. Mansplaining, mannen leggen dingen uit aan vrouwen, vaak betuttelend of neerbuigend; zie ook het punt hierboven.
 8. Leiderschap; uitbreiding met de genderstereotypen die hierbij een rol spelen.

Boeken en tijdschriften[bewerken]

Er wordt gewerkt aan een lijst Feministische literatuur. Momenteel is deze erg gericht op met name de Angelsaksische landen; het overzicht heeft dringend feministische boeken en auteurs uit het Nederlandstalige taalgebied nodig (16e eeuw tot nu).

 1. Heren van de thee (roman) - Hella Haasse
 2. Woman in the nineteenth century - Margaret Fuller
 3. The female eunuch/De vrouw als eunuch - Germaine Greer
 4. The beauty myth /De zoete leugen, of De mythe van de schoonheid - Naomi Wolf
 5. De derde feministische golf - Dirk Verhofstadt
 6. F*ck die onzekerheid - Vreneli Stadelmaier
 7. Ons Plattelandsleven - maandblad van het CPB
 8. Onze Roeping - tijdschrift Arbeid Adelt
 9. Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding later Onze Kleeding - van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding
 10. Vrouwen, van Godin tot Slavin - Auteur Ugo Janssens. Historisch boek over de positie van de vrouw door de eeuwen heen waarin ze zowel verguisd als vereerd werd.
 11. Serpentine - feministisch tijdschrift
 12. Sexual politics (Kate Millett), baanbrekend boek, vormde aanzet tot de tweede feministische golf (wikidata)

Daarnaast ontbreken veel tijdschriften (al dan niet in papieren vorm) die voornamelijk op vrouwen zijn gericht, zoals:

 1. Santé [1]
 2. Vileine [2]
 3. OneWorld (tijdschrift) zie [3] en OneWorld-platform Harlot, zie [4]
 4. Stellingdames, zie [5] en oprichters Justine van de Beek en Anne Ardon

Overig

 1. Vrouwenboekhandel - Dit fenomeen was vooral belangrijk tijdens de jaren 70 en 80, nu zijn er nog een paar vrouwenboekhandels in Nederland

Dagelijks leven[bewerken]

Zie voor ideeën ook Wikipedia:Gewenste_artikelen/Dagelijks_leven

 1. ...
 2. ...Emancipatie en macht[bewerken]

 1. Glazen afgrond Als vrouwen leiderschapsposities krijgen, zijn die relatief vaak risicovol; zie Encyclo.nl: glazen afgrond
 2. Vrouwenrechten - Hoe verandert de visie hierop? Wat houden ze in? Welke bewegingen identificeren zich als vrouwenrechtenbeweging? Welke personen? Hoe worden zij onzichtbaar gemaakt in de geschiedschrijving?
 3. Kies exact Overheidscampagne om meisjes te stimuleren exacte vakken te kiezen
 4. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid
 5. Wijziging enkele onderwijswetten i.v.m. evenredige vertegenwoordiging vrouwen leidinggevende functies onderwijs
 6. Edinburgh Seven, werden in 1869 uitgesloten en weggepest van de Universiteit van Edinburgh. Zie en:Edinburgh Seven en Diploma's eerste vrouwelijke studenten Schotland alsnog uitgereikt.

Instellingen, verenigingen, bewegingen[bewerken]

 1. Informatie- en Documentatiecentrum voor de Vrouwenbeweging
 2. FNV Vrouwenbond
 3. Vrouwenbureau Berlijn?
 4. E-Quality (doorlink naar Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis vandaar blauwe link
 5. Landelijke Vereniging van Alleenstaande Arabische Vrouwen/LVAAV
 6. Christelijke Plattelandsvrouwenbond /CPB (dp!)
 7. Nederlandse Christen Vrouwenbond/NCVB (dp!)
 8. Vrouwen door Vrouwen
 9. Bond van Nederlandsche Vrouwen in Groot-Brittannië - WO2
 10. Vereeniging tot Vorming van een Studiefonds van Vrouwelijke Inlandsche Artsen
 11. Federatie van R.K. Vereenigingen ter Bescherming van Meisjes in Nederland
 12. Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Jonge Meisjes 'Union'
 13. Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening, na fusie met Nationale Vrouwenraad van Nederland en Nederlands Vrouwen Comité nu Nederlandse Vrouwen Raad
 14. Nederlandsche Bond van Vrouwelijke Automobilisten
 15. Hollandsch-Vlaamsche Vrouwenbond
 16. LOVA Netwerk (Landelijk Overleg Vrouwenstudies Amsterdam/Netherlands Association for Gender Studies and Feminist Anthropology)
 17. Nederlandse Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs - gelieerd aan maar zelfstandig van de SDAP
 18. De Neutrale (Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht)
 19. YWCA (Young Women’s Christian Association) [1][2]
 20. Zonta Nederland, Zonta werkt aan de verbetering van de juridische, professionele, politieke en economische status van vrouwen over de hele wereld.[3]
 21. Women's Engineering Society (en|d[4]

Kiesrecht[bewerken]

 1. Passief kiesrecht vrouwen, politieke participatie van vrouwen
 2. Vrouwenkiesrecht uit te breiden?