Overleg Wikipedia:Wikiproject/Gendergap/Onderwerpen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Missende kopjes[brontekst bewerken]

Ik mis de kopjes Seksualiteit en Emancipatie & macht, terwijl die wel inspirerend kunnen zijn voor het opsporen van onderwerpen. Aangezien ik deze pagina pas tien minuten geleden ontdekt heb, voel ik me niet vrij om deze kopjes in te voegen. Kan iemand dat doen of hier een reactie geven? Met vriendelijke groet — bertux 17 nov 2017 23:49 (CET)

Ha Bertux, voel je vrij om naar je eigen zin de tussenkopjes die je noemt toe te voegen (of om rode linken toe te voegen als je wilt.{{smiley|:)]]. Leuk je hier te zien. Ecritures (overleg) 18 nov 2017 09:59 (CET)

Seksuele onreinheid[brontekst bewerken]

Met deze bewerking voegde Hannolans het onderwerp Seksuele onreinheid toe. Zelfs met de toelichting kerkelijke leer is dit nogal ruim, want gaat het over het onrein zijn van seks of over het onrein worden door seks of met seks? Andere varianten zijn ook denkbaar. Is er een verband bedoeld met maagdelijkheid in de religie? Valt de onbespreekbaarheid van seks en seksuele handelingen er ook onder? Moeten we kerkelijk ruim opvatten als religieus of strikt als christelijk? En valt menstruele onreinheid (suggesties voor een betere titel zijn welkom) er ook onder? Zie bijvoorbeeld: Nepalese vrouw en kinderen dood gevonden in 'menstruatiehutje' | NOS

Daarnaast vraag ik me af of er niet een artikel over vrouwelijke onreinheid zou moeten zijn. In vele culturen zijn vrouwen onder bepaalde omstandigheden onrein, terwijl specifiek mannelijke onreinheid veel zeldzamer is, al zijn er in de Bijbel wel voorbeelden. Daarnaast kon een joodse priester op allerlei manieren onrein worden en sommige daarvan hebben met seksualiteit te maken, maar echt specifiek voor mannen zijn die niet, ze vloeien voort uit het feit dat alleen mannen priester konden zijn. Wel kon hij verontreinigd worden door vrouwen die niet rein waren. Zo mocht hij alleen met een maagd trouwen, dus bijvoorbeeld niet met een weduwe. En veruit het meest drastisch:

… als de dochter van een priester zich onheilig gedraagt door met iemand naar bed te gaan met wie ze niet getrouwd is, dan maakt ze ook haar vader onheilig. Ze heeft geen respect voor hem gehad. Ze moet verbrand worden.

— Leviticus 21

Over de zonen van de priester lees ik niets in dit verband en het lijkt erop, dat ook de priester zelf gerust naar de hoeren mocht, al zal enige discretie wel wenselijk zijn geweest — bertux 10 jan 2019 17:49 (CET)

Het lijkt mij inderdaad terecht een onderscheid te maken tussen man en vrouw want wat wel en niet mag lijkt te verschillen. Seksuele onreinheid heb ik toegevoegd nav de Nashvilleverklaring waarin deze een basis lijkt. We hebben een kort artikel onkuisheid. Ik heb het idee dat het niet hetzelfde is, ik heb het vermoeden dat centraal staat de reinheid van het menselijk lichaam en geest en dat deze door zonden besmet kunnen raken en weer weggewassen kunnen worden. Er wordt hierbij gesproken over reinigingswetten. Zie https://christipedia.miraheze.org/wiki/Reinigen waarvan we overigens geschikte tekstdelen kunnen overnemen. Hannolans (overleg) 10 jan 2019 21:19 (CET)
In dat verband zouden we ons eerst moeten bezinnen op reinheid, want dat is de norm, die gewoonlijk trouwens onhaalbaar hoog gelegd wordt. Elke religie vult die anders in en definieert de aberratie dan ook anders. Van de gelinkte passages uit de Torah en het Oude Testement gaat Leviticus 15 vooral over lichamelijke reinheid, terwijl hoofdstuk 21 vooral betrekking heeft op geestelijke reinheid, waarbij dan weer enkel lichamelijke handelingen en toestanden als verstoorders optreden. Het Israël uit de tijd van voor de koningen was domweg nog niet in een cultuurstadium waarin men een scherp beeld had van abstracties. Met Jezus treed je duidelijk een nieuwe tijd binnen, waar hij de geestelijke reinheid vooropstelt en hij bagatelliseert de invloed die lichamelijke handelingen daarop zouden kunnen hebben. Zijn apostelen, merendeels onontwikkelde vissers, waren zo ver nog niet, wat hier en daar hilarische dialogen oplevert.
Ook voor de Nederlandse, conservatief-christelijke theologen uit de 17e eeuw was Jezus' geestelijke ontwikkeling trouwens te hoog gegrepen en hun benepen navolgers deden er nog een schepje bovenop. Sommigen zagen in het lichaam niet meer dan een "vuile zak met botten" en daar valt weinig aan te reinigen. Ze probeerden het niet eens en in de praktijk hechtten zij hechtten zij dan ook weinig waarde aan de doop als reinigingsritueel, terwijl deze bij katholieken het verschil tussen hemel en hel maakt. In het algemeen hebben de katholieken veel meer reinigingsrituelen gehad: de doop, de biecht, de aflaat, de boetedoening, de bedevaart, de intrede in het klooster, het kluizenaarschap en waarschijnlijk nog wel meer. Pinkstergemeenten en wederdopers hebben weer hun eigen kijk en aanpak.
Hierboven heb ik alleen nog maar de joodse en christelijke opvattingen en rituelen aangestipt, maar ook binnen de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het shintoïsme, het brahmanisme, de sikh-religie en de uiteenlopende vormen van animisme bestaan waaiers aan opvattingen.
Betrokken op gender en sekse is er van alles dat als onrein beschouwd kan worden: het hele lichaam, de geslachtsdelen, de geslachtskenmerken, de aanblik van een lichaam, het kijken naar een lichaam, erotiek, lust, de geslachtsdaad, masturbatie, menstruatie, haargroei of juist het ontbreken daarvan, het baren, de voorhuid, de clitoris, noem maar op. De preventiemaatregelen en reinigingsrituelen zijn navenant, van het slapen met de handen boven de dekens en boekverbranding tot vrouwenbesnijdenis en steniging of het kiezen van een zondebok om de woestijn in te sturen. Ons eigen artikel Rein (religie) kleunt flink mis door dit begrip alleen op voedsel te betrekken.
Het Christipedia-artikel stipt van het hierboven opgesomde slechts een flintertje aan, maar erger is, dat er baarlijke nonsens verkocht worden. De stelling Het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat de uitwendige reinigingen in het Oude Testament een zinnebeeldige betekenis hebben. is bekend van westerse theologen, maar is onderdeel van een web van infame leugens, die vooral politieke doeleinden dient: er moet bewezen worden dat de westerse wereld de rol van de Joden als verbondsvolk overgenomen hebben en dat de joodse godsdienst verachtelijk is. In het algemeen moet je conservatief-christelijke bronnen niet vertrouwen. Onderzoek lijkt aan te geven, dat er een verband is tussen orthodoxie en de bereidheid tot liegen. Dat is ook mijn persoonlijke ervaring, waarbij ik wel wil aantekenen, dat christenen zelden hun leugens als zodanig ervaren. Dat heeft dan weer met de gebrekkige werkelijkheidstoetsing te maken die eigen is aan religie — bertux 11 jan 2019 01:10 (CET)
Dank voor deze schets. Meer dan een artikel waard. Hannolans (overleg) 11 jan 2019 17:01 (CET)