Wing Tsun

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Wing Tsun
Naam (taalvarianten)
Traditioneel 詠春
Vereenvoudigd 咏春
Hanyu pinyin yǒngchūn
Jyutping (Standaardkantonees) wing6 ceon1
Engels Wing Chun
Standaardkantonees Wíng Ch'ún
HK-romanisatie (Standaardkantonees) Wing Chun
Yale (Standaardkantonees) wing6 cheun1
Letterlijke vertaling eeuwige lente
Andere benamingen Ving Tsun

Wing Tsun (Internationaal Fonetisch Alfabet: [wIŋ tsʰən]) is een Chinese vechtkunst (vechtsport). Het is een zijstroming van de zuidelijke stijl Wing Chun uit de vechtsport Kung Fu, waarin de nadruk ligt op korte en snelle bewegingen. De stijl vindt zijn oorsprong in een van de Shaolin Kloosters. Dit zijn de kloosters die oorspronkelijk uit China komen waar veel Kung Fu stijlen werden beoefend.

Geschiedenis van Wing Tsun[bewerken]

Wing Tsun vindt zijn oorsprong ongeveer 250 jaar geleden in het zuiden van China, ten tijde van de oorlogen tegen de Mantsjoese Qing-dynastie. De legende wil dat de Shaolin tempel overvallen en platgebrand werd door soldaten van de Manchu. Dezen vreesden dat de Shaolin te sterk gingen worden door de beheersing van het Kung Fu. De meeste inwoners van de tempel werden door verraad gedood, doch vijf grootmeesters konden ontsnappen.

Onder de vluchtelingen bevond zich de boeddhistische non Ng Mui, de oudste van de vijf en enige vrouw in de Shaolin-tempel. Zij vestigde zich in de ‘Witte Kraanvogel-tempel’ aan de Taï Leung-berg. Daar wijdde ze haar tijd aan de vechtkunsten en mediteerde om zich te kunnen wreken op de verraders van de Shaolin-tempel. Om dit te kunnen doen was het noodzakelijk een nieuw vechtsysteem te ontwikkelen dat beter zou zijn dan het Shaolin kung fu. Ze zou alle zwakke punten van de Shaolin-technieken gebruiken in haar voordeel.

Op een dag was ze getuige van een gevecht tussen een slang en een kraanvogel, andere legenden spreken over een vos en een kraanvogel. Ze zag dat de slang in cirkels rond de kraanvogel gleed in de hoop een fatale aanval te kunnen doen. De kraanvogel bleef in het midden en draaide de hele tijd, om zo frontaal tegenover de slang te blijven.

De slang bleef in cirkels bewegen rond de poten van de kraanvogel en ontweek de bekaanvallen om telkens bliksemsnel tot de aanval over te gaan. Dit gevecht bleef een zekere tijd doorgaan, en Ng Mui observeerde aandachtig dit schouwspel.

Dankzij deze gebeurtenis kreeg ze een idee hoe ze haar nieuwe vechtsysteem zou ontwikkelen. De beste Shaolin kung fu-systemen legden nadruk op vastgelegde bewegingen, en veel krachtgebruik welke haar te gecompliceerd waren en gezien haar hoge leeftijd niet eenvoudig te realiseren waren. Ze legde in haar nieuwe systeem de nadruk op de eenvoud van de bewegingen; daar waar de Shaolin kung fu tientallen vormen of tao’s had. (Tao’s zijn series van opgelegde bewegingen, die individueel worden uitgevoerd.) Na onderzoek en verfijning kwam Ng Mui tot drie ‘open hand’-vormen en een houten poppenvorm.

In tegenstelling tot de mooie en grote bewegingen van het ‘Shaolin kung fu’, die eveneens nog aantrekkelijke namen hadden voor de verschillende technieken, legde Ng Mui de nadruk op eenvoudige, snelle bewegingen, die niet tot doel hadden om als demonstratie te dienen. De bewegingen moesten enkel een puur praktisch doeleinde hebben, waarbij de benaming van de verschillende bewegingen ook eenvoudiger waren. In plaats van technieken gebaseerd op kracht had ze een systeem die de tegenstander zou verslagen door middel van een methode en soepelere bewegingen.

Ng Mui leerde Yim Yee en zijn dochter Yim Wing Chun kennen. Het was in zijn winkel waar ze tofu kocht. De schoonheid van Yim Wing Chun viel al snel genoeg op, zodat een brute vechter om haar hand vroeg. Ze weigerde, waardoor ze al snel in de problemen geraakte. Ng Mui hoorde hiervan en besloot hen te helpen. Ze leerde Yim Wing Chun het systeem aan, en ze versloeg de brute vechter. Vooraleer Ng Mui verder reisde bracht ze Yim Wing Chun nog bij om een waardige opvolger voor haar systeem te vinden.

Yim Wing Chun trouwde met haar verloofde Leung Bok Chau. Hij was ook een kung fu–beoefenaar voor hij met haar trouwde. Het was door de verschillende malen dat zijn vrouw hem versloeg, dat hij respect kreeg voor haar vechtcapaciteiten. Hij leerde het systeem, en noemde het Wing Chun Kuen, ter nagedachtenis van diegene die het hem leerde. De Wing Chun Kuen werd verder aan verschillende mensen doorgegeven, waaronder Wong Wah Bo, tot het bij Leung Yee Taï kwam, een meester in de Lange Stoktechniek. De twee wisselden hun technieken en principes uit, en na de dood van Wong Wah Bo werd Leung Yee Taï opvolger. Vanaf dan maakte de Lange Stok deel uit van de Wing Chun Kuen.

De bekendste Wing Tsun legende, is ongetwijfeld Leung Jan. Talrijk zijn de verhalen die over deze persoon geschreven en verfilmd werden. Leung Jan, een bekende dokter uit Fatshan, één van de vier belangrijkste steden van de Kwantung-provincies in Zuid-China. Hij bezat ook een apotheek, en was zeer bekend om zijn uitstekende beheersing van de geneeskunde. In zijn vrije tijd hield hij veel van de vechtkunsten. Hij was erg kieskeurig wat betreft het kiezen van zijn leermeester, en hield niet van de bestaande systemen met lange standen en harde technieken. Jaren van training waren voorbij vooraleer hij de juiste leraar vond en het juiste vechtsysteem. Zijn geluk kwam toen hij Leung Yee Taï leerde kennen en het Wing Tsun-systeem leerde. Al snel werd hij zeer bekwaam in het Wing Tsun, en zijn bekendheid bracht hem vele uitdagingen. Talrijk waren deze gevechten zonder regels, de zogenaamde ‘Kong Sao’, wat letterlijk betekent ‘de handen laten spreken’. Deze gevechten ontstonden tussen de verschillende kung fu scholen, wanneer men de efficiëntie betwijfelde tussen het eigen kung fu of die van een ander. Enkel enkele experts of persoonlijke vrienden van de tegenstander mochten de gevechten bijwonen, er was geen scheidsrechter en geen bescherming. Leung Jan bleef ongeslagen tijdens deze uitdagingen op leven en dood, en hij kreeg de bijnaam van ‘Koning van het Wing Tsun’.

Tot zijn leerlingen behoorden o.a. Chan Wah Shun en zijn zoon, Leung Bik, maar het was Chan Wah Shun die de opvolger werd van Leung Jan.

Chan Wah Shun werd ook wel ‘Wah de geldwisselaar’ genoemd, omdat hij de eigenaar was van een winkel waar men geld kon wisselen. Hij besteedde zijn hele leven aan het perfectioneren van het Wing Tsun, en onderwees vele leerlingen. Onder zijn leerlingen was Ng Chung So de ongelooflijkste leerling, die alles van hem leerde, en zijn assistent was tot het einde van zijn leven. In zijn latere levensjaren, voorbij de 70, nam Chan Wah Shun zijn laatste leerling aan, die op dat moment 13 jaar oud was, en die voorbestemd zou zijn om de onbetwiste opvolger van het Wing Tsjun–systeem te worden. Zijn naam: Yip man. Het was Chan Wah Shun, die in zijn laatste levensjaren zijn beste leerling Ng Chung So oplegde om zo goed mogelijk Yip Man op te leiden. Na de dood van Wah, de geldwisselaar kwam er een dalingsperiode aan de ontwikkeling van het Wing Tsun. China geraakte in een moeilijke periode, waardoor er geen enkele leraar de bedoeling had om het Wing Tsun verder te ontwikkelen en zelfs door te geven. Deze taak leek te rusten op de schouders van zijn laatste leerling, yip man.

Een van Yip man zijn laatste privaatleerlingen was Leung Ting, de grondlegger van het WingTsun – systeem, en houder van verschillende universitaire titels. Hij verfijnde het Wing Chun en maakte er zijn eigen systeem van.

Leung Ting leerde op zijn beurt het Wing Tsun door aan onze grootmeester Alan Fong,die o.a. samen met Daï-Sifu Thommy L. Boehlig zich afspliste van de International Wing Tsun Organisation, ‘Martial Arts International’ oprichtte,de stijl verfijnde en verbeterde en de naam veranderde in het Wing Tsjun.

De basisprincipes van Wing Tsun[bewerken]

Het geheim van de effectiviteit van het Wing Tsun–systeem ligt hem onder andere in het kennen en het kunnen toepassen van enkele basisprincipes. In het Wing Tsun werken we met vier basisprincipes.

 1. Als de weg vrij is, stoot door: Als de tegenstander onze vuisten of wapens niet tegenhoudt vallen we verder aan.
 2. Als de weg niet vrij is, blijf kleven: Als de tegenstander onze armen blokkeert, of op de één of andere manier tegenhoudt, trekken we onze armen niet terug, maar blijven we met een blijvende druk naar onze tegenstander toewerken.
 3. Geef mee: Van zodra we blijven kleven zijn, en de tegenstander geeft een druk in een bepaalde richting, heeft dit een vervorming van onze armen tot gevolg. Deze vervormingen worden ons aangeleerd, maar worden later instinctmatig.
 4. Als de tegenstander zich terugtrekt, volg hem: Doordat er continu een druk naar voor ontstaat, zoals in principe 1, en de tegenstander laat een gaatje in zijn verdediging, schiet onze arm door deze opening naar voor.

Deze basisprincipes vormen een heel belangrijk onderdeel van Wing Tsun en dienen dan ook door de leerlingen gekend te zijn.

De vier krachtprincipes van Wing Tsun[bewerken]

1. Bevrijd jezelf van je eigen kracht: Bij elke techniek die we uitvoeren moeten we proberen van zo ontspannen mogelijk te zijn, zonder evenwel druk te verliezen. We moeten ontspannen kunnen bewegen om te kunnen anticiperen op de acties van de tegenstander. Wanneer we te gespannen zijn fungeert die spanning als een rem op ons reactievermogen.

2. Bevrijd jezelf van de kracht van de tegenstander: Wanneer de tegenstander kracht gebruikt om je te overweldigen, gebruik dan geen tegenkracht, maar leid zijn kracht af. Je mag eigenlijk nooit de kracht van de tegenstander voelen.

3. Gebruik de kracht van de tegenstander tegen zichzelf: Maak gebruik van de kracht die je tegenstander tegen jou gebruikt. Als je tegenstander jou naar zich toetrekt, gebruik dan die energie als deel van jouw aanval.

4. Voeg er je eigen kracht aan toe: Wanneer je aan het voorgaande nog eens je eigen kracht toevoegt, zorgt dit voor maximum effect.

Deze krachtprincipes zijn gekend voor de vierde leerling-graad

De vijf afstanden van een gevecht[bewerken]

In een echte situatie waarin je jezelf moet verdedigen, bestaan geen scheidsrechterlijke regels die de uitkomst van het gevecht kunnen veranderen of beïnvloeden.

Tijdens de Wing Tsun-training proberen we zo veel mogelijk echte situaties na te bootsen en zo veel mogelijk te trainen op mogelijke oplossingen. Door rekening te houden met de vijf afstanden binnen een gevecht proberen we zo efficiënt en zo realistisch mogelijk onze technieken in te trainen, wat ons al meteen onderscheidt van andere stijlen.

In elk van onderstaande beschreven afstanden kunnen we met succes onze ‘Wing Tsun - principes ‘ toepassen. Deze afstanden zijn:

 • 1. De trapafstand (vechten met onze voeten)
 • 2. De vuiststoot – afstand (vechten met onze handen)
 • 3. De knie-elleboog-kopstoot afstand
 • 4. De worpafstand (vasthouden, worstelen)
 • 5. Het grondgevecht - afstand

Voor leerlingen die de derde graad wensen te behalen is dit verplichte kennis.

Familiesysteem[bewerken]

In traditionele Chinese gevechtssporten worden er titels gegeven volgens een familie structuur. Maw de verschillende benamingen voor gradaties worden niet gegeven op basis van uw kennis of kunnen, maar wel op basis van chronologische aansluiting bij de school !

Voorbeeld: uw lesgever is uw vader in het systeem en je zal hem/haar dan ook aanspreken met Si-Fu. Uw oudere broer (ongeacht ouderdom of kennisachtergrond) is die persoon die voor jou is aangesloten bij de school en je zal hem/haar dan aanspreken met Si-Hing.

Zo zijn er dan ook nog (zoals in een echte familiekring) nonkels, grootvaders, broers enzovoort.

Ook zoals in het echte leven, gaat men ervan uit dat je maar één Si-Fu hebt. Maar in Martial Arts is het wel zo dat je in een andere vorm of andere stijl wel telkens een andere Si-Fu kan hebben omdat 1 stijl of vorm wordt gezien als 1 familielijn.

De rest van de familie wordt hieronder weergegeven :

 • Si-Jo: Si-Fu van uw Si-Gung. Een voorvader in het systeem.
 • Si Tai Gung: Si-Fu van uw Si-Jo. Uw overgrootvader
 • Dai Si-Fu: De oudste Si-Fu van de organisatie - school.
 • Si-Gung: Uw grootvader
 • Si-Fu: Uw vader
 • Si-Mo: De vrouw van uw Si-Fu
 • Si-Bak: Uw nonkel/oom ( de Si-Hing van uw Si-Fu )
 • Si-Suk: Uw nonkel/oom ( de Si-Dai van uw Si-Fu )
 • Si-Hing: Uw oudere broer ( voor u aangesloten in de school )
 • Si-Je: Uw oudere zus ( voor u aangesloten in de school )
 • Si-Dai: Uw jongere broer ( na u aangesloten in de school )
 • Si-Mui: Uw jongere zus ( na u aangesloten in de school )
 • To-Dai: Leerling

Zie ook[bewerken]

Wing Chun

Externe links[bewerken]