Culturele assimilatie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Culturele assimilatie (ook wel kortweg assimilatie) is een begrip uit de sociologie voor een proces van consistente integratie waardoor leden van een ethno-culturele groep (zoals immigranten of minderheidsgroepen) opgaan in, oftewel geabsorbeerd worden door een gevestigde, doorgaans grotere gemeenschap of cultuur. Dit veronderstelt bij de geabsorbeerde groep het verlies van bepaalde onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld in de sfeer van kleding, spraak of manieren, ten gevolge van het contact met die andere cultuur of gemeenschap.

Assimilatie door een rijkere cultuur[bewerken]

Soms zijn er twee tegenstrijdige tendensen werkzaam. Wanneer een numerieke minderheid en/of minder ontwikkelde cultuur politieke macht verwerft, meestal door militaire verovering, is zij formeel in de positie om elementen van haar cultuur op te leggen aan de tegenpartij. Dit gebeurt doorgaans ten minste in het begin en in 'publieke' domeinen als de overheidsadministratie. Dikwijls wordt dit aanvankelijk gewin meer dan gecompenseerd door de macht van het grote getal en/of een natuurlijke tendens naar de oudere, rijkere cultuur, waardoor deze zich juist ziet nagevolgd door de nieuwe heersers. Zo nam de zegevierende Romeinse Republiek meer over van de Hellenistische culturen dan zij daaraan zelf oplegde, met uitzondering van typisch Romeinse domeinen als recht en militaire organisatie.

Assimilatie en immigratie[bewerken]

In de context van de immigratie onderscheidt men 'totale assimilatie' van 'gedeeltelijke assimilatie'.

Het eerste slaat op een dusdanig verregaande assimilatie dat alle uiterlijke verschillen (met uitzondering van huidskleur e.d.) verdwijnen. De totaal of volledig geassimileerde immigrant gebruikt dan onder meer de taal van zijn migratieland als thuistaal, en niet meer de taal van zijn land van afkomst (of dat van zijn ouders or grootouders); zijn kledij en (de meeste) eetgewoonten zijn dan eveneens geassimileerd. Een bekend voorbeeld zijn de Indonesiërs in Nederland. De eerste generatie Indonesiërs en Indo's kwamen vlak na de onafhankelijkheid naar Nederland toe. Bij aankomst in Nederland was er geen warm ontvangst. Aan het einde van de koloniale tijd hadden zowel de volbloed Indonesiërs als de Indo's veel te maken gehad met discriminatie en martelingen en executies door KNIL soldaten en jappenkampen. Degenen die niet volbloed Indonesisch waren, moesten geëxecuteerd worden door Soekarno en de vrijheidsstrijders. Daarom kwamen een grote groep Indo's kort na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland toe. In Indonesië hadden de Indo's gezien hoe de Nederlanders de volbloed Indonesiërs behandelden. Als mengelingen hadden zij dus al een voorgevoel om gediscrimineerd te worden door Nederlanders bij aankomst in Nederland. Daarom hebben de ouders van velen besloten om hun kinderen volledig Hollands op te voeden, al toen de kinderen nog in de baarmoeder zaten hebben ouders die keuze gemaakt. Van eind jaren 40 tot eind jaren 60 werden zij gediscrimineerd en om die reden hebben zij generatie na generatie hun kinderen volledig Nederlands opgevoed, zodat ze uiteindelijk geaccepteerd werden in de Nederlandse samenleving. Dit deden ze o.a. door middel van hun eigen taal en cultuur te vergeten en hun kinderen te stimuleren om met Nederlanders te trouwen, zodat de volgende generatie blankere Indo's zijn en dus minder kans is om gediscrimineerd te worden. Vele Indo's hadden strenge vaders die hun kinderen letterlijk dwongen om geen Bahasa Indonesia te praten. Veel Indo's hebben Indonesië nooit meer teruggezien.

Bij partiële of gedeeltelijke assimilatie behoudt de immigrant of zijn nakomeling in hoge mate de cultuur van het land van afkomst, maar beheerst hij of zij de taal van het migratieland en kent en respecteert hij de daar geldige wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels die de volwassen inwoners van dat land kennen en respecteren.

Deze laatste vorm ligt inhoudelijk echter dicht bij wat velen inburgering of integratie noemen.

Assimilatie van taal[bewerken]

Toegepast op assimilatie van taal zijn er in de Nederlandssprekende gemeenschap in het bijzonder de volgende fenomenen te onderscheiden:

Zie ook[bewerken]