Persoonsgegevens

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gegevens zijn persoonsgegevens als de gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon; en die persoon identificeerbaar is.

Informatie over een natuurlijke persoon[bewerken]

Of gegevens informatie bevatten over een natuurlijke persoon blijkt meestal uit de aard van de gegevens. Deze gegevens geven feitelijke informatie over een persoon. Zoals iemands naam, geboortedatum of geslacht. Verder gegevens die een waardering over een natuurlijke persoon geven bevatten informatie over die persoon, zoals iemands IQ.

Sommige gegevens hebben naar hun aard geen betrekking op een natuurlijk persoon. Toch kunnen die gegevens persoonsgegevens zijn, mits de betrokkene identificeerbaar is.Gegevens die naar hun aard geen betrekking hebben op een persoon zijn bijvoorbeeld:

  • Gegevens over ondernemingen of organisaties. Als er in het klantenbestand gegevens worden vastgelegd over de contactpersonen van ondernemingen.
  • Gegevens over ondernemingen of organisaties kunnen persoonsgegevens zijn als zij mede bepalend zijn voor de wijze waarop iemand in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Informatie over een eenmanszaak kan iets zeggen over het inkomen van de ondernemer, directe of indirecte informatie over het inkomen van een persoon is een persoonsgegeven.
  • Gegevens over voorwerpen of objecten kunnen persoonsgegevens zijn. De betrokkene moet identificeerbaar zijn en het gegeven moet mede bepalend zijn voor de wijze waarop iemand in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. De waarde van een auto is een persoonsgegeven, als dat gegeven voorkomt in de administratie van een verzekeringsmaatschappij.

De persoon moet identificeerbaar zijn[bewerken]

De persoon waar de gegevens betrekking op hebben, moet identificeerbaar zijn. Is de betrokkene niet identificeerbaar, dan is het gegeven geen persoonsgegeven.

Een persoon is identificeerbaar als de identiteit van de persoon zonder veel inspanning kan worden vastgesteld. Naam, adres en geboortedatum worden direct identificerende gegevens genoemd. De naam van ontdaan, kunnen bepaalde gegevens in combinatie met andere gegevens, of door herkenning tot een bepaald persoon leiden. De persoon is dan, zij het indirect, toch identificeerbaar.

Als deze gegevens bijvoorbeeld door versleuteling niet algemeen toegankelijk zijn, waardoor identificatie uitgesloten is redelijkerwijs, is de persoon niet identificeerbaar. Identificeerbaarheid hing van de omstandigheden af.

Samenvatting[bewerken]

Om een persoonsgegeven te zijn moet het gegeven informatie verschaffen over een persoon, direct of indirect. En de persoon moet identificeerbaar zijn, direct of indirect. Dit laatste wordt mede bepaald door de vraag of de verantwoordelijke redelijkerwijs in staat is de identiteit van een persoon vast te stellen.

Zie ook[bewerken]