2-di-ethylamino-ethanol

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
2-di-ethylamino-ethanol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-di-ethylamino-ethanol
Structuurformule van 2-di-ethylamino-ethanol
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H15NO
IUPAC-naam 2-di-ethylamino-ethanol
Andere namen N,N-di-ethylethanolamine, di-ethylamino-ethanol
Molmassa 117,1894 g/mol
SMILES
CCN(CC)CCO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
CAS-nummer 100-37-8
EG-nummer 202-845-2
PubChem 7497
Beschrijving Kleurloze vloeistof
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarCorrosiefSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H226 - H302 - H312 - H314 - H317 - H332
EUH-zinnen geen
P-zinnen P280 - P305+P351+P338 - P310
Opslag Brandveilig. Gescheiden van oxiderende stoffen. Koel en droog bewaren.
EG-Index-nummer 603-048-00-6
VN-nummer 2686
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,88 g/cm³
Smeltpunt −70 °C
Kookpunt 163 °C
Vlampunt (gesloten vat) 52 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 250 °C
Dampdruk 2800 Pa
Slecht oplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

2-di-ethylamino-ethanol is een organische verbinding met als brutoformule C6H15NO. Het is een kleurloze corrosieve vloeistof met een kenmerkende geur.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof vormt bij verbranding giftige gassen (stikstofoxiden) en reageert met sterke zuren en sterk oxiderende stoffen.

2-di-ethylamino-ethanol is corrosief voor de ogen en sterk irriterend voor de huid en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op het zenuwstelsel.

Externe link[bewerken]