Aleid van Holland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Aleid van Holland
12281284
Standbeeld Vrouwe Aleida te Schiedam
Gravin van Henegouwen
Periode 1246 - 1284
Regentes van Holland
Periode 1258 - 1263
Regent Hendrik III van Brabant (mede-regent)
Overleden Dordrecht, Graafschap Holland
Vader Floris IV van Holland
Moeder Machteld van Brabant
Dynastie Huis Holland
Broers/zussen Willem II van Holland, Floris de Voogd
Partner Jan van Avesnes
Kinderen 7, zie "Huwelijk en kinderen"
Portaal  Portaalicoon   Middeleeuwen
Akte van overdracht door koning Willem II van zijn leengoed van de koningen van Schotland aan Aleid, voor haar huwelijk met Jan van Avesnes, 27 april 1249 (Archief vGraven van Holland, 1189-1581)

Aleid van Holland (1228Dordrecht, 1284), ook bekend als Aleid(a) van Avesnes, was gravin van Henegouwen en regentes van Holland. Zij speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Schiedam als stad en de ontwikkeling van Holland.

Henegouwen en Holland[bewerken | brontekst bewerken]

Aleid was een dochter van Floris IV van Holland en Machteld van Brabant. Er werd een huwelijksovereenkomst gesloten met Jan van Avesnes zodat een bondgenootschap van haar broer Willem II van Holland met het Huis Avesnes tot stand kwam. Als onderdeel van het afsprakenpakket droeg Willem II zijn leengoed van de koningen van Schotland aan Aleid over.[1] Willem II was goed in het knopen van dergelijke bondgenootschappen en bracht het mede door financiële ondersteuning aan de Rooms-Katholieke kerk uiteindelijk tot rooms-koning.

Na de dood van Jan (1257) werd ze regentes van Henegouwen voor haar zoon Jan II van Avesnes. Na de dood van haar broers Willem, in 1256 en Floris de Voogd in 1258, wierp ze zich op als regentes van Holland ("tutrix Hollandie") voor Floris V van Holland.

Aleid vestigde zich in Holland. Zij kocht in 1258 de polder Nuwer Scye (Nieuwe Schie) van Dirk Bokel, ter hoogte van het huidige Schiedam (het gebied tussen Hoogstraat, Boterstraat en Broersvest). De aankoop van deze polder was aantrekkelijk, omdat ten tijde van het bewind van Aleid de aanleg van het westelijk gedeelte van de huidige Schielands Hoge Zeedijk (ongeveer vanaf Kralingen naar het westen) zijn voltooiing naderde. Dit werk was in 1250 begonnen op initiatief van haar broer Willem II van Holland. Na zijn dood in 1256 werd het werk onder het bestuur van Aleid voltooid. Het gebied rondom Schiedam was zo beter beschermd tegen het water.

Om voldoende steun en strijdkrachten onder de Hollandse adel te winnen stelde ze hertog Hendrik III van Brabant aan als mede-regent. Toen deze in 1261 overleed, wendde een aantal edelen zich tot hertog Otto II van Gelre met het verzoek om in te grijpen. Toen deze met een leger in Dordrecht arriveerde, had Aleid zich met haar leger teruggetrokken op Zuid-Beveland. Daar vond een gewapend treffen plaats, waarin Aleid werd verslagen. Ze moest het graafschap verlaten.[2]

Ontwikkeling Schiedam[bewerken | brontekst bewerken]

Floris V werd in 1266 (twaalf jaar oud) na de dood van Otto van Gelre volwassen verklaard en Aleid kwam in 1268 terug naar Holland om met hem te regeren. In 1272 kocht zij van Dirk II van Wassenaer zijn ambacht in Schiedam, zijn visrechten van Overschie tot de Maas en alle andere rechten voor honderd pond Hollandse penningen.[3] Opmerkelijk aan de originele akte van overdracht is dat deze in de Nederlandse taal is opgesteld en niet, zoals te doen gebruikelijk, in het Latijn.

Aleid was de stichtster van Huis te Riviere in Schiedam dat het eerste slot in het graafschap Holland was. Dit kasteel werd groots opgezet en in de Franse stijl gebouwd, het was vierkante van vorm met een grote hofplaats. Ook liet zij een kerk en gasthuis bouwen, mensen die doneerden voor de bouw van de kerk kregen hun zonden kwijtgescholden, een aflaat, zo was Adelheid met de kerk overeengekomen.[4] Floris en Aleid gaven Schiedam in 1270 het recht om een weekmarkt en een jaarmarkt te houden.[5] Tolvrijheid volgde snel. In 1275 verleende zij, met toestemming van graaf Floris V, stadsrechten aan Schiedam. In 1272 zegde Dirk, heer van Teilingen, ridder, bijstand toe aan Aleid.[6]

Aleid overleed in 1284 in Dordrecht (mogelijk in het Huis Henegouwen), waarna ze per schip en rijtuig naar Valencijn werd vervoerd en naast haar man aldaar werd begraven.

Haar tijdgenoot, de geschiedschrijver Jacob van Maerlant droeg zijn eerste werk, Alexanders Geesten, op aan Adelheid van Holland.

In 1991 werd in Schiedam een standbeeld, de vrouwe Aleida voor haar opgericht.[7] De beeldhouwster was Theresia van der Pant.

Huwelijk en kinderen[bewerken | brontekst bewerken]

Aleid trouwde op 9 oktober 1246 met Jan van Avesnes. Er zijn zeven kinderen uit het huwelijk geboren:

Voorouders[bewerken | brontekst bewerken]

Voorouders van Aleid van Holland
Overgrootouders

Floris III van Holland
(1140-1190)
∞ 1162
Ada van Schotland
(1145-1204)

Otto I van Gelre
(1150-1207)
∞ 1186
Richarda van Beieren
(1173-1231)

Godfried III van Leuven
(1140-1190)
∞ 1155
Margaretha van Limburg
(1135–1172)

Mattheüs I van de Elzas
(1138-1173)
∞1160
Maria van Boulogne
(1136-1182)

Grootouders

Willem I van Holland (1168–1222)
∞ 1197
Aleid van Gelre ( -1218)

Hendrik I van Brabant ca. (1165-1235)
∞ 1180
Mathilde van Boulogne (1161/65–1210)

Ouders

Floris IV van Holland (1210-1234)
∞1224
Machteld van Brabant (ca. 1200-1267)

Aleid van Holland (1228-1284)

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]

  • Portret van Aleid van Holland in het Digitaal Vrouwenlexicon van het Instituut voor Nederlandse geschiedenis
  • (en) Brieven van Adelheid van Holland verzameld en vertaald door professor Joan Ferrante van de Columbia University
  • Inventaris van het archief van de Graven van Holland, 1189-1581

Voetnoten[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Inventaris van het archief van de Graven van Holland, 1189-1581, archiefstuk 6~6.1~2159. nationaalarchief.nl. Nationaal Archief (Publiekrechtelijke Rechtspersoon). Geraadpleegd op 29 juni 2023.
  2. Jan Wagenaar, Vaderlandsche historie. Deel 3, p. 6-7
  3. Archiefstuk 6~6.1~2170, Akte van overdracht. nationaalarchief.nl. Nationaal Archief. Geraadpleegd op 29 juni 2023.
  4. Archiefstuk 6~6.1~2166, Akte van aflaat door Emond, bisschop van Kurland. NationaalArchief.nl. Nationaal Archief. Geraadpleegd op 29 juni 2023.
  5. Archiefstuk 6~6.1~2165. nationaalarchief.nl. Nationaal Archief. Geraadpleegd op 29 juni 2023.
  6. Archiefstuk 6~6.1~2170, Akte toezegging bijstand. nationaalarchief.nl. Nationaal Archief. Geraadpleegd op 29 juni 2023.
  7. www.historic.nl, Aleid van Holland (voor 1234-1284). Gearchiveerd op 25 september 2012.