Alfa-methylstyreen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Alfa-methylstyreen
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van alfa-methylstyreen
Algemeen
Molecuulformule C9H10
IUPAC-naam 2-fenylpropeen
Andere namen α-methylstyreen, 1-methyl-1-fenyletheen
Molmassa 118,18 g/mol
CAS-nummer 98-83-9
EG-nummer 202-705-0
PubChem 7407
Beschrijving Kleurloze vloeistof met onaangename geur
Vergelijkbaar met trans-beta-methylstyreen
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H226 - H319 - H335 - H411
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P273 - P305+P351+P338
EG-Index-nummer 601-027-00-6
VN-nummer 2302
ADR-klasse Gevarenklasse 3
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,91 g/cm³
Smeltpunt −23,2 °C
Kookpunt 166 °C
Vlampunt 54 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 574 °C
Dampdruk (20 °C) 29 Pa
Onoplosbaar in water
log(Pow) 3,38
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Alfa-methylstyreen of 2-fenylpropeen is een kleurloze of lichtgele, ontvlambare organische vloeistof met een onaangename reuk. Ze is vrijwel onoplosbaar in water.

Men kan deze verbinding beschouwen als een afgeleide van styreen, met een extra methylgroep aan het koolstofatoom van de vinylgroep dat zich het dichtst bij de benzeenring bevindt (dit is de alfa-positie). Als de methylgroep aan het andere koolstofatoom verbonden is, heeft men de structuurisomeer beta-methylstyreen of 2-propenylbenzeen, die in een cis- en trans-vorm kan voorkomen.

Het is een bijproduct in de productie van fenol volgens het cumeenproces: het ontstaat bij het kraken van cumeenhydroperoxide tot fenol en aceton. Door hydrogenering kan men het omzetten in cumeen dat weer in het productieproces kan gebruikt worden. Het wordt daarnaast ook gebruikt als monomeer of co-monomeer in polymerisatieprocessen.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]