Grondwet van de Verenigde Staten

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Amerikaanse grondwet)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pagina I van de Grondwet van de Verenigde Staten
De Syng inkstand, waarmee de Grondwet was ondertekend

De Grondwet van de Verenigde Staten (Engels: Constitution of the United States) is de hoogste wet van de Verenigde Staten van Amerika en de oudst gecodificeerde geschreven nationale grondwet die nog van kracht is. De grondwet werd voltooid op 17 september 1787, met de bekrachtiging door de Grondwetsvergadering in Philadelphia, Pennsylvania, en later goedgekeurd door speciale volksvergaderingen in de dan bestaande dertien staten van de Verenigde Staten. De grondwet creëerde een meer bevoegde federatie, in plaats van wat toen een los samenwerkingsverband van min of meer onafhankelijke staten was die opereerde onder de Artikelen van Confederatie (Articles of Confederation).

Inwerkingtreding en wijzigingen[bewerken]

De grondwet werd in 1788 van kracht en heeft dienstgedaan als een model voor de grondwetten van vele andere landen, vooral in Latijns-Amerika.

Amendementen op de grondwet hebben een tweederdemeerderheid in beide huizen van het Amerikaanse Congres nodig. Vervolgens moeten de parlementen van driekwart van de aangesloten staten ermee instemmen.

De originele Grondwet bestond uit zeven artikelen en wordt permanent tentoongesteld in de Nationale Archieven van de Verenigde Staten in Washington D.C. Momenteel zijn er 27 amendementen.

Artikelen en amendementen[bewerken]

 • De preambule van de grondwet legt de reden voor het document uit.
 • Artikel I legt de grondslag voor de wetgevende macht, bestaande uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
 • Artikel II behandelt de uitvoerende macht, geleid door de president en geeft ook de impeachmentprocedure vorm.
 • Artikel III beschrijft de rechtsprekende macht en geeft ook de definitie voor verraad en legt het recht op een terechtzitting met een jury vast.
 • Artikel IV legt de relatie tussen de federale overheid en de individuele staten vast.
 • Artikel V geeft weer hoe de grondwet kan worden gewijzigd met amendementen.
 • Artikel VI stelt dat de grondwet het hoogste orgaan is en dat ambtenaren een eed moeten afleggen de grondwet te zullen onderschrijven.
 • Artikel VII geeft aan hoe en wanneer de grondwet van kracht wordt. Negen van de dertien staten moesten het ratificeren vooraleer het wettig van kracht zou gaan.

Amendementen worden aan de grondwet toegevoegd en vervangen niet de bestaande tekst. De eerste tien amendementen worden gezamenlijk de Bill of Rights genoemd. De volgende amendementen zijn aangenomen:

 • Amendement I: Geeft het recht op vrije meningsuiting, persvrijheid en vrijheid van godsdienst weer.
 • Amendement II: Regelt de vorming van milities en geeft burgers het recht vuurwapens te dragen.
 • Amendement III: Verbiedt de overheid zonder toestemming privéhuizen te confisqueren
 • Amendement IV: Beschermt burgers tegen onredelijke fouillering of arrestatie.
 • Amendement V: Regelt de rechten van verdachten tijdens rechtszaken.
 • Amendement VI: Geeft verdachten het recht op een spoedige behandeling van zijn zaak en rechtsbijstand.
 • Amendement VII: Geeft verdachten het recht om via een juryzitting te worden berecht.
 • Amendement VIII: Verbiedt onredelijke borgtochten en wrede behandeling van verdachten.
 • Amendement IX: Zegt dat de grondwet niet allesomvattend is en dat men rechten heeft die niet met name genoemd worden.
 • Amendement X: Stelt dat bevoegdheden niet specifiek aan de federale overheid voorbehouden aan de staten of het volk toebehoren.
 • Amendement XI: Verduidelijkt provisies aangaande de rechtsprekende macht.
 • Amendement XII: Wijzigt de procedure voor de verkiezingen van de president en vicepresident.
 • Amendement XIII: Verbiedt slavernij.
 • Amendement XIV: Regelt het staatsburgerschap.
 • Amendement XV: Verbiedt discriminatie op basis van kleur of ras bij het bepalen wie bij verkiezingen mag stemmen.
 • Amendement XVI: Staat het de federale overheid toe inkomstenbelasting te heffen.
 • Amendement XVII: Wijzigt de procedure waarmee senatoren worden gekozen.
 • Amendement XVIII: Verbiedt verkoop van en handel in alcoholische dranken, drooglegging (herroepen bij amendement XXI)
 • Amendement XIX: Verbiedt discriminatie op basis van geslacht bij het bepalen wie bij verkiezingen mag stemmen.
 • Amendement XX: Wijzigt de termijnen van Congresleden en de presidentiële termijn en regelt de presidentiële opvolging indien de president overlijdt voor aanvang van zijn ambtstermijn.
 • Amendement XXI: Herroept amendement XVIII
 • Amendement XXII: President gelimiteerd tot twee volle termijnen of tien jaar. Als een persoon anders dan de gekozen president de functie van president langer dan twee jaar vervult mag deze persoon hoogstens een maal gekozen worden. Per saldo mag een vervangende president daarmee gedurende maximaal tien jaar de functie vervullen (bijvoorbeeld de vicepresident na het overlijden van de president).
 • Amendement XXIII: Kent kiesrecht voor de presidentsverkiezingen toe aan de inwoners van het District of Columbia.
 • Amendement XXIV: Verbiedt staten een belasting te heffen om te mogen stemmen.
 • Amendement XXV: Codificeert de presidentiële opvolging en geeft weer hoe en wanneer een president niet geschikt wordt geacht om het ambt uit te oefenen.
 • Amendement XXVI: Stelt de kiesgerechtigde leeftijd op 18 jaar en ouder.
 • Amendement XXVII: Regelt salarisverhogingen voor Congresleden.

Ondertekening[bewerken]

De grondwet is ondertekend door 39 personen. Rhode Island stuurde geen afgevaardigden:

Externe links[bewerken]

Wikisource Bronnen betreffende dit onderwerp zijn te vinden op pagina Constitution of the United States of America van de Engelstalige Wikisource.