Antigeluid

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Antigeluid is een geluid dat een ander geluid opheft. Dit kan men verwezenlijken door tegelijkertijd met het originele geluid dat men wil dempen, datzelfde geluid in tegenfase af te spelen. Daardoor ontstaat destructieve interferentie.

Antigeluid is een misleidend begrip. Geluid is enerzijds het geheel van door het menselijk oor waarneembare trillingen. Dit wordt vaak verward met anderzijds de natuurkundige beschrijving van geluid als trilling van luchtmassa met als karakteristieke grootheden de frequentie, drukvariatie en het vermogen.

Natuurkundig gezien is het in principe niet mogelijk om een vermogen met een negatief vermogen op te heffen, eenvoudigweg omdat een negatief vermogen niet bestaat. Wel is het mogelijk om de amplitude van de luchtdrukvariatie op bepaalde plaatsen te verminderen door een luchttrilling toe te voegen met een inverse amplitude. Hoewel het geluidsvermogen ter plaatse niet vermindert, vermindert wel de luchtdruk, maar daardoor neemt de stroomsnelheid van de luchtdeeltjes wel toe. Omdat het menselijk gehoor echter grotendeels drukgevoelig is en ongevoelig voor luchtstroming, lijkt het geluidsvermogen daardoor te verminderen. (Overigens gaat door de feitelijke toevoeging van vermogen de lokale demping ten koste van de geluidsdruk op omliggende locaties.)

Antigeluid komt in de natuur normaal voor in de vorm van reflecties van geluid. Statische geluidsdempers die op dit principe werken worden al lang en veelvuldig toegepast. Reflectiedempers werken echter alleen op bepaalde frequenties die bij het ontwerp worden vastgelegd. Nieuw is dat met behulp van intelligente elektronica het mogelijk is complexe golven te dempen, voor zover ze voorspelbaar zijn voor het apparaat. In deze context is het begrip antigeluid ontstaan.

Als antigeluid wordt toegepast in een gehoorapparaat is het mogelijk om met heel weinig vermogen ongewenst geluid effectief te dempen.

Experimenten aan verkeersgeluid[bewerken]

Omdat antigeluid zoveel perspectief lijkt te bieden, worden er veel experimenten mee gedaan. Tot grootschalige toepassing in de buitenlucht hebben die experimenten (tot 2007) echter nog niet geleid. Voorbeelden van experimenten zijn:

  • In Japan wordt antigeluid experimenteel toegepast op geluidsschermen langs verkeerswegen.
  • In 2007 deed Schiphol in samenwerking met KLM en TNO een proef met antigeluid om vliegtuiglawaai te neutraliseren.
  • Toyota heeft in haar elektrische auto's met antigeluid gewerkt.
  • In de jaren 80 van de 20e eeuw heeft Lotus Engineering - een onderdeel van het automerk Lotus intensief onderzoek gedaan naar antigeluid.