Arseen(V)oxide

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Arseen(V)oxide
Structuurformule en molecuulmodel
Kristalstructuur van arseen(V)oxide
Algemeen
Molecuulformule As2O5
IUPAC-naam arseen(V)oxide
Andere namen arseenpentaoxide, arseenpentoxide, arseenzuuranhydride
SMILES
O=[As](=O)O[As](=O)=O
CAS-nummer 1303-28-2
EG-nummer 215-116-9
PubChem 14771
Beschrijving Wit kristallijn poeder
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
ToxischSchadelijk voor de gezondheidMilieugevaarlijk
Gevaar
H-zinnen H301 - H331 - H350 - H410
EUH-zinnen geen
P-zinnen P201 - P261 - P273 - P301+P310 - P311 - P501
Carcinogeen ja (IARC-klasse 1)
Hygroscopisch? ja
Opslag Gescheiden van sterke basen, reductiemiddelen, voeding en voedingsmiddelen. Droog en goed gesloten opslaan.
EG-Index-nummer 033-004-00-6
VN-nummer 1559
ADR-klasse Gevarenklasse 6.1
LD50 (ratten) (oraal) 8 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 4.3 g/cm³
Smeltpunt 315 °C
Oplosbaarheid in water 658 g/L
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Arseen(V)oxide is een anorganische verbinding van arseen, met als brutoformule As2O5. Het is een zeer toxisch en hygroscopisch wit kristallijn poeder, dat goed oplosbaar is in water. De stof wordt in kleine concentraties gebruikt als pesticide en fungicide.

Synthese[bewerken | brontekst bewerken]

Arseen(V)oxide wordt bereid door een oxidatie van arseen(III)oxide met ozon, waterstofperoxide of salpeterzuur.

Toxicologie en veiligheid[bewerken | brontekst bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting boven 300°C, met vorming van giftige dampen en gassen, waaronder arseen(III)oxide. De oplossing in water is een zwak zuur. Arseen(V)oxide reageert met reductiemiddelen, waarbij een zeer giftig gas, arsine, gevormd kan worden. De stof tast vele metalen aan in aanwezigheid van water of vocht.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Ze kan effecten hebben op het bloed, het hart- en vaatstelsel, het perifeer zenuwstelsel en de lever. Blootstelling ver boven de toegestane grenzen (0,01 mg/m³) kan de dood veroorzaken.

Bij langdurige of herhaalde blootstelling kunnen er effecten optreden op de huid (overmatige verhoorning), het hart- en vaatstelsel, het perifeer zenuwstelsel, het beenmerg (veranderingen in de aanmaak van bloedcellen), de lever en de longen. Deze stof is kankerverwekkend bij de mens.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]