Buma (geslacht)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Gerlacus Buma

Buma is een Nederlands patriciërsgeslacht afkomstig uit Friesland.

Achtergrond[bewerken | brontekst bewerken]

De oudst bekende voorvader, Binse Feddes, woonde rond de wisseling van de 16e naar de 17e eeuw met zijn gezin in Deersum.[1] De naam Buma dankt de familie aan Jouck Goris Buma, die in 1646 trouwde met Binse Feddes' kleinzoon Wijbe Feddes. Jouck Buma stamde van moederskant uit een familie Bu(w)(a)ma, die rond 1600 in Abbega en omstreken woonde.

Aanvankelijk waren de Buma's grondbezitters en kooplieden. Vanaf Mr. Gerlacus Buma (1732-1807) steeg de familie op de maatschappelijke ladder. Hij was onder meer raadsheer en presiderende raad van het Hof van Friesland. Zijn zoon Mr. Bernhardus Buma (1770-1838) was burgemeester van Leeuwarden en grietman van Barradeel.

Mr. Wiardus Willem Buma (1802-1873), zoon van voornoemde Bernhardus, trouwde met Maria de With (1803-1878), dochter van Jan Minnema de With (1762-1820) en Catharina van Haersma (1764-1824).[2] Hun zoon Bernhardus (1826-1892) nam de naam Hopperus Buma aan (K.B. d.d. 3 november 1867 nr. 140) en werd daarmee de stamvader van de tak Hopperus Buma. Een andere zoon van dit echtpaar, Sijbrand Buma (1830-1886), kreeg toestemming de voornaam 'van Haersma' als geslachtsnaam bij de zijne te voegen (K.B. d.d. 30 januari 1870 nr. 13) en werd daarmee de stamvader van de tak Van Haersma Buma.[3]

Opvallend is het grote aantal leden van dit geslacht dat werkzaam was binnen het openbaar bestuur, justitie en de krijgsmacht.

Niet elke Buma is familie; onderzoek heeft aangetoond dat degenen die in 1811 de naam Buma droegen behoorden tot zes verschillende families.

Familiebegraafplaats[bewerken | brontekst bewerken]

In de buurt van het Friese Weidum ligt de particuliere begraafplaats van de Friese Buma's. De boerderij in de buurt droeg zorg voor het onderhoud ervan, door middel van de pachtopbrengst. Op de twee stijlen van het ingangshek staan leeuwen met de wapens van de geslachten Buma en Hora Siccama. Als stichters van dit kerkhof kunnen aangemerkt worden Rolina Maria Hora Siccama en haar man, Bernhardus Buma (1770-1838). In 1839 kwam het kerkhof in het bezit van hun zoon Mr. Wiardus Willem Buma (1802-1873). Hij bepaalde bij testament dat de nazaten van hem en zijn broers Wibo en Gerlacus op het familiekerkhof begraven mochten worden.[4]

Genealogie[bewerken | brontekst bewerken]

Andere Buma's[bewerken | brontekst bewerken]

Dr. Lieuwe Annes Buma, de stichter van de Buma Bibliotheek, behoort niet tot deze familie. Hij is, evenals zijn ouders, broers en zussen begraven op een familiebegraafplaats in Smallebrugge. Deze begraafplaats met historische klokkenstoel heeft enige bekendheid omdat hij sinds 1876 wordt onderhouden vanuit een legaat van Dr. L.A. Buma.