De twee getuigen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De twee getuigen komen voor in het Bijbelboek Openbaring van Johannes en volgens een bepaalde christelijke opvatting zullen ze verschijnen in de eindtijd, tijdens de regeerperiode van de antichrist: de periode van de Grote Verdrukking.

Bijbelse basis[bewerken]

Er staat in Openbaring hoofdstuk 11 vers 3-6:

"3 Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. 4 Zij zijn de twee olijfbomen en de twee lampenstandaards die voor de Heer van de wereld staan. 5 Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert; op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen moeten sterven. 6 Zij hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profeteren. Ook hebben ze de macht om water in bloed te veranderen. Verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen.".

De twee getuigen zullen dus 1260 dagen (ongeveer 3 1/2 jaar) profetieën vertellen en wonderbaarlijke dingen doen. De antichrist zal zich door hen bedreigd voelen, ook omdat de twee getuigen door God gestuurd zijn en hij zal ze uiteindelijk doden:

"7 Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest dat uit de onderaardse diepte opstijgt de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. 8 Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. 9 Gedurende drie en een halve dag komen er mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, om hun lijken te zien, en zij dulden niet dat ze begraven worden. 10 De mensen die op aarde leven juichen om de dood van de twee profeten, en opgetogen sturen ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest.’" (Openbaringen 11:7-10).

De mensen die aan de kant van de antichrist staan, zijn opgelucht door de dood van de twee getuigen en ze vieren feest.

Vervolgens liggen de lijken van de twee getuigen nog 3 1/2 dag op straat, totdat God ze uit de dood laat opstaan en vervolgens in de hemel opneemt:

"11 Maar toen de drie en een halve dag voorbij waren, voer er een levensgeest uit God in hen en kwamen ze weer overeind. Iedereen die hen zag werd doodsbang. 12 Er klonk een luide stem uit de hemel, die tegen hen zei: ‘Kom hierboven.’ Toen stegen ze in de wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden." (Openbaring 11:11-12).

Verschillende opvattingen[bewerken]

Sommige Bijbeluitleggers zijn van mening dat het verschijnen van de Twee Getuigen niet letterlijk moet worden opgevat, maar slechts symbolisch: als het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Maar anderen nemen het weer wel letterlijk en zijn van mening dat in de eindtijd twee figuren uit de Bijbel zullen terugkeren op aarde: de meesten wijzen hierbij op Elia en Henoch, maar ook de naam Mozes wordt soms genoemd (in plaats van Henoch). De Bijbel zelf maakt in het betreffende stuk in Openbaring geen namen bekend.

Dat Elia een van de twee getuigen zou kunnen zijn, blijkt onder andere uit de volgende tekst in de Bijbel, in II Koningen hoofdstuk 2, vers 11:

"11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de hemel."

Elia is volgens die tekst in de hemel opgenomen, zonder eerst te sterven. Daarbij komt nog de profetie van de profeet Maleachi die schrijft in Mal. 3:23 "Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag van Jahweh komt".

Dat Henoch ook een van de twee getuigen zou kunnen zijn, blijkt uit Genesis 5:24, waarin staat dat hij zonder te sterven werd opgenomen in de hemel.

Gen 5:24 "En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen"

Film[bewerken]

In de christelijke speelfilm Left Behind II: Tribulation Force is te zien dat de twee getuigen vuur spuwen bij de Klaagmuur in Jeruzalem.

Externe link[bewerken]