Di-isopropanolamine

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Di-isopropanolamine
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van di-isopropanolamine
Structuurformule van di-isopropanolamine
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H15NO2
IUPAC-naam 1-(2-hydroxypropylamino)propaan-2-ol
Andere namen bis(2-propanol)amine, 1,1'-iminobis-2-propanol, 1-aminopropan-2-ol, DIPA
Molmassa 133,1888 g/mol
SMILES
CC(CNCC(C)O)O
InChI
1S/C6H15NO2/c1-5(8)3-7-4-6(2)9/h5-9H,3-4H2,1-2H3
CAS-nummer 110-97-4
EG-nummer 203-820-9
PubChem 8086
Beschrijving Wit hygroscopisch poeder met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
Hygroscopisch? ja
Opslag Gescheiden van sterk oxiderende stoffen en sterke zuren. Droog, goed gesloten en in het donker bewaren.
EG-Index-nummer 603-083-00-7
ADR-klasse Gevarenklasse
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vast
Kleur wit
Dichtheid 0,99 g/cm³
Smeltpunt 42 °C
Kookpunt 248 °C
Vlampunt (open vat) 127 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 374 °C
Dampdruk (bij 42°C) 2,67 Pa
Oplosbaarheid in water 870 g/l
Thermodynamische eigenschappen
ΔfHol −368,9 kJ/mol
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal:  Scheikunde

Di-isopropanolamine of DIPA is een organische verbinding met als brutoformule C6H15NO2. De stof komt voor als een wit hygroscopisch poeder met een kenmerkende geur, dat goed oplosbaar is in water. Di-isopropanolamine wordt geel bij blootstelling aan licht en/of lucht.

Synthese[bewerken]

Di-isopropanolamine wordt gesynthetiseerd uit een reactie van isopropanolamine en propeenoxide:

Synthese van di-isopropanolamine

Toepassingen[bewerken]

Di-isopropanolamine is een reagens dat wordt gebruikt als emulgator, stabilisator en oppervlakte-actieve stof in onder andere shampoo, scheerschuim en lotions. Het is in staat om zure stoffen of mengsels te neutraliseren of om een basisch milieu te creëren. Omdat di-isopropanolamine in staat is vrij makkelijk oliën en vetten op te lossen, wordt het ook nog gebruikt om vetzuren en om op sulfonzuur gebaseerde oppervlakte-actieve stoffen te neutraliseren.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof ontleedt bij verhitting en bij verbranding, met vorming van giftige gassen (stikstofoxiden). De oplossing in water is een matig sterke base en reageert met sterke zuren. DIPA reageert hevig met sterk oxiderende stoffen, waardoor kans op brand en ontploffing ontstaat.

De stof is corrosief voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Inademing van de aerosol kan longoedeem veroorzaken.

Externe links[bewerken]