Eerste Hulp bij Ongevallen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Een EHBO-kastje
Reanimatietraining, met de computer worden onder andere de snelheid en diepte van de reanimatie gemeten
Een AED-apparaat op Schiphol

Eerste Hulp bij Ongevallen of Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO), tegenwoordig bekend onder de naam eerstehulpverlening en onder de naam Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is hulp die door leken geboden kan worden in afwachting van professionele eerstehulpverleners, zoals de ambulancezorgverlening. EHBO wordt verleend in elke situatie waar (levensbedreigende) letsels en stoornissen zijn opgetreden, maar ook kleinere letsels kunnen door EHBO'ers worden behandeld.

Wereldwijd worden vrijwilligers door opleidingsinstituten getraind om dergelijke hulp te kunnen verlenen. Het opleidingsniveau kan variëren per organisatie en behoefte of noodzaak, van een basisreanimatiecursus tot een volwaardige en uitgebreide EHBO-cursus.

Werkgebied EHBO[bewerken]

Eerstehulpverleners (EHBO'ers) verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen zoals in de ademhaling, het bewustzijn en bij shock. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsels, vergiftigingen, elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen en natuurlijk deskundige hulp alarmeren of het slachtoffer doorverwijzen naar huisarts of SEH.

Enige methoden en handelingen die hierbij gebruikt worden zijn onder andere:

 • Zorgen voor de veiligheid van eerstehulpverleners en omstanders;
 • Verplaatsen van het slachtoffer bij gevaar, eventueel met de noodvervoersgreep van Rautek;
 • Goede alarmering bij de 112-alarmcentrale;
 • Benaderen van het slachtoffer (indicatie van bewustzijn);
 • Fixeren van het hoofd bij wervelletsels;
 • Openen en openhouden van de lucht/ademweg;
 • Zo nodig toepassen van de handgreep van Heimlich bij verslikking;
 • Controleren van de ademhaling;
 • Zo nodig stabiele zijligging;
 • Zo nodig reanimatie bij ademhalingsstilstand (=borstcompressies en beademen);
 • Stelpen van ernstige bloedingen;
 • Handelingen bij shock;
 • Vaststellen van het bewustzijnsniveau: De mogelijkheden zijn: bij kennis, verminderd bewustzijn, bewusteloos, diep bewusteloos;
 • Verlenen van eerste hulp bij flauwte, epilepsie, suikerziekte en beroerte;
 • Voorkomen van afkoelen van slachtoffers;
 • Warm houden van slachtoffers met koudeletsel.
 • Verbinden van verschillende wonden;
 • Geven van eerste hulp bij andere (kleine) letsels;
 • Bewaking van een slachtoffer;
 • Overdragen van een slachtoffer aan deskundige hulp.

Wetgeving, rechten en plichten[bewerken]

Het hebben van een EHBO-diploma betekent niet dat iemand medische plichten of bevoegdheden heeft. De wet beschouwt eerstehulpverleners als "leken". Voor hen, maar ook voor iedere andere Nederlandse burger, geldt de wettelijke verplichting om naar eigen vermogen (eerste) hulp te verlenen aan een medemens in nood.[1]

Medische (be)handelingen door "leken" (onder normale omstandigheden) zijn wettelijk verboden en worden beschouwd als een misdrijf. Alleen door de BIG-wet geregistreerde artsen en verpleegkundigen hebben speciale medische bevoegdheden en plichten, die bovendien alleen gelden op hun eigen medisch terrein; een tandarts mag bijvoorbeeld geen niersteen vergruizen. Zelfs medische eerstehulpverlening, zoals Advanced (Pediatric) Life Support (ALS/APLS) of Pre Hospital Trauma Life Support (PHTLS), mag alleen uitgevoerd worden door bevoegd en bekwaam ambulancepersoneel, (huis)artsen, SEH-personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen. Met andere woorden: een internist of oogarts is ook een leek op eerstehulpgebied ondanks zijn uitgebreide medische kennis op zijn vakgebied.

Van iemand die in het bezit is van een eerstehulpdiploma, mag wel aangenomen worden dat hij/zij beter in staat is om bij levensbedreigende stoornissen en letsels eerste hulp te bieden totdat medische hulp gearriveerd is.

Hulpverleningsketen[bewerken]

EHBO'ers zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Direct starten met de eerstehulpverlening door omstanders (EHBO'ers) is van cruciaal belang, met name bij ademhalingsproblemen, circulatiestilstand of ernstige bloedingen. De EHBO'er roept bij levensbedreigende letsels en stoornissen direct professionele hulp in via het Europese alarmnummer 112. Voor niet-levensbedreigende letsels dient het slachtoffer altijd te worden doorverwezen naar de eerstelijnsgeneeskunde. In Nederland is dat de vaste huisarts, huisartsenpost met de avond- of weekenddienst of de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis.

Basisregels EHBO[bewerken]

Er zijn verschillende benaderingen en basisregels in omloop.

Internationale basisregels eerste hulp[bewerken]

Wereldwijd werken eerstehulpverleners van eerstehulporganisaties, ambulancediensten en ziekenhuizen met basisregels waarin de evidence-based ABCDE-methodiek, AMPLE-, AVPU- en MIST-protocollen zijn opgenomen. Ook verschillende EHBO-opleidingsorganisaties in Nederland werken volgens deze methodieken en protocollen.

Over het algemeen werkt men als volgt:

 1. Veiligheid
 2. Benaderen slachtoffer; indicatie letsels en/of stoornissen en melding
 3. ABCDE-methodiek (w.o. AMPLE/AVPU)
 4. Secundaire en tertiaire letsels
 5. Bewaking
 6. Overdracht (MIST/SBAR)

Basisregels Oranje Kruis en gelieerden[bewerken]

Bij het verlenen van EHBO volgens het Oranje Kruis-systeem houdt men rekening met vijf belangrijke punten:

 1. Let op gevaar. Zorg ervoor dat je zelf, omstanders en het slachtoffer geen gevaar lopen
 2. Ga na wat er gebeurd is en daarna wat iemand mankeert. Vraag aan het slachtoffer of de omstanders wat er is gebeurd of kijk wat er is op te maken uit de situatie ter plaatse
 3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting. Een slachtoffer is vaak geschrokken en heeft iemand nodig die hem opvangt en geruststelt; wees rustig en zorgzaam maar ook kordaat. Zorg voor beschutting tegen kou of hitte
 4. Zorg voor professionele hulp. Laat een omstander het alarmnummer bellen en laat onderstaande punten doorgeven. Vraag de beller daarna terug te komen, zodat u zeker weet dat er is gebeld.
  • De volgende informatie is voor de hulpdiensten van belang:
   • welke hulpdienst nodig is (ambulance)
   • plaats waarheen de hulp moet komen
   • wat er gebeurd is
   • aantal slachtoffers
   • de vermoedelijke leeftijd
   • wat het slachtoffer mankeert. Vermeld ook expliciet of er een reanimatie plaatsvindt
 5. Help het slachtoffer op de plaats waar deze is aangetroffen. Door een slachtoffer onnodig te verplaatsen, kan zijn toestand verslechteren. Verplaats een slachtoffer alleen, indien er sprake is van acuut gevaar.

EHBO-verenigingen en EHBO-koepelorganisaties in Nederland[bewerken]

Een leken EHBO'er wordt doorgaans lid van een lokale EHBO-vereniging of Rode Kruisvereniging. Deze verenigingen kunnen zijn aangesloten koepelorganisaties. Dit is geen verplichting. Nederland kent enkele grote koepelorganisaties voor EHBO.

KNV EHBO[bewerken]

De Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken (KNV EHBO) is een EHBO-koepelorganisatie, waarbij ongeveer 550 verenigingen zijn aangesloten. De KNV EHBO werd in 1893 opgericht door dr. C.B. Tilanus jr en ontving in 1953 het predicaat Koninklijk. In aantal leden is het de grootste EHBO-organisatie in Nederland. De aangesloten verenigingen heten allen: "Afdeling [plaatsnaam] van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken". Wie lid is van een plaatselijke EHBO-vereniging, is ook automatisch lid van de KNV EHBO.

Nationale Bond[bewerken]

De Nationale Bond voor EHBO is een koepelorganisatie waarbij ongeveer 300 plaatselijke EHBO-verenigingen zijn aangesloten. De Nationale Bond werd in 1949 (de tijd van de verzuiling) opgericht onder de naam Katholieke Nationale Bond voor EHBO en is sterk gelieerd aan het Rode Kruis. Sinds 1991 is het predicaat Katholieke komen te vervallen. In 2000 richtte de KNV EHBO en de Nationale Bond voor EHBO gezamenlijk de Federatie Nederlandse EHBO (FNE) op. In 2005 werd duidelijk dat een fusie geen kans van slagen had en gingen beide organisaties weer autonoom verder.

Overig[bewerken]

Overige koepelorganisaties van EHBO-verenigingen zijn: EHBO Nederland (102 verenigingen), EHBO Limburg (94 verenigingen), EHBO Noord-Brabant (94 verenigingen) en het Nederlandse Rode Kruis (meer dan 300 afdelingen). Ook reddingsbrigades kunnen gezien worden als een EHBO-vereniging; zij zijn vrijwel allemaal onderdeel van Reddingsbrigade Nederland.

Daarnaast zijn er ook "vrije" zelfstandige EHBO-verenigingen die niet zijn aangesloten bij een van bovengenoemde koepelorganisaties en hun eigen weg bewandelen.

Opleidingen en richtlijnen[bewerken]

EHBO-richtlijnen in Nederland[bewerken]

Er is is geen sprake van een overheidserkenning van EHBO-organisaties. Alle EHBO-diploma's hebben voor de wet eenzelfde status. Sommige certificaten/diploma's kunnen wel door de overheid worden aangewezen, met als bekendste voorbeeld het certificaat/diploma Eerste hulp aan Kinderen welke door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet zijn aangewezen ten behoeve van geregistreerde gastouders. In Nederland heeft elke EHBO-organisatie haar eigen EHBO-richtlijnen vastgesteld en kunnen eerstehulpverleners (EHBO'ers) volgens eigen eindtermen certificeren. Alle certificerende EHBO-organisaties in Nederland hanteren in de praktijk min of meer dezelfde basisrichtlijnen zoals de reanimatierichtlijnen van de NRR/ERC, alleen zitten er behoorlijke niveau- en opleidingsverschillen tussen de organisaties zelf.

Er is meer keuzemogelijkheid voor de consument en bedrijven gekomen in kwaliteit en opleidingsniveau van eerstehulpopleidingen, al naar gelang de behoefte en/of noodzaak (RI&E).

Niveaus[bewerken]

Er zijn grote meningsverschillen over het indelen van niveaus binnen de leken eerstehulpverlening. Er wordt vooral gediscussieerd en gekeken naar de doelgroepen, zoals passantenhulpverlening en georganiseerde eerstehulpverlening. Doelgroep gerichte eerstehulp opleidingen zijn beslist geen maatstaf voor het opleidingsniveau. Met name voor evenementenhulpverlening en/of risico volle beroepen of omgevingen is meestal een uitgebreide EHBO-opleiding op een hoger dan standaardniveau noodzakelijk. Wat de ene organisatie zelf benoemt als Basis is door de ander zelf benoemd als Gevorderd of First Responder of omgekeerd, maar zijn wel met dezelfde inhoud en opleidingsduur. Vergelijkingen tussen EHBO opleidingen dienen daarom te worden gemaakt op basis van o.a. de inhoud en duur van de opleiding. Wel kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen algemene EHBO opleidingen (Het Oranje Kruis en Rode Kruis) en EHBO opleidingen voor personen waar de algemene EHBO opleidingen niet voldoen in niveau.

Praktisch / fictief gezien zijn er verschillende niveaus in de eerstehulpopleidingen:[bron?] (Geen nadere documentatie voorhanden)

 • Niveau 0 - Totaal geen kennis
 • Niveau 1 - Zeer beperkt: uitsluitend reanimatie, tegenwoordig meestal gecombineerd met AED-bediening (BLS/AED-niveau). Gezien de opleidingsvorm, beperkte lesstof en praktische oefentijd vallen hier ook de nieuwe internetcursussen onder.
 • Niveau 2 - Beperkt: hieronder vallen bijna alle BHV-opleidingen (Levensreddend Eerste Hulp LEH en Levens Reddende Hulp LRH en het Rode Kruis (EHBO basis). De opleidingsduur ligt tot 8 uur.
 • Niveau 3 - Standaard: Veelal is de inhoud van niveau 3 EHBO-opleidingen nagenoeg dezelfde en is de opleidingsduur beperkt tot 24 uur. Hieronder vallen vrijwel alle standaard eerstehulpopleidingen zoals van Het Oranje Kruis, het Rode Kruis (EHBO uitgebreid) en van oorsprong buitenlandse organisaties als MFA, First Aid International (FAI) en EFR. Deze opleidingen zijn geschikt voor diegenen die een algemeen EHBO-diploma nodig hebben of iets van EHBO willen weten.
 • Niveau 4a - Uitgebreid: De opleidingsduur van uitgebreide EHBO is minimaal 24 tot 40 uur Uitgebreide lekeneerstehulpopleidingen zijn bestemd voor diegenen waar uitgebreide kennis over eerstehulpverlening gewenst of noodzakelijk is. Landelijk certificeert alleen de Stichting LPEV op dit niveau. Niveau 4a-eerstehulpopleidingen zijn uitermate geschikt voor eerstehulpverleners zoals bij politie, brandweer en waterschappen welke reddings- en bergingsdiensten moeten verrichten en eerstehulpverleners bij (sport)evenementen en (werk)omgevingen met verhoogd risico. Deze eerstehulpopleidingen worden meestal aangeboden als Gevorderd Eerstehulpverlener.
 • Niveau 4b - Zeer uitgebreid: Onder deze categorie vallen gezien de inhoud, niveau en duur van deze opleidingen, onder andere de opleidingen tot Sigma-lid van het Rode Kruis en de opleiding First Responder van de Stichting LPEV, maar ook de interne scholing van sommige medische diensten. Deze opleidingen duren langer, gemiddeld tussen de 10 tot 15 volledige dagen.
 • Niveau 5 - Professionele eerste hulp: Dit betreft professioneel medisch personeel: Ambulancezorgverlening, SEH-ziekenhuizen, traumacentra, huisartsen enz.

Niveau 0 t/m 4 is altijd EHBO op lekenniveau. Niveau 5 omvat onder meer ATLS, PHTLS, ALS, PALS, APLS, EPLS, TNCC en andere specifieke medische opleidingen.

Opleidingsmogelijkheden[bewerken]

Eerstehulpopleidingen (EHBO) worden in Nederland verzorgd door opleidingsinstituten. Zij laten hun cursisten hoofdzakelijk certificeren door landelijk opererende organisaties als:

1) Nederlandse non-profitorganisaties, met opleidingsmogelijkheden bij onder andere EHBO-verenigingen:

 • Nederlandse Reanimatie Raad, uitsluitend niveau 1 (BLS)
 • Nederlandse Rode Kruis, eerste hulp op niveau 1, 2, 3, 4a en 4b (Sigma)
 • Stichting Het Oranje Kruis, eerste hulp op niveau 3
 • Stichting LPEV, eerste hulp op niveau 3, 4a en 4b

2) Nederlandse commerciële organisaties:

 • NedCert
 • Nikta, eerste hulp op niveau 2, 3
 • Op beperkte schaal eigen kleinschalige initiatieven van kleinere commerciële organisaties

Daarnaast certificeren veel commerciële (BHV-)opleidingsinstituten zelf tot en met niveau 2 (LEH) of 3 (EHBO). Bedenkelijk en opmerkelijk is dat het zelden voorkomt dat op een hoger dan niveau 3 een eerstehulpopleiding binnen een BHV-organisatie wordt aangeboden door BHV-opleidingsorganisaties ondanks dat dit door middel van een RI&E noodzakelijk is. Een recente en belangrijke ontwikkeling is dat diverse EHBO-organisaties, zoals het Rode Kruis, NODE, Reddingsbrigades en enkele EHBO-koepelorganisaties, de wens en/of intentie hebben zich wat betreft certificering en onderwijsvisie af te willen splitsen van het Oranje Kruis. Zij gaan hun eigen lesmaterialen ontwikkelen en/of zijn op zoek naar alternatieven en willen eerstehulpverleners zelf gaan certificeren. Vooralsnog vaart alleen het Rode Kruis (2013) een eigen (Europese) koers. Initiatieven van eigen les- en instructiematerialen van de NODE, initiatiefnemers van gevorderde eerste hulp en EHBO-koepelorganisaties worden nog steeds ter goedkeuring aan het Oranje Kruis aangeboden.

Van origine buitenlandse EHBO-organisaties in Nederland[bewerken]

Op de Nederlandse markt zijn ook enkele van origine buitenlandse organisaties actief. De lesmaterialen zijn overwegend vertalingen, aangepast aan de Nederlandse markt en situatie. Deze EHBO-opleidingen zijn voornamelijk op de watersport/duikindustrie geënt en voor werknemers van internationals welke een EHBO certificaat nodig hebben die in meer landen wordt gehanteerd om gelijkheid in EHBO-opleidingen te creëren.

 • Medic First Aid International (MFA) (niveau 3).
 • First Aid International (FAI) (niveau 2, 3 en 4a).
 • Emergency First Response (EFR), afkomstig uit de duiksport (niveau 2). Zeer algemene EHBO-opleidingen welke wereldwijd wordt verzorgd. Emergency First Response en Care For Children (CFC).
 • Divers Alert Network (DAN), met specialistische op duik- en waterongevallen gerichte EHBO-opleidingen (t/m niveau 3) en meestal aangeboden aan organisaties en personen met taken en sporten rondom of in het water zoals zwembaden, reddingsbrigades, duikclubs e.d.
 • Royal Yachting Association (RYA) First Aid, (niveau 2 of 3) voor watersporters en vaarinstructeurs, geschikt voor ISAF-wedstrijdzeilers voor Category 1- en 2-wedstrijden.

EFAC, EFAM en onderlinge certificaat / diploma erkenningen[bewerken]

European First Aid Certificate (EFAC) en het European First Aid Manual (EFAM). Het Europese Rode Kruis heeft een standaard-Europese eerstehulpopleiding en richtlijnen ontwikkeld waarbij de EFAM het belangrijkste document/opleidingsboek is. Geslaagde cursisten ontvangen het Europese EFAC certificaat. Deze Europese eerstehulprichtlijnen zijn een puur Europese Rode Kruis aangelegenheid en staan los van andere EHBO-organisaties. Wederzijdse erkenning van diploma's is een nieuw fenomeen, dat mogelijk een belangrijke rol zal gaan spelen. Medio 2011 erkennen in Nederland alleen het Rode Kruis, Reddingsbrigade Nederland en de Stichting LPEV wederzijds elkaars eerstehulpdiploma op basis van deze EFAC-richtlijn. Het eerstehulpdiploma van het Rode Kruis wordt niet erkend door Het Oranje Kruis. Van de andere landelijke opererende EHBO-organisaties is nog niets bekend over wederzijdse erkenningen of overstapmogelijkheden. Zie link onderaan de pagina.

Certificaat/diploma Eerstehulp aan kinderen[bewerken]

Geregistreerde gastouders dienen een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen certificaat/diploma Eerste hulp aan Kinderen te bezitten. Deze voor geregistreerde gastouders verplichte EHBO-certificaten/diploma's zijn via opleiders die opleiden tot certificering van Het Oranje Kruis, Nederlandse Rode Kruis, Nedcert, Nikta en LPEV te behalen. Naast gastouders is er veel belangstelling en vraag naar EHBO voor kinderen (EHak).

Een aantal landelijke EHBO-opleidingen[bewerken]

Het Oranje Kruis[bewerken]

De oudste organisatie is Het Oranje Kruis, en genoot tot 2005 een beschermde status door het ministerie van VWS. Deze organisatie geeft sinds 1912 Het Oranje Kruis Boekje uit (hierin staat de leerstof voor het diploma Eerste Hulp) en neemt de examens af voor Oranje Kruis Eerste Hulp diploma's. Sinds september 2011 is bij het diploma inbegrepen het bedienen van een AED, verbandleer en kleine ongevallen. Daarnaast zijn er nog aantekeningen te behalen; zoals eerste hulp bij kinderen, sportletsels en eerste hulp bij wandelletsels.

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening[bewerken]

De Stichting LPEV, opgericht in 2007, laat de eerstehulpverlening (EHBO'er) direct aansluiten op de werkwijze van de professionele eerstehulpverlening, zoals de ambulancehulpverlening en examineert en certificeert cursisten en vult hiermee als eerste landelijke EHBO-organisatie in Nederland de leemte tussen de traditionele EHBO en de professionele hulpverleners op een hoger opleidingsniveau. In de lesmaterialen wordt onder andere gebruikgemaakt van de ABCDE-methodiek die nationaal en internationaal al jaren gangbaar is bij nationale en internationale ambulancediensten, brandweerkorpsen, ziekenhuizen en (buitenlandse) eerstehulpverleners. De lesmaterialen van de Stichting LPEV voldoen aan de Europese EHBO-richtlijnen (EFAC). Diverse commerciële BHV- en EHBO-opleidingsorganisaties, Rode Kruisafdelingen, Reddingsbrigades en EHBO-verenigingen bieden deze nieuwe uitgebreide eerstehulpopleiding (intern) aan in verschillende niveaus (Basis, Gevorderd en First Responder). Examinering van de cursisten vindt, net als bij het OK, plaats door examenteams onafhankelijk van de opleiders. Het certificaat Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerstehulp aan Kinderen van de Stichting LPEV is een van de door het ministerie van SZW aangewezen certificaten voor gastouders.

Het Nederlandse Rode Kruis - 1e Hulp[bewerken]

In 2007 heeft het Nederlandse Rode Kruis bekendgemaakt actief eerstehulpkennis en -kunde te gaan verspreiden door middel van een Europese basiscursus EHBO. Iedereen moet in die visie van het Nederlandse Rode Kruis iets van eerste hulp kunnen. Daarvoor zou het voor iedereen, voor zover hij/zij dat zelf wil en kan, mogelijk zijn iets van eerste hulp te leren. Het Nederlandse Rode Kruis wil zorg dragen voor een laagdrempelig en toegankelijk systeem om iets van eerste hulp te leren: 1e Hulp. Iets kan in geval van nood al veel betekenen. In 2008 zijn de eerste 1e Hulp activiteiten gelanceerd. Zo zijn er onder de titel "EERSTE HULP, weet wat je moet doen" twee boeken uitgegeven (een oefenboek en een compleet eerstehulpboek), worden er korte eerstehulptrainingen georganiseerd.

In Europees verband is in de jaren tachtig het 'First Aid Education European Network' (FAEEN) opgericht. Dit is een samenwerkingsverband van Europese Nationale Rode Kruis en Rode Halve maan verenigingen. Het netwerk heeft tot doel meer samen te werken, kennis en ervaring uit te wisselen en te komen tot harmonisatie van de Eerste Hulp richtlijnen en technieken, vastgelegd in International First Aid Guidelines en de European First Aid Manual (EFAM). Om in aanmerking te komen voor een Europese erkenning moet het Eerste Hulp onderwijs aan deze richtlijnen voldoen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft deze erkenning (EFAC) in maart 2009 gekregen. Dit betekent dat de certificaten Eerste Hulp, Uitgebreide Eerste Hulp en Reanimatie voldoen aan de standaarden en normen die binnen de Internationale Rode Kruis vereniging gelden voor Eerste Hulp onderwijs.

Bij behoefte of noodzaak aan een uitgebreide EHBO-opleiding (niveau 3 en hoger) zijn er nog geen concrete Europese plannen en worden er lokaal aanvullende opleidingen van andere organisaties aangeboden om aan de behoefte en vraag van een adequate eerstehulpverlening te kunnen voldoen zoals bij evenementen. Zo ontwikkelde het Rode Kruis zelf een cursus evenementenhulpverlening los van haar zusterverenigingen.

Het Oranje Kruis en Het Nederlandse Rode Kruis hebben in 2012 afgesproken drempels weg te nemen voor de onderlinge instroom en doorstroom van cursisten. Specifiek is afgesproken:

I. Te komen tot eenheid in de Nederlandse Eerste Hulp richtlijnen tussen het Rode Kruis en het Oranje Kruis, op basis van de komende internationale richtlijnen.
II. Stapsgewijs drempels weg te nemen voor de in-, uit- en doorstroom van EHBO-cursisten met verschillende diploma’s/certificaten van het Rode Kruis en Oranje Kruis. Specifiek:
- Onderlinge toelating tot het instructeursexamen (inmiddels vastgesteld)
- Toelating tot het Lotus examen
- Vervolgopleidingen en verdiepingsmodules
III. Waar mogelijk te komen met gezamenlijke uitgaven.

First Aid International[bewerken]

First Aid International is een internationaal georiënteerd op gebied van de acute eerste hulpverlening. Het hoofdkantoor van First Aid International is gevestigd in de UK. First Aid International bied een aantrekkelijk, gevarieerd en voordelig Eerste Hulp programma en wordt gebruikt binnen verenigingen, overheden, bedrijven, onderwijs- en zorginstellingen. First Aid International biedt verschillende (Nederlandstalige) Eerste Hulp lespakketten, onder andere levensreddend handelen, Eerste Hulp, Eerste Hulp aan Kinderen en Advanced First Aid. Alle First Aid International-opleidingen voldoen aan de Europese Eerste Hulp & Reanimatie richtlijnen.

Wilderness First Aid[bewerken]

Eerste hulp voor buitensportsituaties en gebieden ver verwijderd van reguliere medische hulp zijn het aandachtsgebied van Wilderness First Aid. Een wereldwijd overkoepelende organisatie is de Wilderness Medical Society (WMS). Er zijn meerdere nivea's van certificering, van WFA (Wilderness First Aid) tot WFR (Wilderness First Responder). Voor mensen uit de medische sector verzorgt de Nederlandse organisatie Outdoor Medicine de AWLS (Advanced Wilderness Life Support) cursus.

Overige EHBO-opleiders[bewerken]

Naast bovengenoemde organisaties bieden landelijk opererende en certificerende BHV-organisaties in eigen beheer ontwikkelde EHBO-opleidingen aan in de vorm van Levensreddende Eerste Hulp (LEH) aan als onderdeel van een BHV-opleiding. Deze LEH-opleidingen zijn overwegend (zeer) beperkt. Ook andere overwegend commerciële kleine(re) BHV-opleidingsbedrijven bieden in eigen beheer ontwikkelde EHBO-opleidingen aan. Deze opleidingen worden meestal in combinatie met een Bedrijfshulpverleningstraining (BHV) aangeboden en vormen een gering marktaandeel.

Internetopleidingen[bewerken]

Een nieuwe manier van de ontwikkeling is het volgen van een EHBO-cursus per internet. Deze beperkte - hoofdzakelijk theoretische - eerstehulpopleidingen zijn bestemd voor eerstehulpverleners tot en met niveau 2 en zijn derhalve uitsluitend geschikt voor diegene die iets van EHBO willen weten.

Certificering[bewerken]

Op de Nederlandse markt zijn enkele commerciële certificerende instellingen voor eerstehulpopleidingen.

Nedcert[bewerken]

Sinds 2000 is er de certificatie-instelling NedCert, die onder andere het vakbekwaamheidscertificaat voor 'Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers' uitgeeft. De certificaties van NedCert waren van 2004 tot 2012 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RVA). Het certificaat SEHSO van NedCert is één van de door het ministerie van SZW aangewezen certificaten voor gastouders.

NIKTA[bewerken]

NIKTA certificeert eerstehulpverleners en BHV'ers. Hoewel niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RVA), biedt NIKTA een door het ministerie van OCW aangewezen certificaat aan ten behoeve van gastouders.

België[bewerken]

In België zorgen het Rode Kruis, Het Vlaamse Kruis en vele bedrijven voor EHBO-opleidingen. Ze geven daarvoor elk hun eigen handboeken uit. De EHBO-opleidingen van het Rode Kruis (Eerste Hulp en Helper) zijn volgens de Europese Standaard Richtlijnen. Het Rode Kruis organiseert na de Helper-cursus, ook nog bijkomende opleidingen tot ambulancier. Een ambulancier bij het Rode Kruis heeft een opleiding van 150 uur en mag niet-dringend ziekenvervoer uitvoeren. De EHBO-opleidingen van het Vlaamse Kruis (basismodule EHBO en vervolgmodule EHBO) duren samen 35 uur. Een vervolgopleiding tot ambulancier duurt minstens 60 uren. Na het volgen van interne bijscholingen kan je na een EHBO-cursus mee met de ziekenwagen.

In België is de eerstelijnsgeneeskunde de huisarts, de huisarts van wacht of de spoeddienst van het ziekenhuis.

Symbolen[bewerken]

Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Wikibooks Wikibooks heeft meer over dit onderwerp: EHBO.