Flux (natuurkunde)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Flux is een term die in de wiskunde en de natuurkunde wordt gebruikt, maar niet altijd in dezelfde betekenis. In de wiskunde wordt er de doorstroom van een grootheid door een oppervlakte mee aangeduid (dimensie: [hoeveelheid]·[tijd]−1). In deelgebieden van de natuurkunde, zoals stromingsleer, wordt er ook wel de doorstroom van een grootheid per vierkante meter mee bedoeld, met als dimensie [hoeveelheid]·[tijd]−1·[oppervlak]−1.[1] Dit artikel behandelt vooralsnog alleen de wiskundige definitie. De term komt uit het Latijn, van fluere, wat "vloeien" of "stromen" betekent. Een veelgebruikt symbool voor flux is .

Wiskundige definitie[bewerken]

Voor een vectorveld en een oppervlak wordt de flux van door gedefinieerd als de oppervlakte-integraal

In woorden: verdeel het oppervlak in kleine stukjes met oppervlakte , bereken voor elk stukje de component van de stroming loodrecht op het oppervlak, en tel deze bij elkaar op. Indien het veld constant is in ruimte en tijd, en als het oppervlak niet gekromd is, wordt de flux gegeven door

Hierin is weer de normaal op , de oppervlakte van , en de hoek tussen en .

De fluxdichtheid is dus de grootte van de vector.

Eenvoudig voorbeeld: debiet[bewerken]

Stel dat een bepaalde vloeistof stroomt met een snelheid , en dat men voor een kleine oppervlakte wil weten hoeveel er door dat oppervlak heen stroomt. Met andere woorden: men wil weten hoeveel het debiet door dat oppervlak is. Laat ons voor de eenvoud veronderstellen dat het oppervlak mooi recht is, en dat de stroomsnelheid constant is door de ruimte. Er zijn een aantal factoren die dit debiet beïnvloeden.

  • Ten eerste zal deze totale flux groter zijn als groter is.
  • Ten tweede is de flux evenredig met de stroomsnelheid .
  • Tot slot is belangrijk dat de stroom gericht is door het oppervlak. Als de stroom schuin door het oppervlak gaat, is de doorgaande flux kleiner. Anders uitgedrukt: als de normaal is op , is de flux evenredig met het inproduct .

Als we dit alles combineren, wordt de flux gegeven door

Als de snelheid loodrecht op het oppervlak staat, is , en herleidt de bovenstaande formule zich tot de gebruikelijke uitdrukking voor debiet: . Indien een oppervlak gebogen is, kan men de volgende techniek toepassen. Verdeel het oppervlak in oneindig kleine vierkantjes, zodanig dat het aantal vierkantjes naar oneindig nadert. Gebruik de bovenstaande formule voor elk vierkantje, om de flux per vierkantje te berekenen. Sommeer daarna de flux van alle vierkantjes om de totale flux te berekenen. Dit is precies wat een oppervlakte-integraal doet, en men bekomt op die manier dus de hoger staande definitie.

Zie ook[bewerken]

Referenties[bewerken]

  1. Bird, R. Byron; Stewart, Warren E., and Edwin N. Lightfoot, Transport Phenomena, Wiley, 1960. ISBN 0-471-07392-X.