Gebruiker:Jvbq/Boeken/Belgie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina bevat een lijst van geselecteerde artikelen voor het maken van een boek. Voor hergebruik: kies boek laden uit het navigatieblok. Zie ook Help:Boeken

. /

Helaas werkt deze functie niet meer. Niemand wil betalen voor het repareren. Daarom is er nu een open-source-alternatief:
http://mediawiki2latex.wmflabs.org


Onderzoeksrechter
Raadkamer
Kamer van inbeschuldigingstelling
Hof van assisen
Correctioneel
Aanzetten tot het plegen van misdaden en wanbedrijven
Afzetting (strafrecht)
Minnelijke schikking
Misdrijf
Beschuldigde
Bijzondere verbeurdverklaring
Burgerlijke partij
College van procureurs-generaal (België)
Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
Drukpersmisdrijf
Eenvoudige schuldigverklaring
Federaal parket
Gemeentelijke administratieve sanctie
Gerechtelijk onderzoek
Inkijkoperatie
Klachtdelict
Onmiddellijke aanhouding
Ontzetting
Onwerkzame voorlopige hechtenis
Openbare zeden
Overtreding (strafrecht)
Penitentiair verlof
Politiek misdrijf
Probatie
Procureur des Konings
Raad van procureurs des Konings
Recht van genade
Rechtvaardigingsgrond
Recidive
Samenloop (strafrecht)
Schulduitsluitingsgrond
Sepot
Snelrecht
Strafbare deelneming
Strafbare poging
Strafuitvoeringsrechtbank
Strafvordering
Strafwetboek
Substituut (recht)
Terbeschikkingstelling (Belgisch strafrecht)
Verdachte
Verschoningsgrond
Verzwarende omstandigheid
Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering
Wanbedrijf
Wet Lejeune
Wetboek van Strafprocesrecht
Wetboek van Strafvordering (België)
Hechtenis
Rechtbank van eerste aanleg
Strafrecht (België)
Verzachtende omstandigheden
Strafbaar feit