Gemeenschapsonderwijs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is een Vlaamse openbare instelling dat het officieel onderwijs organiseert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het gemeenschapsonderwijs is een van de drie onderwijsnetten, naast het officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs. De centrale inrichtende macht is de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Rago) en de 28 scholengroepen zijn ook elk inrichtende macht over een aantal scholen in een bepaald gebied.

Het gemeenschapsonderwijs was bekend als "Rijksonderwijs" tot 1988 toen de derde staatshervorming de Gemeenschappen bevoegd maakten voor onderwijs. Sinds begin 1999 communiceert het Gemeenschapsonderwijs als GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het Gemeenschapsonderwijs is actief zowel voor kleuter-, lager, secundair als volwassenenonderwijs. Het omvat 773 instellingen verdeeld over 28 scholengroepen, met meer dan 27.000 personeelsleden en 166.000 leerlingen in het voltijds onderwijs. Het GO! bedient hiermee zo'n 15 à 20% van de Vlaamse schoolbevolking.

Beleid[bewerken]

In uitvoering van de grondwet waarborgt het Gemeenschapsonderwijs de vrije keuze van ouders en kinderen op kwaliteitsvol en open onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van de persoon en wil kinderen en jongeren opvoeden tot vrije, mondige mensen die stevig in hun schoenen staan in een moderne samenleving.

In het gemeenschapsonderwijs hebben de ouders en de leerling de keuze voor de invulling van het vak levensbeschouwing: niet-confessionele zedenleer of katholieke, protestantse, anglicaanse, islamitische, Israëlitische of orthodoxe godsdienst. Ook vrijstelling van het vak levensbeschouwing is een mogelijkheid: vooral Jehova's getuigen en boeddhisten maken van deze mogelijkheid gebruik. Deze levensbeschouwelijke keuzevrijheid is het meest opvallende onderscheid tussen de scholen van Het Gemeenschapsonderwijs en de stedelijke, gemeentelijke, provinciale en VGC-scholen enerzijds, en vrije scholen van katholieke, niet-confessionele, protestantse of Joodse signatuur anderzijds.

Structuur[bewerken]

Het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap situeert zich als een drieledige structuur.

  • Op macroniveau wordt het GO! geleid door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO). De raad van bestuur hiervan wordt verkozen. Daarnaast is er een afgevaardigd bestuurder.
  • Op mesoniveau (het niveau van de 28 scholengroepen) wordt het GO! geleid door een raad van bestuur (ook democratisch verkozen) en een algemeen directeur. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een bepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en meestal ook een Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
  • Op microniveau (het niveau van de school) wordt de school geleid door een verkozen schoolraad en door de directeur.

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]