GO!-onderwijs

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Gemeenschapsonderwijs)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is een Vlaamse openbare instelling dat het officieel onderwijs organiseert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Het gemeenschapsonderwijs is een van de drie onderwijsnetten, naast het officieel gesubsidieerd en vrij gesubsidieerd onderwijs. De centrale inrichtende macht is de Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (Rago) en de 27 scholengroepen zijn ook elk inrichtende macht over een aantal scholen in een bepaald gebied.

Het gemeenschapsonderwijs was bekend als "Rijksonderwijs" tot 1988 toen de derde staatshervorming de Gemeenschappen bevoegd maakten voor onderwijs. Sinds begin 1999 communiceert het Gemeenschapsonderwijs als GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het Gemeenschapsonderwijs is actief zowel voor kleuter-, lager, secundair als volwassenenonderwijs. Het omvat 773 instellingen sinds 1 september 2017 verdeeld over 26 scholengroepen (voorheen 28), met meer dan 27.000 personeelsleden en 193.000 leerlingen in het voltijds onderwijs. Het GO! bedient hiermee zo'n 15 à 20% van de Vlaamse schoolbevolking.

Beleid[bewerken]

In uitvoering van de grondwet waarborgt het Gemeenschapsonderwijs de vrije keuze van ouders en kinderen op kwaliteitsvol en open onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs richt zich op de totale ontwikkeling van de persoon en wil kinderen en jongeren opvoeden tot vrije, mondige mensen die stevig in hun schoenen staan in een moderne samenleving.

In het gemeenschapsonderwijs hebben de ouders en de leerling de keuze voor de invulling van het vak levensbeschouwing: niet-confessionele zedenleer of katholieke, protestantse, anglicaanse, islamitische, Israëlitische of orthodoxe godsdienst. Ook vrijstelling van het vak levensbeschouwing is een mogelijkheid: vooral Jehova's getuigen en boeddhisten maken van deze mogelijkheid gebruik. Deze levensbeschouwelijke keuzevrijheid is het meest opvallende onderscheid tussen de scholen van Het Gemeenschapsonderwijs en de stedelijke, gemeentelijke, provinciale en VGC-scholen enerzijds, en vrije scholen van katholieke, niet-confessionele, protestantse of Joodse signatuur anderzijds.

Het GO!-onderwijs waarborgt een eigen, uniek pedagogisch project, waarbij het PPGO! het grondbeginsel vormt. Hierin staat dat het GO!-onderwijs opvoedt tot actief burgerschap door respect, oprechtheid, gelijkwaardigheid, openheid, engagement en betrokkenheid te bewerkstelligen. Er wordt daarbij gestreefd dat wie in het GO! gevormd en ontwikkeld is de volgende eigenschappen heeft:

 • kijkt met een open geest, zonder vooroordelen, en toont belangstelling en respect voor ieders mening en bestaande verschillen;
 • toont zich authentiek en integer in het samenleven met anderen, door eerlijk en respectvol uit te komen voor eigen ideeën en overtuigingen;
 • huldigt de gelijkwaardigheid van mensen en de emancipatie van elk individu niet enkel als principe, maar spant zich ook in om ze te verwezenlijken;
 • is betrokken bij de sociale werkelijkheid, dat wil zeggen: eerbiedigt de universele rechten van de mens en zijn fundamentele vrijheden en draagt bij tot hun realisatie; handelt volgens democratische waarden en instellingen; verzet zich tegen maatschappelijke ongelijkheden en zet zich in voor sociale rechtvaardigheid.
 • is mondig en kritisch en kan ideeën helder, genuanceerd en respectvol uiten;
 • is bereid om een leven lang en levensbreed te leren.

Structuur[bewerken]

Het GO!-onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap situeert zich als een drieledige structuur.

 • Op macroniveau wordt het GO! geleid door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs (RAGO). De raad van bestuur hiervan wordt verkozen. Daarnaast is er een afgevaardigd bestuurder: Raymonda Verdyck.
 • Op mesoniveau (het niveau van de 27 scholengroepen) wordt het GO! geleid door een raad van bestuur (ook democratisch verkozen) en een algemeen directeur. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een bepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en meestal ook een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Op microniveau (het niveau van de school) wordt de school geleid door een verkozen schoolraad en door de directeur.

Scholengroepen[bewerken]

Het GO!-onderwijs is op mesoniveau verdeeld in volgende scholengroepen:

 • Scholengroep 2 – Forum: sinds 1 september 2017 gefusioneerd met scholengroep 1 (Antwerpen)
 • Scholengroep 3 – Agora
 • Scholengroep Fluxus: sinds 1 september 2017 een fusie tussen scholengroep 4 en 7 (Kla4 en Kempen)
 • Scholengroep 5 - Mechelen – Keerbergen – Heist-op-den-Berg
 • Scholengroep 6 – Rivierenland
 • Scholengroep 8 - Brussel
 • Scholengroep 9 - Ringscholen
 • Scholengroep 10 - Scoop
 • Scholengroep 11 - Leuven – Tienen – Landen
 • Scholengroep 12 – Adite
 • Scholengroep 13 – Zuid-Limburg
 • Scholengroep 14 - Maasland
 • Scholengroep 15 - Limburg Noord
 • Scholengroep 16 – Midden-Limburg
 • Scholengroep 17 - Waasland
 • Scholengroep 18 – Schelde-Dender-Durme
 • Scholengroep 19 – Dender
 • Scholengroep 20 – Zuidoost-Vlaanderen
 • Scholengroep 21 – Vlaamse Ardennen
 • Scholengroep 22 – Panta Rhei
 • Scholengroep 23 - Meetjesland
 • Scholengroep 24 - Deinze – Tielt – Waregem
 • Scholengroep 25 – Impact
 • Scholengroep 26 – Mandel en Leie
 • Scholengroep 27 – Scholengroep-aan-Zee
 • Scholengroep 28 - Westhoek

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]