Grooming (zedenmisdrijf)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
(Doorverwezen vanaf Grooming (pedofilie))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Grooming is een proces waarbij een dader het vertrouwen wint van een ander (het slachtoffer) met het doel deze persoon seksueel te misbruiken door aanranding, verkrachting, seksuele uitbuiting, het produceren van kinderporno, ontvoering of mensenhandel. De term wordt met name gebruikt om de werkwijze van pedofielen te beschrijven, maar het kan ook betrekking hebben op misbruik binnen families (incestueus seksueel misbruik), tussen volwassenen en de werkwijze van loverboys.

Werkwijze[bewerken | brontekst bewerken]

Een pedofiele groomer doet er vaak moeite voor om een goede relatie te krijgen met de ouders en andere familieleden van het kind. Dit maakt het gemakkelijker om toegang te krijgen. De ouders zijn zo daardoor soms minder geneigd om potentiële beschuldigingen te geloven. De groomer zal proberen om alleen te zijn met het kind, bijvoorbeeld door uitjes, logeren of babysitten. Het kind kan ook overladen worden met cadeautjes, geld en complimenten.

Een groomer zal vaak proberen om de grenzen van het slachtoffer langzaam maar zeker te verleggen, bijvoorbeeld door seksueel getinte opmerkingen te maken, het kind of het slachtoffer te zoenen of knuffelen, of door het tonen van kinderpornografie. Dit proces kan weken, maanden of soms zelfs jaren in beslag nemen.

Digitaal[bewerken | brontekst bewerken]

Pedofielen kunnen ook digitaal kinderlokken. In zo'n geval zal de misbruiker zich soms jonger voordoen dan hij (of zij) is, in de hoop om zo gemakkelijker met het kind te kunnen afspreken.

Opsporing gebeurt onder meer door een opsporingsambtenaar of burger die zich in een chatroom voordoet als iemand met een leeftijd onder de relevante leeftijdsgrens. Deze leeftijdsgrens is, afhankelijk van de jurisdictie en het vergrijp, vaak 16 of 18 jaar.

Het gebeurt ook in chatrooms waar de toegestane minimumleeftijd 18 jaar is, bijvoorbeeld Grindr. De jongere of de opspoorder geeft dan in zijn/haar profiel een leeftijd van 18 jaar of ouder op. Een opspoorder beweert dan in de chat of een hieruit voortvloeiend ander contact een leeftijd van bijvoorbeeld 14 of 15 jaar te hebben, wat geloofwaardig kan zijn omdat een echt kind ook eerst een toegestane leeftijd zou moeten opgeven om te kunnen chatten. Dit gegeven kan bepalend zijn voor de strafbaarheid van verder online contact (conversatie en gevraagde en/of gestuurde afbeeldingen) en (voorbereiding tot) ontmoeting. De tijdsduur tussen eerste contact en ontmoeting varieert van minuten tot maanden. Er zijn diverse burgeropspoorders met youtubekanalen waarop confrontaties op de afgesproken plaats en tijd van ontmoeting getoond worden;[1] soms wordt een burgerarrest verricht. Ook zijn er groepen die bij de ontmoeting gewelddadig optreden en dus zelf strafbaar zijn.[2][3][4]

Stadia[bewerken | brontekst bewerken]

Het proces van grooming verloopt vaak in een vast patroon. Dit gegeven is niet alleen toepasbaar bij kindermisbruik, maar ook bij het werven van prostituees zoals loverboys dat doen.[5]

  • Stadium 1 Een slachtoffer selecteren: Een dader zal vaker kiezen voor een onzeker kind. Een gebrek aan ouderlijk toezicht verhoogt de kans op grooming, net als huwelijksproblemen in het gezin en psychische problemen. Een dader zal vaak vragen stellen als "Kijken je ouders mee?" of: "Blijft dit allemaal tussen ons?" In sportverenigingen is de kans op grooming hoger wanneer het kind sport op hoog niveau.[6][7]
  • Stadium 2 Het vertrouwen winnen: In deze fase zal de dader vaak proberen om het slachtoffer beter te leren kennen. Mogelijke problemen van het slachtoffer zijn hierbij ook van belang, aangezien de dader steun en hulp kan bieden om zo het vertrouwen nog meer te winnen. Dit kan ook gebeuren door het geven van cadeautjes, het doen van gezellige uitstapjes, of in het geval van een tiener, door het geven van sigaretten, drugs en alcohol. Op dit moment begint de dader vaak met verzoeken om iets voor hem of haar te doen. Vanaf dat moment begint vaak een toename in lichamelijk contact, hoewel dit op het eerste oog vaak onschuldig is (bijvoorbeeld een knuffel).
  • Stadium 3 Het opvullen van een behoefte

Er is ook een indeling in vijf stappen.[8]

Misdrijf[bewerken | brontekst bewerken]

Europa[bewerken | brontekst bewerken]

Internationaal is er het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik, waarvan het artikel 23 (Benaderen van kinderen voor seksuele doeleinden) de strafbaarstelling van grooming oplegt:[9]

Elke Partij neemt de wetgevende of andere maatregelen die nodig zijn voor het strafbaar stellen van het doen van een voorstel, door middel van informatie-en communicatietechnologie, door een volwassene aan een kind dat de ingevolge artikel 18, tweede lid, vastgestelde leeftijd niet heeft bereikt, tot een ontmoeting met als vooropgezet doel het plegen van een overeenkomstig artikel 18, eerste lid, onderdeel a, of artikel 20, eerste lid, onderdeel a, strafbaar gesteld feit tegen hem of haar, wanneer dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting leiden.

Nederland[bewerken | brontekst bewerken]

In de Nederlandse wet wordt grooming omschreven als een zedenmisdrijf.

Nederlandse Wet
Wet(boek): Strafrecht
Artikel: 248e
Omschrijving: Hij die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst aan een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of iemand die zich, al dan niet met een technisch hulpmiddel, waaronder een virtuele creatie van een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, voordoet als een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt een ontmoeting voorstelt met het oogmerk ontuchtige handelingen met een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt te plegen of een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij een persoon die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt is betrokken te vervaardigen, wordt, indien hij enige handeling onderneemt tot het verwezenlijken van die ontmoeting, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of een geldboete van de vierde categorie.

België[bewerken | brontekst bewerken]

Artikel 417/24 van het Belgisch Strafwetboek stelt grooming strafbaar ten aanzien van minderjarigen (-18):

Benaderen van een minderjarige voor seksuele doeleinden is het aan een minderjarige een voorstel tot ontmoeting doen, op welke manier dan ook, met het oogmerk om een misdrijf te plegen bedoeld in dit hoofdstuk, voor zover dit voorstel is gevolgd door materiële handelingen die tot een dergelijke ontmoeting kunnen leiden.

De dader moet het plan hebben gehad een verkrachting, aantasting van de seksuele integriteit of openbare zedenschennis te plegen. Een effectieve ontmoeting met de minderjarige is niet vereist, alleen concrete stappen in die richting. Het misdrijf wordt bestraft met drie tot vijf jaar gevangenis. Behalve een autonoom misdrijf is grooming ook een verzwarende omstandigheid bij andere seksuele delicten gepleegd op kinderen onder de zestien jaar (artikelen 417/50 en 417/55 Sw.).

Vóór de hervorming van het seksueel strafrecht in 2022 was grooming op zich strafbaar gesteld in artikel 377quater Sw., ingevoegd in 2014. Het ging vooral over volwassenen die voorstellen deden aan minderjarigen (onder de 16 jaar), om elkaar te ontmoeten. Belangrijk hierbij was dat de groomer de bedoeling moest hebben om een misdrijf te plegen. Grooming werd bestraft met gevangenisstraf van één tot vijf jaar.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]