Kerosine

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Brandstoftruck voor het tanken van Jet A-1
Voertuig om brandstof bij te tanken (uit een ondergrondse pijpleiding) naast een Boeing 747-400

Kerosine is een bij gefractioneerde destillatie van aardolie verkregen middenfractie, volgend op de benzinefractie.

Het wordt verkregen bij een kooktraject van ca. 150–300 °C. Het is een mengsel van alifatische (paraffine en isoparaffinen) en cyclische (aromaten en naftenen) koolwaterstoffen en bevat wisselende hoeveelheden zuurstof- stikstof- en zwavelverbindingen van koolwaterstoffen. Kerosine heeft een energetische waarde van 43,1 MJ/kg, vergelijkbaar met die van dieselolie. De soortelijke massa is 0,78–0,81g/cm3.

Een andere methode om kerosine te maken is uit aardgas middels het Fischer-Tropschproces, ook wel gas-to-liquids (GTL) genoemd.

Destillatie[bewerken | brontekst bewerken]

Kerosine is een aardoliedestillaat dat verkregen wordt door fractionele destillatie tussen 150°C en 275°C. Het heeft een koolstofketenlengte van C12 tot C16. Als kerosine direct uit aardolie gedestilleerd wordt, moet de olie behandeld worden in een merox-eenheid of in een hydrotreater om het zwavelgehalte en de corrosiviteit te verlagen. Kerosine kan ook verkregen worden in een kraakinstallatie.

Toepassingen[bewerken | brontekst bewerken]

Voordat benzine en de benzinemotor in zwang raakten was kerosine het meest gebruikte aardolieproduct en werd daarom naar de grondstof ook "petroleum", "petrolie", "peterolie" of kortweg "peut" genoemd. Men gebruikte het voornamelijk in het huishouden, voor doeleinden als verwarming, koken en als lampolie voor verlichting.

Kerosine als brandstof ("Jet A1") wordt gebruikt in straalmotoren, turboprops en turbofans van vliegtuigen.

Een extra gezuiverde vorm van kerosine wordt als brandstof voor verschillende typen draagraketten gebruikt. Deze vorm staat bekend als RP1, wat staat voor “Rocket Propellant 1”. De extra zuivering is nodig omdat een mix van zuurstof en ongezuiverde kerosine ook met het metaal van de raketmotor kan reageren waardoor de motor vol roet komt te zitten.

Bij de Nederlandse krijgsmacht overweegt men om te schakelen van diesel naar kerosine als brandstof.[bron?] Kerosine is zowel op milieu- (het verbranden van kerosine genereert zestig procent minder roetuitstoot) als op financieel gebied (de prijs van kerosine ligt een stuk lager dan die van diesel) gunstiger in het gebruik.

Reactieve metalen, zoals kalium en natrium, worden vaak onder petroleum bewaard omdat ze in open lucht reageren met de daar aanwezige waterdamp.

Belasting[bewerken | brontekst bewerken]

Op kerosine voor de luchtvaart wordt geen btw en accijns geheven. Kerosine heeft daarom een groot fiscaal voordeel op andere energiebronnen.

Door het niet heffen van belasting op kerosine ontbreekt een extra prikkel om het gebruik van kerosine en de nadelige gevolgen hiervan, de uitstoot van broeikasgassen, te beperken.

De kerosineprijs tussen landen verschillen. Het extra onnodig vol tanken van vliegtuigen vanwege de lagere prijs wordt fuel tankering genoemd. Dat het vliegtuig meer verbruikt weegt dan niet op tov de lagere prijs.

Alternatieven[bewerken | brontekst bewerken]

Omdat kerosine sterk bijdraagt aan de opwarming van het klimaat, wordt gezocht naar alternatieven zoals synthetische kerosine of biokerosine.