Lijst van burgemeesters van Den Haag

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Wapen van de Gemeente Den Haag

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Den Haag in de provincie Zuid-Holland.

Benoemingen[bewerken | brontekst bewerken]

De lengte van de termijn van een benoeming tot burgemeester was, tot 1795, telkens één jaar, ingaande op Sint-Catharina (25 november) tot dezelfde dag een jaar later. De benoeming geschiedde op voordracht van de magistraat en de vroedschap gezamenlijk, door de landsheer, vervolgens door de stadhouder en tijdens de stadhouderloze tijdperken door de Staten van Holland en West-Friesland. Het was gebruikelijk dat de benoemingen tot burgemeester rouleerden onder de leden van de magistraat en vroedschap. Een politicus/stadsbestuurder was dus afwisselend lid van de vroedschap, schepen of burgemeester, waarbij alleen de meest aanzienlijke personen in aanmerking kwamen voor een benoeming als burgemeester.

1559 tot 1591[bewerken | brontekst bewerken]

Op 16 november 1559 verleent koning Filips II aan Den Haag octrooi om twee burgemeesters te hebben, “tot sulcken eeren, rechten ende preëminentiën als de burgemeesters van andere grote of kleine steden van Holland gebruiken en genieten”. Instelling op 28 april 1587 van de “Sociëteit der Hoge Collegiën en van der Hage”. Dit was een van de twee bestuurscolleges die Den Haag bestuurden, want naast het bestuur van het dorp werd een deel van het grondgebied (Binnenhof en omgeving) door de Staten van Holland bestuurd. Zij hadden elk een stem bij de benoemingen van de Haagse burgemeesters.

1591 tot 1795[bewerken | brontekst bewerken]

Op 21 januari 1591 verlenen de Staten van Holland octrooi aan Den Haag om drie burgemeesters te mogen hebben.

1795 tot 1816[bewerken | brontekst bewerken]

De Bataafse Republiek schaft het driehoofdige burgemeesterschap af, vanaf 1795 wordt Den Haag door één burgemeester bestuurd. De titel van “burgemeester van de stad” wordt vervangen door die van “president van de Municipaliteit”, later van het “Gemeente-bestuur”. Er zijn perioden dat er geheel geen (waarnemend-) burgemeester is. Het ambt van maire en adjunct-maire ontstaat.[1] Zij voeren gezamenlijk de burgemeesterstaken uit. Op 10 juni 1802 wordt de “Sociëteit der Hoge Collegiën en van der Hage” opgeheven.

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden Portret
1798 Ary Spijkerman Patriotten van maart tot juni president van de “Municipaliteit”
1798 - 1802 Jacob Florijn Patriotten president van het “Gemeente-bestuur”
1802 - 1808 Jan Slicher burgemeester
1808 - 1813 Isaäc van Schinne maire van den Hage
1813 Jeremias Faber van Riemsdijk Patriotten adjunct-maire, in oktober en november 1813 waarnemend maire
1813 - 1815 Jan Slicher president-burgemeester

1816 tot 1824[bewerken | brontekst bewerken]

In 1815 wordt besloten dat den Haag vanaf 1816 voortaan vier burgemeesters heeft.[2]

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden Portret
1816 - 1822 jhr. mr. Gerlach Johan Herbert van der Heim Orangisten president-burgemeester in 1816, 1817 en 1819
1816 - 1824 mr. Willem 't Hoen president-burgemeester in 1820, 1821 en 1822, na 1824 wethouder
1816 - 1824 mr. Adriaan Bachman na 1824 wethouder
1816 - 1816 jhr. Theodoor Jan Roest van Alkemade Regeringsgezinden per 2 januari 1816 benoemd tot burgemeester van Den Haag,
feitelijk functioneert hij niet als zodanig, vanwege zijn bezwaren
wordt hem per 12 januari 1816 weer ontslag verleend
1816 - 1822 mr. Cornelis Emilius van Doeveren president-burgemeester in 1818
1822 - 1824 mr. Jacob Carel van de Kasteele Regeringsgezinden na 1824 wethouder
1822 - 1824 mr. Johan Antoni Schiefbaan president-burgemeester in 1823 en 1824, na 1824 wethouder

Sinds 1824[bewerken | brontekst bewerken]

In 1824 wordt besloten dat Den Haag per datzelfde jaar voortaan één burgemeester zou hebben.[3]

Ambtsperiode Naam burgemeester Partij of stroming Bijzonderheden Portret
1824 - 1842 L.C.R. Copes van Cattenburch Regeringsgezinden
1843 - 1858 Jhr. G.L.H. Hooft Regeringsgezinden
1858 - 1882 Jhr. F.G.A. Gevers Deynoot Antirevolutionair
1882 - 1887 J.G. Patijn Liberaal
1887 Alexander Philippus Godon (1816-1899) Ad interim
1887 - 1897 A.J. Roest Liberaal
1897 - 1898 Jhr. B.Ph. de Beaufort
1898 - 1904 J.S. baron van Harinxma thoe Slooten Liberaal
1904 - 1911 E.C. baron Sweerts de Landas Wyborgh ARP
1911 J.C. Jansen Liberale Unie Ad interim
1911 - 1918 Jhr. H.A. van Karnebeek Vrije Liberalen
1918 - 1930 J.A.N. Patijn Liberaal
1930 - 1934 Jhr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal CHU
1934 - 1940 S.J.R. de Monchy Liberaal
1940 - 1942 C.L. van der Bilt Liberale Staatspartij Ad interim
1942 - 1945 H. Westra NSB
1945 Henri van Maasdijk NSB Ad interim
1945 - 1946 S.J.R. de Monchy Liberaal
1947 (januari-juni) L.J.M. Feber KVP Ad interim
1947 - 1949 W.A.J. Visser CHU
1949 (mei-december) L.J.M. Feber KVP Ad interim
1949 - 1956 F.M.A. Schokking CHU
1957 - 1968 H.A.M.T. Kolfschoten KVP
1968 - 1975 V.G.M. (Vic) Marijnen KVP
1975 (april-oktober) Henk Happel KVP/CDA Ad interim
1975 - 1985 F.G.L.L. (Frans) Schols KVP/CDA
1985 - 1996 A.J.E. (Ad) Havermans CDA
1996 - 2008 W.J. (Wim) Deetman CDA
2008 (januari-april) J. (Jetta) Klijnsma PvdA waarnemend burgemeester
2008 - 2017 J.J. (Jozias) van Aartsen VVD
2017 - 2019 P.C. (Pauline) Krikke VVD
2019 - 2020 J.W. (Johan) Remkes VVD waarnemend burgemeester
2020 - heden J.H.C. (Jan) van Zanen VVD

Burgemeestersportretten[bewerken | brontekst bewerken]

Aantekeningen[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Dr. H.E. van Gelder; “De regeering van 's-Gravenhage, 1795-1851”; Uit: Jaarboek Die Haghe; Uitgeverij Mouton & Co.; Den Haag 1908
  2. Koninklijk Besluit van 5 november 1815, No 57: “Reglement voor de Regering der Stad 's Gravenhage”
  3. Koninklijk Besluit van 4 januari 1824, No 108: “Reglement voor het Bestuur der Stad 's Gravenhage”

Bronnen[bewerken | brontekst bewerken]

Commons heeft mediabestanden in de categorie Mayors of The Hague.