Meijendel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Meijendel in de winter.

Meijendel is een uitgestrekt waterrijk duin- en natuurgebied ten westen van zuidelijk Wassenaar en ten noorden van Den Haag (Scheveningen). Het is tevens waterwingebied en wordt beheerd door Dunea.

Karakteristiek[bewerken]

Meijendel heeft een omvang van ca 2000 ha en vormt met het naastgelegen Hollands Duin het grootste aaneengesloten duingebied van Zuid-Holland. De naam Meijendel is ontstaan doordat in een vallei een boerderij gestaan heeft, die genoemd werd naar de vele meidoorns die in de omgeving groeiden. Achter de kale smalle strook duin met een kustbeschermende functie, liggen verschillende andere duinzones. Direct achter de meest westelijke eerste duinstrook vinden we een zone met paraboolduinen en duinvalleien met struwelen, vochtige graslanden en moeras met kleine zegge. De zone daarna is rijk aan struwlen en bossages maar draagt ook de sporen van het vroegere landbouwkundig gebruik. De meest oostelijke duinzone bestaat uit hoge duinen met kalkarme grond. Het is een open gebied met af en toe een aangeplant dennen- of populierenbos. De meeste infiltratieplassen voor de waterwinning liggen vlak achter de meest westelijke duinstrook. Aan de rand van Meijendel staat een monumentale watertoren. In de periode 1924-1928 heeft hier een PTT-ontvangstation gestaan voor de radiotelegrafie-verbindingen met Java. In het gebied liggen verder verscheidene bunkers uit de Tweede Wereldoorlog

Flora en fauna[bewerken]

In het gebied komen verschillende bijzondere planten- en diersoorten voor. Enkele weinig voorkomende korstmossoorten zijn saucijsbaardmos (Usnea articulata), duindaalder (Diploschistes muscorum) en eikenmos (Evernia prunastri). Opvallende plantensoorten zijn kruisbladgentiaan, nachtsilene (Silene nutans), bitterkruidbremraap (Orobanche picridis) en bleek schildzaad (Alyssum alyssoides). Mossen zijn onder meere etagemos (Hylocomium splendens), geplooid sikkelmos (Drepanocladus uncinatus) en rozetmos (Rhodobryum roseum). Plaatselijk dominant zijn kruipwilg (Salix repens) en eikvaren (Polypodium vulgare), terwijl in de voormalige landbouwgebieden duindoorn en meidoorn veel voorkomen, naast wilde liguster (Ligustrum vulgare) en hondsroos (Rosa canina). Enkele opvallende diersoorten zijn de nauwe korfslak, geoorde fuut, blauwborst, roerdomp en woudaap. In de bunkers overwinteren vleermuizen, zoals de meervleermuis, die jaagt boven de vennetjes.

Gebruik en beheer[bewerken]

Ter bescherming van de waterwinning zijn bepaalde delen van Meijendel al geruime tijd afgesloten voor het publiek. Deze diepe rust is de vogelstand ten goede gekomen. In Meijendel is ook de oudste vogelwerkgroep van Nederland actief. De Vogelwerkgroep Meijendel inventariseert onafgebroken sinds het midden van de vorige eeuw de ontwikkeling van de vogelstand. Er lopen veel wandel- en fietspaden door Meijendel. Centraal in het gebied ligt Boerderij Meijendel en een pannenkoekenhuis. Naast de boerderij staat het bezoekerscentrum Meijendel van Dunea.

Oorlogsmonument[bewerken]

In het zuiden van Meijendel ligt de Waalsdorpervlakte waar in de Tweede Wereldoorlog tussen de 250 en 280 Nederlanders door de Duitse bezetters zijn geëxecuteerd. Tijdens Dodenherdenking wordt er een Stille tocht gelopen naar het monument dat is opgericht ter herdenking van de oorlogsslachtoffers. Het bestaat uit een steen met daarachter vier bronzen kruisen; op de achtergrond is een klokkenstoel.

Externe links[bewerken]