Milieuklasse beton

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De milieuklasse van beton is een aanduiding van de duurzaamheid en weerstand van beton tegen externe invloeden. Een betonconstructie die in aanraking komt met zeewater, moet van een betere kwaliteit zijn dan een tegen het weer beschermde betonnen wand. Deze betonkwaliteit kan gewijzigd worden door te voorwaarden te stellen aan de water/cementfactor, grootte van de granulaten en de minimale betondekking van de wapening.

Bij de milieuklassen uit de Europese norm gebeurt de onderverdeling door de letter 'X' gevolgd door:

  • het cijfer '0' voor geen aantasting,
  • de letter 'C' voor aantasting door carbonatatie,
  • de letter 'D' (deicing) voor aantasting door chloriden (zouten) anders dan zeewater (onder andere strooizout),
  • de letter 'S' (seawater) voor aantasting door zeewater,
  • de letter 'F' (frost) voor aantasting door vorst,
  • de letter 'A' voor chemische aantasting.
  • de letter 'M' voor mechanische aantasting.

Ten slotte wordt nog een klasse (cijfer 1-3 à 4) toegevoegd. Voor elke milieuklasse geldt een andere samenstelling van het beton. Daarbij is de milieuklasse bepalend hoe de wapening aangebracht wordt qua dekking (diepte waarop de wapening in de beton wordt geplaatst). Tevens worden per milieuklasse eisen gesteld aan de maximaal optredende scheurwijdte van het beton. De optredende scheurwijdte wordt in de tabel hieronder (tussen haakjes, in mm) vermeld en geldt voor plaat- en wandvormige constructies zonder voorspanstaal. Voor constructies met voorspanstaal of voor balk- en kolomvorminge constructies worden strengere eisen gesteld.

Milieuklassen Opmerkingen
X0 geen aantasting (0,40)  
XC

aantasting door carbonatatie (beton in min of meerdere mate blootgesteld aan vocht)

XC1 (0,40) droog of blijvend nat

XC2 (0,30)

nat, zelden droog

XC3 (0,30)

matig vochtig

XC4 (0,30)

wisselend nat en droog

XD

aantasting door chloriden, zoals in dooizouten

XD1 (0,20)

matig vochtig

XD2 (0,20)

nat, zelden droog

XD3 (0,20)

wisselend nat en droog

XS

aantasting door chloriden uit zeewater

XS1 (0,20)

blootgesteld aan zouten, maar niet direct in contact met zeewater

XS2 (0,20)

blijvend onder water

XS3 (0,20)

getijdenzone, spat- en stuifzone

XF

aantasting door vorst en dooiwisselingen

XF1 (0,30)

deels verzadigd met water, zonder dooizouten

XF2 (0,20)

deels verzadigd met water, met dooizouten

XF3 (0,30)

verzadigd met water, zonder dooizouten

XF4 (0,20)

verzadigd met water, met dooizouten

XA

chemische aantasting

XA1 (0,20)

aantasting door bijvoorbeeld: boorzuur, waterstofsulfide, creosoot, kresol, visolie, varkensvet, glycerine, bier, bleekwater

XA2 (0,20)

aantasting door bijvoorbeeld: azijnzuur, carbolzuur, melkzuur, mierenzuur, amandelolie, kokosolie, terpentijn, fenol, glucose, urine, wei

XA3 (0,20)

citroenzuur, humuszuur, zoutzuur, zwavelzuur, kuilvoer, cider, appelwijn, mest, vruchtensap

XM

mechanische aantasting

 

 


Hieronder de oude opdeling.

Milieuklasse Milieu Opmerkingen
1 droog, binnen niet met grond of vocht in aanraking
2 vochtig, buiten of met niet-agressief grondwater in aanraking
3 vochtig, bovendien in combinatie met dooizouten, wegen, galerijen, tegels.
4 in zeewater of vlak aan zee
5 (a, b, c, d) agressief: zwak, matig, sterk, zeer sterk in aanraking met voor beton agressieve oplossingen, agressief (grond)water en/of agressieve dampen