Nero Claudius Drusus

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Nero Claudius Drusus
Julisch-Claudische dynastie
Drusus the elder bust.jpg
Persoonlijke gegevens
Geboorte - dood:
38 - 9 v.Chr.
Namen
-bij geboorte:
-later:
-kortweg:

Decimus Claudius Drusus[1]
Nero Claudius Drusus
Drusus de Oudere
Drusus Senior
Zoon van: -Tiberius Claudius Nero
-Livia
Broer van: -Tiberius
Gehuwd met -Antonia Minor
Vader van: -Germanicus
-Claudius
-Livilla
Grootvader van: -Nero Caesar
-Drusus Caesar
-Caligula
-Agrippina de Jongere
-Julia Drusilla
-Julia Livilla
-Britannicus
-Claudia Octavia
-Claudia Antonia
-Tiberius Gemellus
-Germanicus Gemellus
-Julia Drusi Caesaris
Overgrootvader van: -Nero
Belangrijkste leden van de gens Claudia

Door adoptie:


Gens Claudia vóór adoptie in gens Julia:

Nero Claudius Drusus (38 v.Chr.9 v.Chr.), ook bekend als Drusus de Oudere of Drusus Senior was een Romeins generaal onder keizer Augustus die hem beschouwde als zijn bekwaamste bevelhebber. In Nederland is Drusus bekend om de Drususgracht die hij in 12 v.Chr. liet aanleggen op de plaats van waarschijnlijk de huidige Utrechtse Vecht. Voor de regeling van de watertoevoer legde hij bij de splitsing van de Rijn en de Waal de Drususdam aan, die later door de Germanen werd verwoest.

Nero Claudius Drusus was de jongste zoon van Livia en Tiberius Claudius Nero, broer van Tiberius, en echtgenoot van Antonia. Hij was de vader van Claudius (de toekomstige keizer), Germanicus en Livilla en grootvader van onder anderen Gaius ("Caligula") en Agrippina de Jongere. Ten slotte was hij overgrootvader van Nero.

Jeugd en huwelijk[bewerken | brontekst bewerken]

Toen Augustus Tiberius Claudius Nero dwong te scheiden van Livia, zodat hijzelf met haar kon trouwen, was Livia reeds in verwachting van Nero Claudius Drusus. Augustus voedde hem op als zijn eigen zoon. Rond 18 v.Chr. trouwde Nero Claudius Drusus met Antonia, een nicht van Augustus. Gedurende de betrekkelijk korte tijd dat zij getrouwd waren, kregen zij drie kinderen, namelijk Germanicus, geboren rond 15 v. Chr., Livilla in 13 v. Chr., en de ziekelijke Claudius in 10 v. Chr..

Stadhouder van Gallië[bewerken | brontekst bewerken]

Drusus was stadhouder van Gallië en moest het plan uitvoeren het Germaanse gebied met een tangbeweging te veroveren. Troepen rukten vanuit het zuiden op en een vloot zeilde vanuit het noorden, via de mondingen van de Eems en de Wezer diep het Germaanse land binnen. Het Nederlandse kustgebied werd in het begin tot Gallia Belgica gerekend. In 12 v. Chr. werden er militaire bases ingericht in het centrale rivierengebied. Met de bewoners, de Bataven werd een overeenkomst gesloten en ook met de Cananefaten in het westelijke kustgebied. Er werden kanalen gegraven en natuurlijke vaarwegen aangelegd om de vaarroutes te verbeteren, de Drususgrachten. Via een gedeelte van de Utrechtse Vecht, dat waarschijnlijk een Drususgracht was, werd het Flevomeer bereikt en vandaar de zee naar de Germaanse rivieren. Friezen werden door Drusus onderworpen en schatplichtig gemaakt. Er moesten runderhuiden worden geleverd. Ze moesten ook het Romeinse leger bijstaan door het te begeleiden en te bevoorraden. De Friezen waren met de zee en zeevaart vertrouwd. Het lijkt er op dat het Friese gebied als een onderdeel van het Romeinse Rijk werd beschouwd, al werd er pas halverwege de eerste eeuw een apart Fries bestuursgebied ingericht. Volgens de klassieke auteur Florus waren er garnizoenen in de tijd van Drusus langs de Eems, de Elbe en de Wezer te vinden. Na Drusus heeft zijn broer Tiberius in het jaar 5 een expeditie naar de Eemsmonding geleid. In het jaar 15 ondernam Drusus' oudste zoon Germanicus veldtochten naar het gebied van de Eems, maar twee van zijn legioenen werden door hoogwater verrast en konden ternauwernood het verzamelpunt waar de vloot voor anker lag bereiken. Het jaar er op kwam Germanicus met een vloot van duizend schepen. De sterkte bij Velsen, mogelijk 'Flevum' aan het oer-IJ deed dienst als vlootbasis. De expeditie naar de Eemsmonding was echter geen succes.[2]

Overlijden[bewerken | brontekst bewerken]

Gedurende zijn uitzonderlijke succesvolle carrière als militair leider, waarin hij veel samenwerkte met zijn broer Tiberius, stierf hij onverwacht op 29-jarige leeftijd in 9 v.Chr. na een ongelukkige val van zijn paard. Het Romeinse volk, de soldaten, de Senaat, Tiberius, Augustus maar vooral zijn vrouw Antonia, waren allen diep getroffen door zijn dood. Augustus schreef later een biografie over hem; zijn 27-jarige weduwe heeft nooit willen hertrouwen.

Verering na zijn dood[bewerken | brontekst bewerken]

Na zijn dood in Mainz werd Drusus op talrijke plaatsen door de Romeinse legioenen in Germania Inferior en Germania Superior vereerd. Hij was het onderwerp van lijkredes, onder meer van keizer Augustus (die zeer gesteld op hem was) en van zijn broer Tiberius, van lofdichten en van talrijke monumenten. De 'Drusussteen' in Mainz (toen nog Mogontiacum) is waarschijnlijk het overblijfsel van een enorm monument voor Drusus. De aan Drusus verleende erenaam Germanicus ging na zijn dood over op zijn zonen Germanicus Julius Caesar en de latere keizer Claudius I. Keizer Caligula, die in Mogontiacum was met zijn vader en daar van de legioenen zijn bijnaam ontving, heeft volgens Mainzer legenden ter ere van Drusus nog een twee weken durend feestmaal gehouden bij de Drusussteen. Er is in de buurt van de citadel van Mainz een straat naar Drusus vernoemd.

Zie ook[bewerken | brontekst bewerken]

Nota bene[bewerken | brontekst bewerken]

Er kan verwarring ontstaan als Nero Claudius Drusus (14 v. Chr.23 na Chr.) kortweg Drusus wordt genoemd. Deze naam zou gereserveerd moeten worden voor zijn neef, Drusus Julius Caesar (ook bekend als Drusus de Jongere of Drusus minor). Zie ook de opschriften op de muntportretten van beiden: NERO·CLAVDIVS·DRVSVS etc. voor de eerste, en DRVSVS·CAESAR etc. voor de tweede.

Voetnoten[bewerken | brontekst bewerken]

  1. Suetonius, Claudius 1.1.
  2. L.v.d.Tuuk (2013), De Friezen, Uitgeverij Omniboek, Utrecht, 2017, pp 51-56
Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Nero Claudius Drusus op Wikimedia Commons.