Overleg:Eed van Hippocrates

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Ik vind de nieuwe opmaak met grote anhalingstekens niet mooi, en het is ook niet conform de gangbare wiki-layout. Bart (Evanherk) 15 jan 2007 14:27 (CET)

Vertaling[bewerken]

De tekst van de eed van Hippocrates wordt naar mijn mening verkeerd weergegeven. Er wordt onderaan in de bronnen o.a. VSNU weergegeven. Echter VSNU zelf geeft zelf een veel andere (uitgebreidere/andere volgorde) vertaling aan (http://www.vsnu.nl/web/file?uuid=4412fbd8-2b6b-4dc1-b9e2-c212972aca1d&owner=30689d27-c794-4a77-a4b1-99268909879a&contentid=558). Mijn vraag is wat de goede versie is. Naar mijn mening de link die ik hier weergeef, gezien de andere onvalideerbaar is (allen onbereikbaar). Op de gegeven link is ook meer achtergrond-informatie beschikbaar. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.81.161.35 (overleg · bijdragen)

Het heeft weinig zin, die complete teksten hier op te nemen. Liever een link en dan een gedegen behandeling over de inhoud van de tekst, de discussies die er in de loop van de tijd zijn geweest, het nut van zo'n eed etc. Zwitser123 18 sep 2009 08:04 (CEST)
In het boekje van KNMG en VSNU staat dat de oude eed ook dit voorschrift bevatte: "Ik zal niet snijden, zelfs geen steenlijders, maar ik zal dat werk overlaten aan degenen die daarin deskundig zijn." Chirurgie en geneeskunde waren in die tijd nog gescheiden beroepen. Díe bepaling heeft ook het NAV logischerwijs laten vallen. Bever (overleg) 21 nov 2018 20:05 (CET)

Dode links[bewerken]

Ik heb de dode links vervangen met kopieën uit het internet archief. Emblem-star.svgHiddenKnowledge 11 okt 2009 03:29 (CEST)

De zelfmoord van Seneca.[bewerken]

'Artsen waren betrokken bij de zelfgekozen dood van Seneca, ze openden voor deze "voluntaria mors[2]" zijn aderen in armen en benen[3].'

Naar mijn mening klopt deze zin niet. Seneca koos niet zelf voor het plegen van zelfmoord, hij werd hiertoe gedwongen omdat men hem verdacht van samenzwering tegen de keizer. Dus het is logisch dat hij hierbij geholpen werd, hij moest immers dood van de keizer. Dit kan dus niet gebruikt worden om aan te voeren dat artsen in de die tijd soms wel hielpen met zelfdoding. Dit valt daar niet onder. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.85.123.174 (overleg · bijdragen)

Heeft u een bron die dit ondersteund? Sum?urai8? 30 mrt 2011 20:58 (CEST)
Als Mark Rutte iemand beticht van samenzwering tegen hem, dan is het niet logisch wanneer artsen hem helpen met zelfdoding, dus dat kan niet gebruikt worden om aan te voeren dat artsen in deze tijd meestal niet helpen met zelfdoding. --BDijkstra (overleg) 31 mrt 2011 03:53 (CEST)

Ik beweer ook niet dat artsen in die tijd niet hielpen met zelfdoding, alleen dat de dood van Seneca als argument hiervoor niet klopt. Ik heb als bron trouwens een site van kunst en cultuur waarin ze de dood van Seneca en Socrates vergelijken maar die komt als bron niet door de spamblock heen, de site over Seneca op wikipedia zelf en mijn leerboek voor latijn over Seneca. Seneca werd gedwongen zelfmoord te plegen en dat valt dus niet onder euthanasie. Als dokters hem hierbij hielpen deden ze dit omdat het door de keizer bevolen was dat hij dood moest. Sorry voor het wijsneusgehalte van de opmerking trouwens, maar het viel me gewoon op. – De voorgaande bijdrage werd geplaatst door 84.85.123.174 (overleg · bijdragen) 31 mrt 2011 21:08

Op Wikipedia worden geen wijzigingen geblokkeerd, tenzij ze een website bevatten die hier al eens eerder flink is gespamt en ik vermoed ook niet dat het dan een betrouwbare bron is. In principe ben ik het met je eens dat als de keizer opdracht gegeven heeft tot een moord (cq. gedwongen zelfmoord), dat dit geen 'voluntaria mors' is. Vraag is of de keizer daar opdracht toe heeft gegeven of dat Seneca het zelf niet meer zag zitten. Sum?urai8? 2 apr 2011 07:36 (CEST)

De keizer dwong Seneca om voor de dood te kiezen, dat is duidelijk. Seneca koos wel voor de wijze waarop hij stierf en bepaalde min of meer het tijdstip. Ik leunde bij het schrijven zwaar op het boek "Nero en Seneca, de despoot en de denker", van Anton van Hooff.

Robert Prummel (overleg) 29 nov 2011 15:34 (CET)

Steen?[bewerken]

Wat wordt in de eed bedoeld met "Het snijden van de steen" ? Ik vind het een misterieuze zin, die uitleg verdient! - ArjanHoverleg 4 mei 2011 13:54 (CEST)

Het verwijderen van (blaas)stenen. Toenertijd een extreem riskante operatie als enige oplossing voor een levensgevaarlijke ziekte. Zwitser123 (overleg) 4 mei 2011 17:19 (CEST)

Uit en:Lithotomy begrijp ik dat de arts het operatief verwijderen van in het lichaam gevormde 'stenen' moest overlaten aan een chirurg. --BDijkstra (overleg) 4 mei 2011 17:54 (CEST)

Historische fictie[bewerken]

De huidige eed verschilt dermate van de eed van Hippocrates dat deze mijns insziens een andere naam verdient. "De Beroepseed voor Artsen" of eenvoudig "Artseneed" o.i.d. In hoeverre men een eed met toch maatschappelijk niet te onderschatten relevantie een naam moet geven die een continuteit suggereerd van duizenden jaren (Europese) beschaving, met als bakermat Athene, is überhaupt een discussie waard. Echter de legalisering van hulp bij zelfdoding, abortus vormt een inhoudelijke breuk met de Eed van Hippocrates, (zoals die vermoedelijk door Hippocrates als slaaf uitgesproken zou zijn) dat dit nu onder de noemer van historische fictie valt, en de naamgeving onhoudbaar is geworden. Dit niettegestaande zoals deze m.i. onjuist verdedigd in het artikel, de hulp bij zelfdoding in het oude Griekenland etcetera moet meer worden gezien als reverse compliance een en ander kan niet dienen ter verdediging van de naamgeving door de veronderstelde overeenkomsten tussen de toenmalige praktijk en eed en die van nu. Ook de volgende passage uit de brochure Artseneed 2009 van de KNMG (http://www.knmg.nl)

"...Medisch-ethische opvattingen zijn ontwikkeld in een lange (Hippocratische) traditie. Ze zijn uitdrukking van de wijsheid en ervaring die in de omgang met patiënten is opgedaan. Er zijn vier grondbeginselen van de medische ethiek geformuleerd: wel doen, niet schaden, rechtvaardig handelen en respect hebben voor de autonomie van de patiënt. bron: Beauchamp T, Childress J. Principles of biomedical ethics. 6th ed. New York: Oxford University Press; 2009..."

is nu precies wat ik in mijn kort betoog hier aanvecht. Het mag toch overduidelijk zijn dat zelfs in de afgelopen eeuw op grote schaal gebroken is met deze traditie, omdat artsen niet onafhankelijk opereren van politiek en in hun beroepsuitoefening onderworpen zijn aan de politiek. Daarnaast als de vier overeenkomsten 'wel doen, niet schaden, rechtvaardig handelen en respect voor de autonomie van de patient' en deze waarden aangevoerd worden als een ontwikkeling voortkomend uit een duizendjarige (immers hippocratische) traditie, dan weet ik niet eens waar ik moet beginnen met het aanvechten van een dergelijke gedachtengang. Ik volsta met een eenvoudig non sequitur.

Een dergelijke discussie over naamgeving en discours is altijd kwetsbaar voor argumenten als 'mugge(n)zifterij' of 'miere(n)neukerij', maar dit is ten onrechte. Wie het discours bepaalt, heeft de helft van de strijd gewonnen. Zijn het vrijdheidsstrijders of terroristen? Hangjongeren of straatterroristen? Een baan met zekerheid en welvaart of een 'rondje om de kerk'? De Eed van Hippocrates, zogenoemd suggereert onveranderlijkheid, tijdloosheid en zijnde niet onderhevig aan grillen van mode en publieke opinie. Echter niets is minder waar, de overheid mandateert de medische beroepsgroep en bepaalt de facto en de jure de kaders van haar leidend ethisch discours, middels wet en regelgeving, waaraan alle artsen gehouden zijn.

Historische fictie is niet alleen ten principale aanvechtbaar, ook schuilt hierin een niet te onderschatten gevaar, het legt betekenis en verbanden door suggestie. Bij zoiets belangwekkends als een beroepseed, alhoewel deze geen juridische betekenis heeft, dient elk woord gewogen te worden. Inhoudelijk is dit ook gedaan, nu de naam nog.

Links die hier verder op ingaan : http://www.physiciansforlife.org/content/view/29/29/ http://www.restoringourheritage.com/articles/nej_medicaldictatorship.pdf Alexander, L. "Medical Science under Dictatorship", New England Journal of Medicine, 39:39-44, 1949.

F.J.G.Seyferth 195.240.89.159 20 jul 2011 07:53 (CEST)

Er is niet een enkele eed die momenteel door alle landen gebruikt wordt, dus van "de huidige eed" is geen sprake. Me dunkt dat zowat elke arts wel weet dat de eed die hij afgelegd heeft, een afstammeling is van de Eed van Hippocrates. En dat deze, zoals elke afstammeling, verschillen heeft met de oerversie. Dit artikel gaat over de Eed van Hippocrates en haar afstammelingen, dus snap ik niet waarom de huidige een ongeschikte titel zou kunnen zijn. Bovendien wordt in het artikel niet betoogd dat een eed die men tegenwoordig aflegt, een "Eed van Hippocrates" genoemd wordt. Tevens vind ik de noemer "historische fictie" misleidend, omdat nergens wordt gesuggereerd dat de Eed van Hippocrates fictie zou zijn (wat dat ook moge betekenen). --BDijkstra (overleg) 20 jul 2011 20:07 (CEST)

Naar de letter van de tekst genomen[bewerken]

Deze bijdrage: [1] bracht ik aan omdat het duidelijk is dat er over de bewering die er thans in de tekst staat: "De huidige eed van de KNMG lijkt — naar de letter van de tekst genomen — weinig meer op de oorspronkelijke versie van de eed van Hippocrates" geen concensus bestaat. Velen, waaronder he NAV (cfr. [2]) zijn de mening toegedaan dat de huidige eed van de KNMG zowel naar de letter als de geest weinig meer lijkt op de oorspronkelijke versie van de eed van Hippocrates. Dit zou ik gecorrigeerd willen zien in het artikel en dat is heus geen POV. mvg --Tom (overleg) 16 jul 2012 01:11 (CEST)