Overleg gebruiker:The Banner

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
"Ga uit van goede wil" is het scheermes van Hanlon, maar dan wat vriendelijker geformuleerd.
Ter bescherming van de goede sfeer, zullen alle edits van Robotje op deze pagina per direct en zonder uitzondering verwijderd worden. Ik vind zijn schrijfstijl hoogst irritant en wil voorkomen dat ik hem op basis daarvan dingen toevoeg die hem verdriet doen, zoals terechte kritiek of de waarheid. Idem ten aanzien van Renevs, wiens bijdragen nimmer opbouwend maar slecht afbrekend en/of nonsense zijn, en die ook alleen schadelijk acht voor de goede sfeer.

Dientengevolge geef ik iedereen toestemming om bijdragen van deze twee personen direct te verwijderen als mij weer eens een blokkade cadeau gedaan is.
Ik probeer naar beste eer en geweten bij te dragen aan het kleine rode blokje van de afbeelding
I may not be the best,

but I'm definitely

not like the rest...

The "old editors are leaving so let's get new editors" approach to editor retention has always baffled me. If the bucket is leaking, shouldn't we try to find out why it's leaking first? Simply pouring in more water without trying to locate and patch the leak just wastes water.Eerlijk gejat van en:User:BilCat


Verzoek omtrent LeonardH[bewerken]

Beste The Banner,

De Arbitragecommissie buigt zich momenteel over de aanname van Wikipedia:Arbitragecommissie/Zaken/LeonardH maar kan nog niet tot een besluit komen omdat het haar niet duidelijk genoeg is wat er nu precies gevraagd wordt. In uw verzoek schrijft u het volgende:

"Het verzoek aan de ArbCom is om, in samenspraak met LeonardH, te komen tot een systeem waarbij de problematische artikelen door LeonardH op korte termijn worden verbeterd en/of verwijderd. Doel daarbij is de bescherming van de encyclopedie tegen aanklachten van auteursrechtenschendingen."

Kunt u de als problematisch ervaren gedragingen preciezer omschrijven en aangeven waarom volgens u de Arbitragecommissie zou moeten ingrijpen om tot bijsturing en regulering te komen? Heeft de gemeenschap de haar ter beschikking staande middelen om zelf tot een oplossing te komen al volledig benut? Staat u een bepaalde oplossing voor ogen?

We zien uw antwoord graag binnen 14 dagen na dagtekening tegemoet.

De Arbitragecommissie, 25 apr 2017 23:11 (CEST)

Bij het ingediende blokverzoek dat als basis voor de zaak diende, heeft gebruiker:Robotje een groot aantal realistische en vermeende auteursrechtenschendingen aangestipt. Daar wordt voor zo ver ik kan zien niet of nauwelijks wat aan gedaan door LeonardH. Het lijkt er nu juist veel op dat de aanpak door Robotje en EvilFred veel meer op de man gericht is dan op de door Robotje geconstateerde auteursrechtenproblemen.

Wat mijns inziens kan helpen is in feite simpel te vatten in een stappenplan:

  1. Stel een nalooplijst op
  2. Beperkt de gebruiksrechten van LeonardH tot de artikelen die op deze nalooplijst staan.
  3. Laat derden op deze nalooplijst de artikelen aangeven die problematisch zijn/kunnen zijn wat betreft auteursrechten
  4. "Dwing" op de een of andere manier LeonardH tot het verbeteren van deze artikelen
  5. Laat derden de opgeknapte artikelen nakijken en, indien de problemen zijn verholpen, afvinken.
  6. Artikelen met geconstateerde of vermeende problemen kunnen na een zekere periode verwijderd worden indien niet opgeknapt.

Nadrukkelijk zij gesteld dat het niet de bedoeling is LeonardH te blokkeren, anders dan bij stelselmatige weigering tot medewerking.

Ik heb sterk de indruk dat de gemeenschap voldoende geprobeerd heeft LeonardH in beweging te krijgen maar dat hij óf weigert de zaken aan te pakken, óf de problemen niet snapt. The Banner Overleg 26 apr 2017 20:32 (CEST)

Ter informatie: Nadat er in maart problemen waren geconstateerd met de bewerkingen van LeonardH is er een nalooplijst opgesteld, waarvan een deel inmiddels is nagelopen. Ook heeft Natuur12 in zijn rol van moderator een deel van de problemen gefixt, of door artikelen te verwijderen, of door bij artikelen te vermelden wat de herkomst van vertaalde artikelen is. Zie voor een verdere toelichting het hier gevoerde overleg. Wat er aan problemen resteert staat op de genoemde nalooplijst, met een verzoek om vooral aandacht te besteden door materiedeskundigen aan de artikelen vanaf nr. 186 op de lijst. Gouwenaar (overleg) 26 apr 2017 20:46 (CEST)
Boeiend, die nalooplijst was mij tot op heden onbekend. The Banner Overleg 26 apr 2017 20:53 (CEST)
De lijst staat vermeld op het overzicht actuele nalooplijsten. Gouwenaar (overleg) 26 apr 2017 21:22 (CEST)
  • Beetje laat, maar bedankt voor jullie reacties. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 6 mei 2017 00:20 (CEST)

Haakjes[bewerken]

N.a.v. deze bewerking: ik hoop toch niet dat we deze discussie elke paar maanden moeten herhalen. RONN (overleg) 27 apr 2017 22:23 (CEST)

Waar is de stemming geweest? Is het een gemeenschaps-brede afspraak of alleen van een klein clubje? Of is het jouw persoonlijke mening? The Banner Overleg 28 apr 2017 00:09 (CEST)
De vorm die jij nu gebruikt, met een komma, is iig niet gewenst, die wordt op en: gebruikt maar niet hier. Peter b (overleg) 28 apr 2017 00:17 (CEST)
Het is niet fraai maar een compromis omdat Ronn zo graag de volledig overbodige plaatsnaam in de titel wilt hebben. The Banner Overleg 28 apr 2017 00:29 (CEST)
Behalve jij heeft verder niemand behoefte aan dat compromis, met de vorm van Ronn is niets mis, en dan geldt idd BTNI. Peter b (overleg) 28 apr 2017 00:54 (CEST)
Jawel, want het is een volledig overbodige disambiguatie. En het beschermen van een persoonlijk speeltje met behulp van BTNI is natuurlijk not done en snijdt geen hout. De disambiguatie is namelijk terdege wel fout. The Banner Overleg 28 apr 2017 03:46 (CEST)
Over 'mijn' vorm is een afspraak gemaakt, je hebt de links eerder gekregen. We blijven natuurlijk niet bezig puur omdat jij blijkbaar genot vindt in het weghalen van haakjes. Zolang jij niet kunt laten zien op grond van welke stemming of gemeenschapsbrede afspraak jij aan mijn keuzevrijheid als auteur voorbij mag gaan, mag je de titel gewoon laten staan. RONN (overleg) 28 apr 2017 12:18 (CEST)
Er is alleen over gesproken, dat klopt. Maar ook niet meer dan dat. The Banner Overleg 28 apr 2017 20:28 (CEST)
Maar het zal je niet onbekend zijn dat er nog een andere methode is om "overbodige disambiguaties" weg te werken. Namelijk door doorverwijspagina's aan te maken. Misschien kun je daar aan meewerken. The Banner Overleg 28 apr 2017 21:17 (CEST)
Noot: zinvolle links in doorverwijspagina's hoeven geen blauwe links te zijn. Zolang een rode link maar een realistische kans heeft op een artikel (wat met monumenten geen probleem zou moeten zijn). Bijvoorbeeld bij "Nassaulaan 19" is dat al heel goed mogelijk en zo zullen er vast wel meer zijn. The Banner Overleg 28 apr 2017 21:32 (CEST)
Panden en schepen zijn toch de uitzonderingen waar de haakjes sowieso wel mogen? Haakjes zijn tenslotte niet verboden, dus is het in een zekere zin een beetje BTNI. Verder hoeft niet elke afspraak per se via stemming vastgelegd te worden. De betrokken gebruikers (die zich bezighouden met panden) gingen akkoord en anderen ook. Nu ja, zelf ben ik de meeste gevallen ook geen voorstander van overbodig disambigueren, maar hier lijkt me dat geen probleem.Mvg, Flag of Belgium (civil).svg TheDragonhunter | Vragen? 28 apr 2017 23:35 (CEST)
Een klein project dat in feite de standaard regelgeving overschrijft is mijns inziens WEL een probleem. Maar zelfs bij schepen is nergens vastgelegd dat overbodig disambigueren verplicht is. Dat is althans nimmer onderdeel geweest van de stemming hoewel het na alle kritiek wel ineens opdook bij de uitslag van de stemming. Het ging immers alleen om de standaard vorm van disambigueren, niet over een verplichting tot. The Banner Overleg 29 apr 2017 02:15 (CEST)

Bommen[bewerken]

Hej! Aangaande dit: die bommenfabriek in de kelder stond inderdaad ook al in De familie Boissevain. Het ging me met name om die geclaimde aanslag op het bevolkingsregister. Richard 8 mei 2017 11:26 (CEST)

Waarom verwijder je dan het hele stuk en niet alleen de (bronloze) aanslag op het bevolkingsregister? The Banner Overleg 8 mei 2017 11:37 (CEST)
Omdat ik dat niet beschouwde als iets onderscheidends voor deze verzetsgroep. Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat het er per se niet in thuishoort, uiteraard. Richard 8 mei 2017 12:06 (CEST)
Tja, niet elke verzetsgroep was gewelddadig. De illegale pers, het ambtenaren-verzet (laat die maar rommelen met papieren), onderduikersverzorging, vluchtlijnen, spionage. Geen van allen waren gewelddadig. Geweld is dus zeker een onderscheidend kenmerk. The Banner Overleg 8 mei 2017 15:58 (CEST)

Pieter Meijer (uitgever)[bewerken]

Dag The Banner, het bovenstaand artikel heb ik nav je "nominatie" iets uitgebreid. Ik nodig je verder van harte uit om deze monografie te lezen en het artikel over deze bijzondere 18e eeuws uitgever nog verder uit te breiden. En natuurlijk om je nominatie door te halen indien je de relevantie van deze man nu inziet. Met vriendelijke groet, Elly (overleg) 9 mei 2017 00:38 (CEST)

Sorry, jij hebt het artikel geschreven. En dus ben jij er, naar mijn mening, ook verantwoordelijk voor dat er een degelijk artikel komt te staan. Ook de uitgebreide versie geeft niet aan wat hem nu E maakt. Succes. The Banner Overleg 9 mei 2017 00:41 (CEST)
Ik laat het bij dit "beginnetje". Mijn prioriteiten liggen elders. Groet, Elly (overleg) 9 mei 2017 00:52 (CEST)
Don't blame me when.... The Banner Overleg 9 mei 2017 00:55 (CEST)
Je maakt mij verantwoordelijk, maar je ontslaat jezelf van je eigen verantwoordelijkheid? Vreemd. Wikipedia is een samenwerkingsproject zegt men, maar het lijkt soms meer een tegenwerkingsproject. Elly (overleg) 9 mei 2017 01:04 (CEST)
Wat het eerste betreft: klopt. Alleen wanneer ik duidelijk kan zien dat een genomineerd artikel E is, ben ik bereid tot opknappen.
Wat het tweede betreft: je stelt onrealistische eisen aan derden. In principe ben je verantwoordelijk voor jouw eigen artikelen, niet ik. The Banner Overleg 9 mei 2017 01:12 (CEST)
En om jou te citeren: Mijn prioriteiten liggen elders. Als jij niet de behoefte voelt wat aan het artikel te doen, hoef ik het ook niet te doen. The Banner Overleg 9 mei 2017 01:19 (CEST)
Dat bedoelde ik ook niet. Je bent zeker niet verantwoordelijk om het artikel te verbeteren, maar het mag uiteraard wel. Het ging mij om je zin "Don't blame me when....". Daarmee leek jij je van je verantwoordelijkheid voor de nominatie te ontdoen. Ik verwacht dat anderen het wel zullen uitbreiden - ooit. Elly (overleg) 9 mei 2017 02:14 (CEST)
Je hebt het correct opgevat: als jij niets doet, moet je mij niet de schuld geven van een verwijdering. The Banner Overleg 9 mei 2017 02:21 (CEST)

Recep Tayyip Erdoğan[bewerken]

Er ging niets mis. Als je commentaar hebt mag je dat achterlaten op de ovelegpagina van het lemma, niet op mijn pagina aub. Daarnaast klopte het simpelweg niet wat u schreef. NeoRetro (overleg) 17 mei 2017 14:24 (CEST)

De Daily Mail is gewoon een onbetrouwbare bron. Maar als jij dat gelijk censuur gaat noemen, zijn we uitgesproken. The Banner Overleg 17 mei 2017 14:26 (CEST)
Het gaat niet over de Daily Mail, en dat weet jij ook.NeoRetro (overleg) 17 mei 2017 14:28 (CEST)
Het gaat enkel en alleen over de Daily Mail als bron. Als je andere, beter betrouwbare, bronnen hebt voor het incident mag het gerust genoemd worden. Maar juist die andere bronnen kon ik zo snel niet vinden en dan haal ik het weg. The Banner Overleg 17 mei 2017 14:31 (CEST)

Schrijfmachine[bewerken]

Uit je bewerkingssamenvattingen proef ik dat je niet begrijpt wat het doel is van die vier refs op een rijtje. De eerste drie (inclusief dailymail) zijn voorbeelden van onbetrouwbare berichtgeving en de vierde ontkracht ze. De refs illustreren dat zowel onbetrouwbare als betrouwbare media het mis hadden. Het weghalen van de dailymail-ref lijkt me een verarming. --bdijkstra (overleg) 18 mei 2017 12:18 (CEST)

Het verwijderen van een absoluut onbetrouwbare bron lijkt mij helemaal geen verarming. Vooral omdat er nog meer bronnen zijn die geblunderd hebben en die worden ook vermeld. The Banner Overleg 18 mei 2017 12:22 (CEST)

Status WP:NIET[bewerken]

Beste The Banner,
Wat is volgens jou de status van Wikipedia:Wat Wikipedia niet is? Vast reglement, reglement, richtlijn, voorstel, betoog of nog iets anders? Discussie uit 2010 tussen Romaine, Wutsje en Josq gaf aan dat het geen richtlijn was, hetgeen in een recente discussie tussen Romaine, EvilFred en mij werd bevestigd. Dan is het toch onterecht dat WP:NIET is opgenomen in de Categorie:Wikipedia:Richtlijnen? Om een richtlijn te worden is eerst een peiling of stemming nodig; aangezien die er voor WP:NIET nooit geweest is, kan deze hooguit een voorstel voor een richtlijn zijn. Mvg, Nederlandse Leeuw (overleg) 22 mei 2017 03:02 (CEST)

Heb je niets beters te doen dan hier over bekvechten? De pagina dateert uit 2007, ruim voor de huidige trend dat alles met een stemming vastgelegd moet worden. The Banner Overleg 22 mei 2017 10:50 (CEST)

Staatscommissie-Ruijs de Beerenbrouck[bewerken]

Hoi The Banner,

zoals je misschien al vermoedde, bestaan er minimaal twee commissies die deze naam dragen, wat ook de aanleiding was om disambiguatie toe te passen. Ik heb destijds geen disambiguatiepagina nog aangemaakt, omdat het eindjaar van de andere commissie (die aanving in 1925 en ging over de radio-omroep) niet bekend is. Zie ook het overzicht op Staatscommissie. Om verwarring te voorkomen, heb ik toch maar zo'n pagina aangemaakt. Effeietsanders 22 mei 2017 19:54 (CEST)

Bij het zoeken naar meerdere staatscommissies kwam die tweede niet naar boven. Vandaar dat ik de - toen in mijn ogen nog overbodige - disambiguatie weggehaald heb. Maar ik geef toe, ik zoek alleen binnen NLWP en Wikidata. The Banner Overleg 22 mei 2017 21:32 (CEST)
Enne, nee. Ik ga er niet van uit dat het voorkomen van een disambiguatie een teken is dat er meerdere artikelen over een onderwerp (kunnen) bestaan. Daarvoor heb ik inmiddels te veel overbodige disambiguaties opgeruimd. The Banner Overleg 22 mei 2017 21:41 (CEST)

Armeense genocide[bewerken]

Hej! Zit hier nog een specifieke reden achter of is het alleen omdat het om de Daily Mail gaat? De url is namelijk nog gewoon bereikbaar en de genoemde 1,5 miljoen wordt op de pagina genoemd. Richard 23 mei 2017 11:26 (CEST)

Het is de onbetrouwbaarheid van de Daily Mail die mij genoopt heeft deze link weg te halen. Niets iets inhoudelijks qua artikel. The Banner Overleg 23 mei 2017 11:37 (CEST)
Ik vermoedde al zoiets, maar bij afwezigheid van een samenvatting wilde ik dat graag even zeker weten. Dank je wel. Richard 23 mei 2017 16:37 (CEST)
Ow, normaal gesproken vul ik als samenvatting in "onbetrouwbare bronnen verwijderd". Blijkbaar vergeten hier. The Banner Overleg 23 mei 2017 23:03 (CEST)