Secretaris-generaal van een Nederlands ministerie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een secretaris-generaal van een Nederlands ministerie is de hoogste ambtenaar van een Nederlands ministerie.

Functie[bewerken]

De functionaris heeft de dagelijkse leiding over de ambtelijke organisatie. De functie van secretaris-generaal is ook politiek gezien belangrijk. Hij of zij is het eerste ambtelijke aanspreekpunt voor de bewindspersoon. De (partij-)politieke voorkeur van de ambtenaar speelt hierbij formeel geen rol.[1]

Secretarissen-generaal zijn net als de overige leden van de zogenaamde Topmanagementgroep (bestaande uit onder andere secretarissen-generaal, directeuren-generaal en inspecteurs-generaal) formeel in dienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en worden voor maximaal zeven jaar bij een ministerie benoemd. Na die periode vindt functiewisseling plaats.[2]

Overzicht[bewerken]

Hieronder volgt een zo actueel mogelijk overzicht van de secretarissen-generaal van Nederlandse ministeries.

Duitse bezetting[bewerken]

In Nederland in de Tweede Wereldoorlog hadden de secretarissen-generaal een bijzondere positie door de afwezigheid van de koningin en ministers (zie Londens kabinet).

Op 13 mei 1940 droeg minister Steenberghe, uit naam van de koningin en het kabinet, het regeringsgezag in Nederland over aan de opperbevelhebber van de strijdkrachten, generaal Henri Winkelman, en verzocht hij de secretarissen-generaal zich naar de aanwijzingen van Winkelman te gedragen.

De Duitsers stelden een Duits bestuur in Nederland in, geleid door een rijkscommissaris (Reichskommissar), de Oostenrijker Arthur Seyss-Inquart; hij werd op 29 mei 1940 geïnstalleerd. De secretarissen-generaal werkten nu onder hem. Sommigen zijn later vertrokken of ontslagen en vervangen door pro-Duitse mensen.

Secretarissen-generaal tijdens de bezetting waren onder meer:

Departement van Justitie:

Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming:

Departement van Economische Zaken

Departement van Financiën:

Departement van Binnenlandse Zaken:

Departement van Koloniën

Departement van Sociale Zaken

Departement van Volksvoorlichting en Kunsten (DVK), nieuw departement vanaf november 1940:

Departement van Waterstaat