Significantie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Significantie is een begrip uit de statistiek. Een waargenomen effect of correlatie wordt significant genoemd als het onaannemelijk lijkt dat het effect of de correlatie op toeval berust.

In het alledaags spraakgebruik wordt "significant" als synoniem voor 'betekenisvol', 'belangrijk', gebruikt. In die zin is in de statistiek een significante uitkomst 'betekenisvol' als bewijs tegen een toevallig ontstaan. Om een subtiele betekenisverwarring te voorkomen, wordt in de geneeskunde daarom van "klinisch significant" gesproken bij onderzoeksresultaten die niet alleen meetbaar zijn, maar ook in de geneeskundige praktijk betekenisvol zijn.

Statistische toets[bewerken]

Een uitkomst bij een statistische toets heet significant, als de uitkomst nogal onwaarschijnlijk is, exceptioneel is, in het licht van de nulhypothese. Vergelijk dit met een bewijs uit het ongerijmde. Onder de veronderstelling van de nulhypothese wordt een uitkomst gevonden, die weliswaar nu niet onmogelijk is, maar wel uitzonderlijk, ongeloofwaardig. Bijgevolg wordt de nulhypothese verworpen: de uitkomst is significant. Als criterium voor de 'ongeloofwaardigheid' van een uitkomst kan de p-waarde (overschrijdingskans) van de uitkomst berekend worden, of het kritieke gebied. Is de p-waarde te klein, dus is er onder de nulhypothese maar een kleine kans op overschrijding van de gevonden uitkomst, dan wordt die uitkomst als uitzonderlijk opgevat en de nulhypothese verworpen. Het kritieke gebied is de verzameling van alle 'ongeloofwaardige' uitkomsten, uitkomsten die tot verwerping van de nulhypothese leiden.

Van belang is dat deze term alleen gebruikt mag worden na het evalueren van een voorspelling. Men mag bijvoorbeeld niet na het overschakelen op een ander merk autobanden achteraf tevreden vaststellen dat deze "significant" langer meegaan dan het oude merk.

Zie ook[bewerken]