Wikipedia:Etalage/Wat is een etalageartikel

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Overzicht beheerpagina's
  Etalage-navigatie


 1. Een etalageartikel moet een voorbeeld zijn van ons beste werk en een bewijs van de unieke mogelijkheden en kwaliteiten van Wikipedia.
 2. Een etalageartikel hoort goed geschreven, voldoende uitgebreid, feitelijk juist, neutraal en stabiel te zijn. Lees 'tips voor het schrijven van een goed artikel' voor hulp hierbij. In dit verband wordt met de termen het volgende bedoeld:
  • (a) "goed geschreven" betekent dat de tekst informatief en duidelijk moet zijn;
  • (b) "voldoende uitgebreid" betekent dat een artikel het onderwerp van schrijven goed moet omvatten. Grote feiten, maar ook belangrijke details mogen niet ontbreken;
  • (c) "feitelijk juist" omvat het verifieerbaar maken van feiten door het citeren van bronnen in een sectie bronvermelding. Ook kan waar relevant gebruik gemaakt worden van referenties en voetnoten;
  • (d) "neutraal" betekent dat een artikel niet controversieel mag zijn in zijn neutraliteit en feitelijke juistheid (zie Neutraal standpunt);
  • (e) "stabiel" betekent dat een artikel qua inhoud niet van dag tot dag significant gewijzigd moet worden en niet het onderwerp mag zijn van een bewerkingsoorlog;
 3. Het moet zich schikken naar de eisen die uitgezet zijn in de conventies en voor het artikel relevante Wikiprojecten. Hieronder wordt verstaan:
  • (a) een bondige introductie die het hele onderwerp samenvat en de lezer voorbereidt op verdere details die in de rest van het artikel worden uitgewerkt;
  • (b) een duidelijke indeling van de hoofdstukken en alinea's met bijbehorende inhoudsopgave
 4. Het artikel zou afbeeldingen met de juiste copyright-status moeten bevatten. De afbeeldingen hebben verduidelijkende onderschriften; aanwezigheid van afbeeldingen is niet voor ieder artikel een harde voorwaarde voor het verkrijgen van de etalage-artikel-status, maar voor veel artikelen is een afbeelding wel essentieel.
 5. Het artikel moet niet te kort, maar ook weer niet te uitgebreid zijn; het artikel dient met voldoende relevante wikilinks te verwijzen naar andere Wikipedia-artikelen. Eventuele detailbeschrijvingen van onderdelen van het artikel, dienen in aparte 'dochterpagina's' te worden opgenomen.
Zie ook de Checklist