Hoechst Holland

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Hoechst Holland NV was een onderdeel van het Duitse Hoechst-concern dat de activiteiten in Nederland bundelde. Het heeft vestigingen gekend in Vlissingen, Weert en Amsterdam.

Oprichting[bewerken]

Hoechst Holland werd opgericht in 1960. Het hoofdkantoor bevond zich te Amsterdam.

In 1967 werd te Weert een fabriek overgenomen waar kunststoffolies en decoratieve laminaten werden vervaardigd onder de benamingen: Kalle Foliën en Trespa. In 1991 werd dit bedrijf verkocht aan HAL Holding NV.

In 1968 werd te Vlissingen-Oost een vestiging opgestart die zich voornamelijk bezig zou houden met de productie van NTPP, een waterontharder die gebruikt wordt in wasmiddelen.

In 1987 werkten 2200 mensen bij Hoechst Holland, en wel 200 in Amsterdam, 1000 in Weert en 1000 in Vlissingen.

Neergang Hoechst-concern[bewerken]

Omstreeks 1995 begon het grote Hoechst-concern een strategie te ontwikkelen waarbij men tal van activiteiten in de basischemie ging afstoten en zich wilde richten op de farmacie en biotechnologie, aangezien daar hoge rendementen te verwachten waren. Aldus werd het concern feitelijk ontmanteld en grote delen ervan werden verkocht of verzelfstandigd. Hiertoe behoorden ook de vestigingen in Weert (kunststofproducten) en in Vlissingen (basischemie). Wat overbleef van het Hoechst-concern ging in 1999 samen met het Franse chemieconcern Rhône-Poulenc onder de naam Aventis.

Hoechst Vlissingen[bewerken]

In 1966 besloot Hoechst een stuk grond aan te kopen aan de monding van de Westerschelde voor de bouw van een industriecomplex. De aanwezigheid van een goede energievoorziening en een diepe zeehaven, waardoor grondstoffen goedkoop via zee aangevoerd konden worden, waren belangrijke pluspunten. Na een bouwtijd van 21 maanden werd het complex op 13 september 1968 in gebruik gesteld.

Hoechst Vlissingen produceerde voornamelijk producten op basis van fosfor: witte fosfor (P4), fosforzuur, natriumtripolyfosfaat (NTPP) en natriumfosfaat. Los daarvan werden ook petrochemische producten vervaardigd die onder meer als grondstof voor de productie van polyester werden gebruikt, met name dimethyltereftalaat (DMT) en ook alkaansulfonaat. Het terrein breidde uit tot een oppervlakte van 125 hectare.

NTPP, ook bekend als Thermophos, is een waterontharder die als detergent in wasmiddelen werd gebruikt maar tegenwoordig, om eutrofiëring van oppervlaktewater tegen te gaan, door zeolieten is vervangen.

Fosfaatbedrijf[bewerken]

Het fosfaatbedrijf gebruikte in 1986 ongeveer 650 kton fosfaaterts, 200 kton grind (SiO2) en 100 kton cokes. De productie aan fosfor bedroeg 85 kton. Dit werd voor een groot deel in fosforzuur omgezet. Een groot deel van het fosforzuur werd weer in NTPP omgezet. In 1990 werd 120 kton NTPP geproduceerd. Er was 1,5 PJ aan aardgas en 4 PJ aan elektriciteit nodig.

Petrochemie[bewerken]

De DMT-productie startte in 1972 en in 1990 werd er 96 kton geproduceerd uit paraxyleen en methanol. De Alkaansulfonaatproductie startte in 1980 en er werd 19 kton van geproduceerd uit paraffine en natronloog. Voorts werd in 1989 gestart met de productie van tetra-acetyl-ethyleen-diamine (TAED), waarvan in 1990 ongeveer 14 kton werd geproduceerd uit ethyleendiamine en azijnzuuranhydride.

Ontvlechting[bewerken]

In 1996 startte de ontmanteling van het Hoechst-concern en ook de vestiging te Vlissingen werd geconfronteerd met diverse reorganisatieplannen, waarbij vele tientallen banen verloren gingen. In 1997 werd de vestiging te Weert verkocht en werd het hoofdkantoor van Hoechst Holland overgeplaatst naar Vlissingen.

Bovendien werd in 2000 ook de vestiging te Vlissingen opgesplitst en in onderdelen verzelfstandigd dan wel verkocht. De naam Hoechst verdween en de volgende bedrijven kwamen ervoor in de plaats:

  • ThermPhos, de fosforchemie en de hoofdactiviteit van het voormalige Hoechst Vlissingen
  • KoSa, de petrochemische sector van Hoechst Vlissingen, later Invista Polyester, onderdeel van het Invista concern. Met aanvankelijk 80 werknemers werd in 2007 de DMT-productie stopgezet en werden 45 van de (toen nog) 63 werknemers ontslagen. Uit restproducten van DMT die van elders betrokken worden produceert de fabriek in 2013 nog wel polyolen die als component voor polyisocyanuraat gebruikt worden.
  • Sea Way, de overige Hoechst-activiteiten, waaronder afvalverwerking. Het bedrijf ging failliet in 2007.
  • Industrial Park Vlissingen (IPV) verzorgde de utilities zoals de energievoorziening, water en infrastructuur. IPV werd in 2003 verkocht aan nutsbedrijf DELTA.

ThermPhos[bewerken]

In 1997 splitste de fosforactiviteiten zich af van Hoechst en dat was het begin van ThermPhos International B.V. in Vlissingen. In 2000 was er een managementbuy-out en in 2003 werd het bedrijf overgenomen door de Italiaans-Israelische zakenman Nahum Galmor. De vestiging in Vlissingen maakt onderdeel uit van ThermPhos International. Deze laatste heeft vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Het totale personeelsbestand telt circa 1.150 medewerkers.

In de Vlissingse fabrieken maakt ThermPhos fosfor, fosforzuur, gereinigd nat fosforzuur en NTPP. Het complex telt acht fabrieken die met elkaar in verbinding staan. Bijproducten uit de ene fabriek, worden weer ingezet in de andere. De koolmonoxide dat ontstaat in de fosforfabriek wordt gebruikt als brandstof in de sinterfabriek en de zoutfabrieken of door de kolencentrale van het nutsbedrijf EPZ. Het restant wordt afgefakkeld.

Per jaar wordt er zo'n 600.000 ton fluorapatiet verwerkt. Dit fosfaaterts is een mineraal dat rijk is aan calciumfosfaat. Andere grondstoffen zijn cokes en grind. Na een proces in de sinter- en fosforfabriek ontstaat fosfor, fosforovengas (voornamelijk koolmonoxide) en een restproduct slak. In het fosfaaterts zit ook cadmium dat vrijkomt bij de verwerking. Dioxine is een ander bijproduct.

Alle elementair fosfor die Thermphos produceert wordt verder verwerkt in andere tussenproducten. Deze tussenproducten worden in tal van eindproducten verwerkt, zoals vlamvertragers, cosmetica, geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen. Het slak wordt gebruikt als ondergrondmiddel in de weg- en waterbouwindustrie.

ThermPhos is 21 november 2012 failliet verklaard. Het bedrijf had op dat moment al anderhalve maand uitstel van betaling. ThermPhos had last van strenge controles door de overheid. In 2010 dreigde VROM Inspectie het bedrijf te sluiten vanwege de uitstoot van dioxine en zware metalen, zoals cadmium, en een onvoldoende veiligheidscultuur. ThermPhos moest grote investeringen doen om de uitstoot van afvalstoffen te minimaliseren en daarbovenop had het bedrijf veel last van concurrentie uit Kazachstan dat fosfor op de Europese markt dumpte.[1] Bij deze enige fosforfabriek van Europa verliezen 450 mensen hun baan. Het bedrijf realiseerde een omzet van circa € 400 miljoen op jaarbasis.[2] In januari 2013 werd bekend dat ThermPhos geen doorstart gaat maken.[3] Volgens de curatoren is de kans minimaal dat er nog een koper geïnteresseerd zou zijn in het bedrijf. Voor de buitenlandse dochterbedrijven bestaat wel belangstelling.

De ontmanteling van ThermPhos gaat tussen de € 70 en € 90 miljoen kosten.[4] Volgens de curator is het saldo op de faillissementsrekening € 33 miljoen, dit is onvoldoende voor het volledig opruimen van het radioactieve afval, de vervuilde grond en het ontmantelen van de fabrieksinstallaties van het failliete fosforbedrijf.

Eind september 2013 werd bekend dat een doorstart van ThermPhos definitief niet doorgaat. Volgens directeur Grossmann van overnamekandidaat Kalogeo uit Oostenrijk zijn de saneringskosten van het vervuilde terrein de belangrijkste reden voor het mislukken van het proces.[5] Mocht ThermPhos na doorstart alsnog failliet gaan, dan wilde Kalogeo hiervoor niet opdraaien omdat zij de vervuiling niet hadden veroorzaakt.

Bronnen[bewerken]

  1. Fosforfabriek Thermphos definitief failliet, Trouw, 21 november 2012 Geraadpleegd op 2012-11-24
  2. Fosforfabriek Thermphos definitief failliet – 450 mensen verliezen baan, NRC Handelsblad, 21 november 2012 Geraadpleegd op 2012-11-24
  3. Geen doorstart voor fosforfabrikant Thermphos, NRC Handelsblad, 18 januari 2013 Geraadpleegd op 2013-01-25
  4. Sanering Thermphos kost vele miljoenen, Omroep Zeeland, 21 maart 2013 Geraadpleegd op 2013-03-22
  5. Geen doorstart ThermPhos, PZC, 23 september 2013 Geraadpleegd op 2013-10-09

Externe links[bewerken]