Michal

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Michal helpt de jonge David te ontsnappen in I Samuël 19-12 (gravure van Gustave Doré, 1865)

Michal is een vrouw die voorkomt in de Tenach, de Hebreeuwse Bijbel. Ze was de jongere dochter van de Israëlitische koning Saul en werd verliefd op diens opvolger, de schaapsherder David, nadat hij de reus Goliath gedood had.

Koning Saul ging er slechts tegen zijn zin in mee akkoord dat Michal met David zou trouwen, omdat hij wist dat het volk van David hield en hij al besloten had David te doden. Saul beval hem daarom als bruidsschat de voorhuiden van honderd dode Filistijnen te brengen, in de hoop dat David in deze strijd om het leven zou komen. David slaagde er echter in de opgave te volbrengen en bracht niet de afgesproken honderd, maar zelfs tweehonderd voorhuiden mee, waarop hij met Michal mocht trouwen.

Maar Sauls haat ten opzichte David nam mettertijd toe. Nadat hij eerst zijn schoonzoon bijna met een speer gedood had en David hierop naar Michal gevlucht was, beval Saul zijn soldaten dat ze naar Davids huis moesten gaan om hem te halen. Michal kreeg dit plan echter te horen en ze hielp haar echtgenoot door hem 's nachts met een touw uit het raam van zijn huis te laten ontsnappen en doordat ze een afgodsbeeld in zijn bed neer legde en dit met een geitenvel overtrok, zodat het leek alsof het echt mensenhaar was. De soldaten ontdekten echter de list en als Michal door Saul om een verklaring wordt gevraagd liegt ze tegen haar vader dat David haar gedreigd had te doden als zij hem niet zou helpen ontkomen. Het huwelijk tussen Michal en David werd kort daarop door Saul geannuleerd en zelf zou ze daarna met Paltiël, een man uit de kleine plaats Gallim, trouwen.

Enkele jaren later, toen David een leger achter zich had staan, liet hij Michal halen en naar hem toebrengen. Michal hield veel van David, alhoewel ze ook kritiek op David zou uitten. Dit laatste bleek enige jaren later toen Michal met David naar de nieuwe hoofdstad Jeruzalem getrokken was. Vanuit een venster nam ze waar hoe een processie plaatsvond waarmee de Ark des Verbonds feestelijk werd ingehaald. Ze was verontwaardigd toen ze zag dat David - volgens het Oude Testament - slechts met een efod bekleed was en voor de ark in het rond danste. Toen David Michal die avond opzocht verachtte ze hem (2 Samuël 6.20).