Benaja

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Benaja (Hebreeuws: "God heeft gebouwd") was volgens de Hebreeuwse Bijbel een generaal in het leger van koning David.

Hij was de zoon van Jojada en voerde het bevel over Davids lijfwacht. (de Krethi en de Plethi[1]. Er worden verschillende heldendaden aan Benaja toegeschreven, zoals het doden van een reusachtige Egyptenaar en het doden van een leeuw [2].

Toen Davids leven ten einde liep beraamde Joab, de opperbevelhebber van het leger, een plan om Davids zoon Adonia te zalven tot koning zodat hij David zou kunnen opvolgen. Dit was tegen de zin van David. Benaja steunde Adonia niet en gaf in plaats daarvan zijn steun aan de door David gekozen opvolger, Salomo [3]. Nadat de poging Adonia te zalven verijdeld was, werd Salomo gezalfd. Vlak voordat David stierf had hij Salomo op het hart gedrukt dat Joab nooit trouw zou zijn aan Salomo en dat Joab omgebracht moest worden. Salomo gaf Benaja de opdracht om zowel Adonia als Joab om te brengen. Omdat Joab zich in de tabernakel had verschanst was het onmogelijk om hem te doden zonder heiligschennis te plegen. Nadat Salomo de opdracht had herhaald bracht Benaja Joab om. Vervolgens werd Benaja in Joabs plaats tot opperbevelhebber van het Israëlitische leger benoemd [4].