Wortel 2

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
De hypothenusa van een rechthoekige driehoek heeft hier de relatieve lengte van √2.

De wortel van 2, geschreven als √2 of 2½, is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf gelijk is aan het getal 2.

Het is een irrationaal getal dat bij benadering gelijk is aan [1]:

1,414 213 562 373 095 048 801 688 724 209 698 078 569 671 875....

De benadering 99/70 wordt veel gebruikt, ondanks de relatief eenvoudige breuk is deze correct tot en met de 4e decimaal.

Geschiedenis[bewerken]

Babylonisch kleitablet YBC 7289 (geannoteerd).

Het Babylonische kleitablet YBC 7289 (circa 1800-1600 v.Chr.) geeft een benadering van \sqrt{2} in vier sexagesimale cijfers, wat overeen komt met ongeveer zes decimale cijfers [2]

1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{60^2} + \frac{10}{60^3} = 1.41421\overline{296}.

Een andere precieze benadering van het getal wordt gegeven in oud-Indische wiskundige texten, de Sulbasutras (ongeveer 800-200 v.Chr) als Verhoog de lengte [van de zijde] met zijn derde, en dit derde met zijn eigen vierde min het vierendertigste deel van dat vierde.[3] Dat komt neer op,

1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3 \times 4} - \frac{1}{3 \times 4 \times 34} = \frac{577}{408} \approx 1{,}414215686.

Deze oude Indische benadering is de zevende in een reeks steeds nauwkeurigere benaderingen gebaseerd op de Pellreeks, die kan worden afgeleid uit de kettingbreuk van \sqrt{2}.

Benaderingen[bewerken]

Verschillende representaties
Binair 1,0110101000001001111...
Decimaal 1,4142135623730950488...
Hexadecimaal 1,6A09E667F3BCC908B2F...
Kettingbreuk 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ddots}}}}

Er zijn een aantal algoritmes om de wortel van 2 te benaderen als een breuk van gehele getallen of als decimaal getal. Het meest gebruikte algoritme hiervoor, dat ook veel gebruikt wordt in computers en rekenmachines, is de Babylonische methode[4] om wortels uit te rekenen. De methode werkt als volgt:

Neem eerst een startwaarde a0 > 0. De exacte waarde bepaalt hoe veel iteraties nodig zijn om een bepaalde precisie te halen. Dan, uitgaande van deze benadering, kan een preciezere benadering a1 worden bepaald middels:

a_{n+1} = \frac{a_n + \frac{2}{a_n}}{2}=\frac{a_n}{2}+\frac{1}{a_n}.

Hoe vaker wordt geïtereerd, hoe beter de benadering wordt. Elke iteratie verdubbelt het aantal correcte decimalen. Als we beginnen met a0 = 1, worden de volgende benaderingen in de reeks gegeven door:

a1 = 3/2 = 1.5
a2 = 17/12 = 1,416...
a3 = 577/408 = 1,414215...
a4 = 665857/470832 = 1,4142135623746...

De waarde van √2 is in 1997 tot 137.438.953.444 decimalen berekend door een team onder leiding van Yasumasa Kanada.

Deze precisie werd in februari 2006 overtroffen door Shigeru Kondo die 200.000.000.000 (2 × 1011) decimalen berekende in iets meer dan 13 dagen en 14 uur op een 3,6 GHz PC met 16 GiB geheugen.[5]

Irrationaal getal[bewerken]

De wortel van 2 is een van de bekendste irrationale getallen en het bewijs dat wortel 2 inderdaad irrationaal is, is een standaardvoorbeeld in veel wiskundecolleges. De stelling dat \sqrt{2}\! een irrationaal getal is, betekende de ontdekking van getallen die niet rationaal waren, dus niet de verhouding van natuurlijke getallen waren. Daarmee werd het wereldbeeld van de Pythagoreërs die de natuurlijke getallen als de maat van alle dingen beschouwden, overhoop gegooid.

Het door Euclides gegeven bewijs is een voorbeeld van een zogenaamd 'bewijs uit het ongerijmde': Neem aan dat de wortel uit 2 een rationaal getal is, dus te schrijven als het quotiënt van twee gehele getallen. Vervolgens leidt een logische redenering tot een tegenspraak. Bijgevolg is de veronderstelling verkeerd en is bewezen dat de wortel uit 2 geen rationaal getal is.

Bewijs[bewerken]

Veronderstel dat \sqrt{2}\! een rationaal getal is en dus te schrijven is als het quotiënt van twee gehele getallen.

Van die twee gehele getallen zoeken we alle gemeenschappelijke delers, en vervolgens delen we zowel teller als noemer door die delers. Het resultaat is dat de wortel uit 2 geschreven kan worden als a/b, waarbij a en b gehele getallen zijn zonder gemeenschappelijke delers. De grootste gemene deler van a en b is bijgevolg 1; anders geformuleerd: er is geen gemeenschappelijke deler groter dan 1.

Uit \sqrt{2}=\frac{a}{b} volgt

b \sqrt{2}=a \,

Kwadrateren links en rechts van het gelijkteken levert

2b^2=a^2 .

Daaruit volgt dat a^2 een even getal is.

Omdat het kwadraat van een oneven geheel getal altijd oneven is, kan a niet oneven zijn en dus is a zelf even. Zeg a = 2 p, met p een geheel getal. Daaruit volgt weer:

 2b^2 = a^2 = (2p)^{2} = 4p^{2} ,

dus

b^2=2p^2.

We zien dat b2 even is, en op dezelfde manier als hierboven bij a, trekken we de conclusie dat b ook even is.

Zowel a als b zijn dus even en bijgevolg deelbaar door 2; hieruit volgt: de grootste gemeenschappelijke deler van a en b is groter dan 1 (minstens 2)! Dit is echter in tegenspraak met onze keuze van a en b, die geen gemeenschappelijke deler hebben.

Onze 'veronderstelling' was bijgevolg verkeerd en daarmee is bewezen dat de wortel uit 2 een irrationaal getal is.

Door Euclides is dit getaltheoretische bewijs gegeven in Boek 10 van De Elementen. In algemenere vorm was een dergelijk bewijs al eerder bekend, evenals meetkundige bewijzen. De stelling met dit bewijs staat op de eerste plaats in de in 1999 gepubliceerde lijst van de 100 belangrijkste wiskundige stellingen.[6]

De A-standaard voor papierformaat: praktische toepassing van wortel 2[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Papierformaat voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De A-serie van papierformaten is een serie van vellen waarbij het eerstvolgende vel steeds een tweemaal zo grote (of kleine) oppervlakte heeft. De verhouding van de lange tot de korte zijde bedraagt √2 : 1. De serie begint met A0, een vel met een oppervlakte van 1 vierkante meter. Met de berekende verhouding levert dat een vel op van ca. 1189 mm bij 841 mm.

Zie ook[bewerken]

Externe link[bewerken]