Condensatiereactie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Een condensatiereactie is een reactie waarbij moleculen zo reageren, dat er grotere moleculen ontstaan, maar tegelijkertijd een klein molecuul wordt afgesplitst. Dit is meestal water, maar ook waterstofchloride, ammoniak of andere verbindingen kunnen hierbij gevormd worden. Een condensatiereactie waarbij water wordt afgesplitst, is het tegenovergestelde van hydrolyse.

Dit soort reacties komen op verschillende plaatsen voor. Een belangrijke plaats is bij de vorming van eiwitten. Hier reageert formeel de OH-groep van het ene aminozuur met een waterstof uit het andere aminozuur, waardoor water afgesplitst wordt en een peptidebinding ontstaat. Dit proces kan, mits er genoeg is om te reageren, eindeloos doorgaan (aangezien een aminozuur bifunctioneel is):

Een condensatiereactie van twee aminozuren vormt een peptidebinding met afsplitsing van water

Ook bij verestering vindt deze reactie plaats. Ook dan wordt water afgesplitst tijdens de reactie tussen een carbonzuur en een alcohol. Een eindproduct van een verestering is bijvoorbeeld de vorming van een vet uit glycerol.

Onder de hier gegeven definitie van condensatiereactie valt ook de reactie tussen zuren enerzijds en hydroxiden en oxiden anderzijds. Ook hier wordt een nieuwe stof gevormd onder afsplitsing van water, maar meestal wordt deze reactie als zuur-basereactie beschreven.

Reacties waarbij andere kleine moleculen dan water worden afgesplitst zijn: