Districten van Antwerpen

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

In de gemeente Antwerpen worden de deelgemeenten districten genoemd. Ze worden bestuurd door het districtscollege en de inwoners worden vertegenwoordigd door de districtsraad. De Antwerpse districten zijn vergelijkbaar met de voormalige Nederlandse deelgemeenten of stadsdelen (Amsterdam, Rotterdam).

Ontstaan[bewerken | brontekst bewerken]

Kaart van de Antwerpse districten
van 1 januari 1983 tot 1 januari 2019

Op 1 januari 1977 werden de meeste Belgische gemeenten (met uitzondering van de Antwerpse en Brusselse agglomeratie) samengevoegd tot de huidige fusiegemeenten. Wegens het specifieke karakter van de Antwerpse gemeentelijke herindeling trad de fusiewet van 30 december 1975 hier pas in voege op 1 januari 1983.

De voormalige gemeenten werden districten genoemd, en kregen een officieuze, adviserende functie binnen het stadsbestuur. Vanaf 2000 werden de districtsraden rechtstreeks verkozen en met ingang van 1 januari 2001 verkregen zij opnieuw een bestuurlijke functie.

De voormalige gemeenten Berendrecht, Zandvliet en Lillo (die in 1958 bij Antwerpen werden gevoegd), werden uit het district Antwerpen losgemaakt en samengevoegd in een apart district genaamd Berendrecht-Zandvliet-Lillo (BeZaLi) dat dezelfde status heeft als de overige 8 districten. In 2022 werden fusiegesprekken met Borsbeek opgestart met de bedoeling om in 2025 Borsbeek het tiende district te laten worden van de stad Antwerpen.[1]

Andere Belgische gemeenten met districten[bewerken | brontekst bewerken]

De mogelijkheid om districten op gemeentelijk niveau in te voeren is voorzien in artikel 41 van de Belgische Grondwet: [...] Die binnengemeentelijke territoriale organen worden opgericht in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners op initiatief van de gemeenteraad. [...].

Naast Antwerpen bevatten de volgende Belgische gemeenten ook meer dan 100.000 inwoners: Gent, Brugge en Leuven in het Vlaams Gewest, Charleroi, Luik en Namen in het Waals Gewest en Brussel-Stad, Schaarbeek en Anderlecht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Geen van allen heeft echter districten. Voor Brussel is er echter het idee, vooral vanuit Vlaanderen, om de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te fuseren tot één gemeente, waarbij de huidige gemeenten districten kunnen worden. Hier is echter veel verzet tegen vanuit Franstalige kant.[2]

Huidige districten[bewerken | brontekst bewerken]

Kaart van de Antwerpse districten
van 1 januari 1983 tot 1 januari 2019
# Naam Oppervlakte
(km²)
Bevolking
(01/01/2017)
Bevolkings-

dichtheid

1 Antwerpen (district) 87,30 196.465 2.250
2 Berchem 5,79 43.513 7.515
3 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 52,66 9.875 188
4 Borgerhout 3,93 46.273 11.774
5 Deurne 13,06 78.747 6.030
6 Ekeren 8,07 23.013 2.852
7 Hoboken 10,67 38.595 3.617
8 Merksem 8,28 44.457 5.369
9 Wilrijk 13,61 40.877 3.003

De grenzen op de kaart hiernaast zijn sinds 1 januari 2019 verouderd.
Vooral de grens tussen de districten 1 Antwerpen en 6 Ekeren werd ingrijpend gewijzigd.
Ook de grens tussen 6 Ekeren en 8 Merksem werd gecorrigeerd.

# Naam Oppervlakte
(ha)
Bevolking
(01/01/2017)
1 Antwerpen (district) 193.364
2 Berchem 43.513
3 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 9.875
4 Borgerhout 46.273
5 Deurne 78.747
6 Ekeren 23.013
7 Hoboken 38.595
8 Merksem 44.457
9 Wilrijk 40.877

Organen[bewerken | brontekst bewerken]

Districtsvoorzitter[bewerken | brontekst bewerken]

Sinds 2018 districtsburgemeester genoemd.

  • Ambtenaar van de burgerlijke stand (onder meer het voltrekken van huwelijken)
  • Ordehandhaving tijdens districtsraadszittingen

Districtscollege[bewerken | brontekst bewerken]

Dit college (vroeger districtsbureau genoemd) wordt gevormd door de districtsvoorzitter (ook wel districtsburgemeester genoemd) en de districtschepenen (vroeger ondervoorzitters of bureauleden genoemd). Zij worden bij het begin van de legislatuur verkozen door de districtsraad.

Districtsraad[bewerken | brontekst bewerken]

De districtsraad is samengesteld uit rechtstreeks verkozen raadsleden. De grootte van de districtsraad is afhankelijk van de grootte van het district, en is twee derden van de gemeenteraad van een vergelijkbare gemeente. De verkiezingen voor de districtsraden gebeuren op hetzelfde moment als de gemeenteraadsverkiezingen.

Bevoegdheden[bewerken | brontekst bewerken]

De bevoegdheden kunnen als volgt ingedeeld worden:

  • Bevoegdheden, rechtstreeks toegewezen door de Nieuwe Gemeentewet
  • Bevoegdheden, gedelegeerd door college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad
  • Bevoegdheden, rechtstreeks toegewezen door andere wetten

De districten hebben beslissingsbevoegdheid over sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenbeleid. Ook over de communicatie van het district, de feestelijkheden en een gedeelte van de straat- en groenwerken kunnen de districtsorganen nu beslissingen nemen. Over de andere domeinen kan de districtsraad adviezen geven.

Externe links[bewerken | brontekst bewerken]