Doopvont

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deel van de serie over
kerkelijk gerei

waaronder paramenten
en liturgisch vaatwerk

Monstrans
gebruikt in de liturgie

Liturgisch vaatwerk
Vasa sacra
Miskelk · Pateen
Kelklepeltje
Ciborie · Monstrans
Pyxis · Custodiale

Vasa non sacra
Ampullen · Wijwatervat
Olievaatje
Wierookvat · Ablutievat

Paramenten
Amict · Albe · Baarkleed · Cingel
Tuniek · Dalmatiek · Fanon
Kazuifel · Manipel · Stola
Gremiale · Benedictievelum
Mijter

Koorkledij
Rochet · Superplie
Koorkap · Cappa magna
Kovel

Kelkgerei
Bursa · Kelkvelum
Ciborievelum

Kerklinnen
Corporale · Kelkdoekje
Lavabodoekje · Palla
Altaardwaal

Kerkinterieur
Altaar · Ambo
Biechtstoel · Communiebank
Doksaal · Doopvont
Faldistorium
Godslamp · Hoogaltaar
Heilig Kruisaltaar
Katheder · Preekstoel
Sedilia
Tabernakel · Volksaltaar

Liturgische boeken
Altaarmissaal
Benedictionale · Brevier
Evangeliarium · Evangelistarium
Graduale · Kyriale
Lectionarium
Psalter · Rituaal
Sacramentarium · Volksmissaal

Overige
Flambouw · Processiekruis
Altaargong · Altaarschel · Sanctusbel
Wijwaterkwast · Scheepje
Doopschelp · Lessenaar
Thabor · Antependium
Paaskaars · Adventskrans

Doopvont in de St. Elisabethskerk te Grave
Doopvont op Gotland
laat-romaans Maaslands doopvont (ca. 1250) in de Sint-Stephanuskerk te Hoeselt

Een doopvont (van het Latijn fons = bron) of doopbekken is een waterbekken dat voor het bewaren van het doopwater en de toediening van de doop wordt gebruikt.

Het bassin is gemaakt van hout, (natuur)steen of (edel) metaal. In moderne gebouwen wordt ook weleens glas als materiaal toegepast.

De vorm van een doopvont kan extra symbolische waarde hebben. Toepassing van een driehoekvorm geeft de drie-eenheid aan. De meeste doopvonten zijn cirkelvormig of achthoekig. In dat laatste geval betekent het getal 8 zowel de nieuwe schepping, als de achtste dag na Jezus' geboorte, waarop de besnijdenis plaatsvond.

De doorsnede varieert van circa 50 centimeter tot anderhalve meter. In rooms-katholieke kerken en kathedralen wordt de doopvont meestal opgesteld in een doopkapel. Deze doopkapel bevindt zich doorgaans dicht bij het portaal van de kerk en de doopvont kan ook buiten het hoofdgebouw, in het baptisterium staan. In het protestantisme is de doopvont meestal opgesteld op het liturgisch centrum, voor in een kerk. In de Rooms-Katholieke Kerk past het niet dat de doopvont in het priesterkoor is opgesteld, beter is het dat deze terug zijn plaats in neemt van vóór de liturgiehervorming en dat is achteraan links.

Het bassin bevat het doopwater en dat water dat wordt gewijd ofwel aan het begin van de eucharistieviering op zondag ofwel daarbuiten en duidt op de symbolische waarde van de doop. Soms wordt het doopwater vlak voor de plechtigheid de kerk ingedragen. In sommige kerken wordt het water gewijd voordat het in de doopvont wordt gegoten. In de paaswake wordt nieuw doopwater gewijd, dat doopwater zal men gebruiken bij doopsels tussen Pasen en Pinksteren. Bij de doopvont plaatst men bij elk doopsel de paaskaars. Na de paastijd blijft de paaskaars opgesteld bij de doopvont in de doopkapel. Hieraan worden bij doopsels de doopkaarsen ontstoken.

Achtzijdige doopvont uit de 15e eeuw, Museum Catharijneconvent.

Wanneer de doop door onderdompeling in een kerk plaatsvindt, dan is een echt bassin aanwezig.

Bekende en merkwaardige doopvonten[bewerken]

Wetenswaardigheid[bewerken]