Circumcisie

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Circumcisie, mannenbesnijdenis of jongensbesnijdenis is het verwijderen van de voorhuid (preputium) van de menselijke penis. Het is een vrij eenvoudige operatie die poliklinisch kan worden uitgevoerd. Volgens schattingen was in 2006 circa 30% van alle mannen wereldwijd besneden (circa 665 miljoen mannen).[1] De ingreep wordt doorgaans uit religieuze overwegingen of op medische gronden uitgevoerd.

Vormen van besnijdenis[bewerken]

Gangbaar[bewerken]

De meest gangbare besnijdenisvorm bij mannen is het rondom wegsnijden van de voorhuid, zoals de Latijnse naam circumcisie (circum=rondom, cisie=snijden) aangeeft.

Varianten[bewerken]

 • Afhankelijk van hoeveel er verwijderd wordt:
  • van losjes besneden: bij het rondom wegsnijden van de voorhuid blijft een deel van de huidplooi staan zodat de eikel bij slappe penis nog gedeeltelijk of soms zelfs geheel bedekt is.
  • tot strak besneden: de huidplooi wordt geheel weggesneden, waardoor de eikel ook in slappe toestand vrij ligt en de penishuid in erectie nog nauwelijks over de schacht kan worden bewogen.
 • Afhankelijk van waar de snede gelegd wordt:
  • Laag besneden: het litteken ligt vlak onder de rand van de eikel
  • Hoog besneden: het litteken ligt hoger op de schacht van de penis, een deel van het binnenblad van de voorhuid is teruggevouwen over de penis.
 • Frenulotomie: het doorsnijden of verwijderen van het frenulum, vaak in combinatie met bovenstaande
 • De volgende twee ingrepen kunnen in plaats van een circumcisie om medische redenen uitgevoerd worden:
  • Dorsal Slit: de voorhuid wordt alleen ingesneden aan de rugzijde van de penis
  • Verwijdings- of Z-plastiek: met een z-vormige insnede wordt de voorhuid wijder gemaakt

Bijzondere varianten[bewerken]

In sommige culturen zijn er ingrijpender vormen van besnijdenis gangbaar. Sommige Afrikaanse stammen verwijderen de huid van de schacht van de penis. In Japan komt een vorm voor van besnijdenis die de penis vrij diep inkerft. De Australische Aboriginals snijden de penis zo diep in dat deze op twee bundels zwellichamen gaat lijken. Deze imitatie van de penis van de kangoeroe is waarschijnlijk geïnspireerd door het veelvuldige paren van deze dieren. De oer-Australiërs maken ook een gat in de urinebuis, op de plaats waar deze onder aan de penis zichtbaar wordt. Door de vinger op het gat te leggen, of dat juist na te laten, controleert men de kans op zwangerschap.

Methoden en hulpmiddelen[bewerken]

Besnijdenis op Java, Indonesië

Een besnijdenis kan uit de vrije hand uitgevoerd worden, maar er zijn ook diverse hulpmiddelen waarbij de huid afgeklemd wordt en de bloedtoevoer afgesneden. Bekende hulpmiddelen zijn de Plastibell (vooral gebruikt voor besnijdenis van kinderen), de Mogen en de Gomco klem. Bij een besnijdenis met een klem blijft altijd een deel van de binnenkant van de voorhuid zitten, dit wordt een "hoge" besnijdenis genoemd.

Redenen voor een besnijdenis[bewerken]

Medisch[bewerken]

Een medische reden voor een besnijdenis is bijvoorbeeld een vernauwing van de voorhuid (fimosis) waardoor een erectie pijnlijk kan zijn en het moeilijk is de eikel schoon te houden. Andere medische redenen voor een besnijdenis zijn lichen sclerosus en paraphimosis en terugkerende ontstekingen van de eikel. Deze kinderen met aangeboren afwijkingen aan de urinewegen kunnen worden geholpen met een voorhuidsverwijdende operatie, waardoor de eikel eenvoudiger te reinigen is.[2] Bij een onbesneden penis hoopt zich makkelijk het onschadelijke smegma op onder de voorhuid,[3] hoewel algemene hygiëne ook als argument voor een besnijdenis wordt gebruikt, bij normale hygiëne is er geen reden voor besnijdenis (zie onder bij medische tegenargumenten).

Kanker van de penis, een uiterst zeldzame vorm van kanker (1 op 226.666 mannen jaarlijks in de Verenigde Staten),[4] komt bij besneden mannen minder voor.[5][6]

Alle onderzoeken die de link tussen urineweginfecties en besnijdenis-status onderzocht hebben, laten een lager risico op urineweginfecties in besneden mannen zien.[5]

M.Daugherty meldt (112e Jaarvergadering American Urological Association (AUA),Boston mei 2017/ref) dat bij 1520 mannen (18-59 jaar oud) bij 45.2% HPV werd aangetoond. Bij besneden mannen (77.8%) was er een 2 maal zo hoog risico (p=0.03)op de high-risk HPV stammen 16 en 18 ,met daardoor een verhoogd risico op peniskanker,genitale wratten (en voor de partner op cervixkanker).

De Wereldgezondheidsorganisatie en UNAIDS erkennen, al dan niet terecht, besnijdenis in Oost- en Zuid-Afrika als een bijkomende interventie om het risico op hiv verkregen langs heteroseksuele weg bij de man te verminderen.[7]

Volgens de KNMG kennen de VS een hoge prevalentie van soa’s en hiv-infecties in combinatie met een hoog percentage niet-medische noodzakelijke circumcisies. De Nederlandse situatie is precies omgekeerd: een lage prevalentie van hiv/aids, in combinatie met een relatief laag aantal circumcisies. Verschillen in gedragsfactoren (waaronder het wel of niet dragen van een condoom) tussen Nederlanders en Amerikanen spelen volgens de KNMG dan ook een veel belangrijker rol dan het al of niet hebben van een voorhuid.[2]

Historische 'medische' redenen[bewerken]

De Amerikaanse gewoonte om jongetjes te laten besnijden wordt in verband gebracht met de tot in de 20e eeuw wijdverbreide hysterie rond masturbatie, en zijn in die tijd veronderstelde negatieve effecten.[8] De eikel van een besneden jongen zou minder gevoelig dan die van een onbesneden leeftijdgenoot zijn. Dr. John Harvey Kellogg beval besnijdenis aan als 'remedie' voor masturbatie. "De operatie zou uitgevoerd moeten worden zonder anesthesie, zodat de pijn van de operatie een helend effect zou hebben op de geest, in het bijzonder als het verbonden wordt met het idee van straf."[9]

Medische tegenargumenten[bewerken]

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) ziet geen overtuigende argumenten voor een routinematige besnijdenis. Vanwege de kans op complicaties en het hogere doel de lichamelijke integriteit van kinderen te willen beschermen raadt zij besnijdenis af. Als mogelijke complicaties noemt zij onder meer bloeding, infectie, plasbuisvernauwing en paniekaanvallen. Er zijn ook gevallen van gedeeltelijke of gehele amputatie bekend.[10] Bij bepaalde rituele besnijdenissen kan ook herpes overgedragen worden, met een zware handicap of de dood tot gevolg.[2] [11] Er kunnen urineproblemen ontstaan door ontstekingen, lelijke littekens of gebogen penissen door de ingreep.[12] Naast de directe medische complicaties zijn er ook psychologische problemen en complicaties op het gebied van seksualiteit.[10][13] De extreme pijnervaringen bij pasgeborenen kunnen jaren later nog gedragsveranderingen als gevolg hebben.[14][15] Er zijn mannen die zich verminkt voelen doordat ze op jonge leeftijd besneden zijn.[16] Ze zijn boos over de opgelegde verandering van hun lichaam en verwijten hun ouders dat die deze keuze voor hen hebben gemaakt.

De Amerikaanse Academy of Pediatrics (AAP) stelt in haar circumcision policy statement[17] dat besnijdenis mogelijk een aantal voordelen heeft, maar er onvoldoende gegevens zijn om routinematige circumcisie aan te bevelen. Hoewel circumcisie niet noodzakelijk is voor het welzijn van het kind vindt de AAP dat het aan de ouders is om een kind te laten besnijden, waarbij ze naast medische factoren, ook culturele, religieuze en etnische tradities een rol kunnen te laten spelen. De richtlijn van de American Academy of Pediatrics komt er dus de facto op neer dat de veronderstelde voordelen te klein zijn om een routinematige besnijdenis van alle jongetjes aan te bevelen, maar dat de mogelijke kans op complicaties ook niet dusdanig groot is om jongensbesnijdenis bij voorbaat af te wijzen. De American Academy of Pediatrics stelt dat de meeste complicaties die zich voordoen weinig om het lijf hebben en goed te behandelen zijn.

Religieus[bewerken]

De meeste circumcisies worden uit religieuze overtuiging uitgevoerd. Als godsdienstig ritueel wordt de besnijdenis nog heden ten dage door joden en moslims toegepast, terwijl men bij primitieve volkeren bij de initiatie een verwant ritueel aantreft, waaraan ook meisjes worden onderworpen. In de antieke wereld kenden de Egyptenaren eveneens de besnijdenis. Zij lieten ons afbeeldingen na, waarop men kan zien hoe volwassen mannen door middel van een stenen mes besneden worden.

Besnijdenis in de Thora en het Nieuwe Testament[bewerken]

In Genesis 17 geeft God aan Abraham het bevel dat alle mannen in zijn huis besneden moeten worden als teken van het verbond met God. Eenieder die niet besneden is, zijn ziel wordt uitgeroeid, zo stelt de Tenach alhier. Het schrijft verder voor dat het besnijden moet plaatsvinden op de achtste dag na de geboorte (waarbij de geboortedag wordt meegeteld). Mozes besneed zijn zoon niet kort na de geboorte, zoals gebruikelijk bij de Midjanieten en God wilde Mozes daarom doden. Dat gebeurde echter niet, omdat Zippora hun zoon juist op dat moment besneed.

Tijdens de Uittocht uit Egypte werd de besnijdenis nagelaten, maar na aankomst in Palestina krijgt Jozua door God opdracht de kinderen van Israël alsnog te besnijden, zoals vermeld in Jozua 5:2-8.

In de tijd van het Nieuwe Testament was het gebruikelijk dat een kind bij de besnijdenis een naam kreeg. Dat blijkt uit het evangelie volgens Lucas 1:59 en 2:21, bij de besnijdenis van Johannes de Doper en Jezus. In deze twee gevallen was de naam echter al eerder vastgesteld (door God besloten), zodat men moet aannemen dat de naam op dat moment alleen maar publiek werd gemaakt. Uit het Oude Testament en de Talmoed is niets bekend over het gebruik om een kind bij de besnijdenis een naam te geven, al moet worden gezegd dat Abram van God een nieuwe naam kreeg op het moment dat de besnijdenis werd ingevoerd (Genesis 17:5-14).

Jodendom[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Briet mila voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

In het jodendom worden jongetjes vanwege het verbond dat God met Abraham sloot, zoals beschreven in de Thora, op de achtste dag na hun geboorte besneden, tenzij er een medische reden is om dit uit te stellen. Dit wordt briet mila genoemd. In het Charedisch Jodendom komt het soms voor dat de mohel, doorgaans de rabbi, het bloed van de besneden penis met de mond weg zuigt, het zogenaamde metzitzah b'peh.[18] Omdat dit de kans op infecties duidelijk vergroot, is het zeer omstreden.

Islam[bewerken]

Jongens tijdens een besnijdenisfeest
Toeschouwers bekijken de optocht bij een besnijdenisfeest te Pasoeroean, met in het middelpunt de op een versierd paard zittende jongen, 1900-1938, Tropenmuseum

In de islam wordt doorgaans aangenomen dat de besnijdenis niet verplicht is.[19] Het staat nergens vermeld in de Koran, maar het is wel gebruikelijk, omdat de profeten na Ibrahim besneden zouden zijn; Mohammed is volgens de Overleveringen besneden geboren.[20] Islamitische geleerden associëren de besnijdenis ook wel met de beheersing van de lagere passies.[21]

De leeftijd waarop een jongen besneden wordt is sterk afhankelijk van lokale gewoonten. Vaak gebeurt dit kort na de geboorte, maar in ieder geval voor de puberteit. Ook bekeerlingen wordt door de meeste religieuze leiders aangeraden zich te laten besnijden (sterk aanbevolen soenna), hoewel het geen voorwaarde is om moslim te worden.[22] De Koran in soera Het Geslacht van Imraan 95:

Zeg: "God heeft de waarheid gesproken; volgt daarom de godsdienst van Abraham, de oprechte, hij behoorde niet tot de afgodendienaren.

Moslims worden opgeroepen de godsdienst van Ibrahim na te volgen. Ibrahim liet zich besnijden, zelfs nog op latere leeftijd, in opdracht van God. Dit is een reden waarom moslims, ook bekeerlingen, zich laten besnijden.

Een Hadith van Sahih Muslim stelt daarnaast het volgende:[23]

Aboe Hoeraira heeft gezegd: Vijf zaken behoren tot de natuurlijke aanleg van de mens (fitra) of zijn onderdeel daarvan: de besnijdenis, het scheren van het schaamhaar, het knippen van de nagels (van voet en hand), het uittrekken van de haren onder de oksels en het knippen van de snor.

Verschillende Hadiths (Sahih al-Bukhari[24], Sahih Muslim[25], Al-Adab Al-Mufrad[26]) vermelden de besnijdenis niet als behorende tot de fitra.

Besnijdenis is dus gecontesteerd binnen de Islam. In een aantal verzen in de Koran wordt aangegeven dat de wereld, en de mens zoals hij is, perfect geschapen is door God. Het wijzigen van Gods schepping, het menselijk lichaam, is te beschouwen als niet toegestaan.[27][28]

Tantrisme[bewerken]

Volgens de Indische tantristische Ananda Marga-beweging is de besnijdenis een alternatief voor het teruggetrokken houden van de voorhuid in een laungota of kaopina, de klassieke lendendoek, die voorgeschreven wordt in de meditatieve yoga om hygiënische redenen en om onwillekeurige prikkelingen van de penis te vermijden.

Afweging mensenrechten[bewerken]

1rightarrow blue.svg Zie Juridische aspecten van circumcisie voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bij de circumcisie van baby's en kinderen zijn twee tegenstrijdige rechtsbeginselen in het geding. Het recht op lichamelijke integriteit kan zo begrepen worden, dat ouders hun zonen niet mogen laten besnijden. Daar tegenover staat het recht op godsdienstvrijheid dat zo begrepen kan worden dat de staat een religieus gemotiveerde besnijdenis niet mag verbieden.

Gevolgen van besnijdenis[bewerken]

Seksualiteit & beleving[bewerken]

Er is geen medische consensus over de vraag of een besnijdenis invloed heeft op de gevoeligheid van de eikel. Diverse onderzoeken spreken elkaar tegen. Sommige mannen zeggen dat hun besnijdenis de seksualiteit beter maakt; anderen zeggen dat het het gevoel vermindert, wat overigens ook een gewenst effect kan zijn. Afhankelijk van de aard van de besnijdenis kan het zijn dat een andere masturbatie-techniek effectiever is, of in uitzonderlijke gevallen een glijmiddel nodig is om te masturberen. Een besnijdenis kan levenslange psychologische schade veroorzaken, en schadelijke gevolgen hebben voor de seksualiteit.[13][29]

Uit data van de National Health and Social Life Survey komt naar voren dat besneden mannen een iets minder seksuele disfunctie en meer gevarieerde seks rapporteren dan onbesneden mannen. [30] Uit onderzoek van Masters and Johnson blijkt dat er geen verschil in gevoeligheid van de eikel bij besneden en onbesneden mannen.[31] Volgens een onderzoek van British Journal of Urology International daarentegen is de eikel van een besneden penis minder gevoelig voor aanrakingen en verwijdert besnijdenis 'de meest gevoelige delen van de penis'.[32]

In Amerika zijn tegenstanders van besnijdenis ("intactivisten") actief. Zij pleiten voor een verbod op besnijdenis van minderjarigen omdat zij het als een verminking zien, en een inbreuk op de lichamelijke integriteit.[33] Artsen die tegen besnijdenis zijn sluiten zich soms aan bij organisaties als Intact America en Doctors Opposing Circumcision.

Psychologisch[bewerken]

Het komt voor dat mannen die op jonge leeftijd besneden zijn zich mismaakt voelen en besluiten de resterende voorhuid, indien aanwezig, op te rekken om de natuurlijke staat zover als mogelijk te herstellen.[16]

Geschiedenis van de besnijdenis in het christendom[bewerken]

Eerste eeuwen[bewerken]

Besnijdenis van Jezus door Guido Reni, geschilderd ca. 1640.

Binnen het christendom worden mannen soms besneden. In het Evangelie volgens Lucas staat in hoofdstuk 2 vers 21 beschreven dat Jezus 8 dagen na zijn geboorte zou gaan worden besneden of is besneden (afhankelijk van de vertaling). Vanwege het verbond met God (het feit dat hij Joods was), zoals genoemd in het Oude Testament, zou Jezus zijn besneden. De voorhuid van Christus zou als relikwie bewaard zijn gebleven; op meerdere plaatsten, o.a. in Marseille, wordt beweerd dat de voorhuid zich daar bevindt. Doordat men de traditie is gaan aanhouden dat Jezus op 25 december geboren is, was (acht dagen later, zoals in het jodendom gebruikelijk) 1 januari de besnijdenisdag van Jezus, de zogenoemde Besnijdenis des Heren. In sommige liturgieboeken is deze besnijdenisdag nog als feestdag terug te vinden.[bron?]

Na Jezus' dood ontstond er onder zijn apostelen echter een conflict over of dit onderdeel van de Joodse wet van Mozes nog steeds geldig was nu God een nieuw verbond had gesloten met de christenen. Tijdens het eerste christelijke Concilie van Jeruzalem rond het jaar 50 besloten de apostelen dat christenen zich niet hoefden te besnijden.[34] De leer van de kerk dat de doop in de plaats is gekomen van de besnijdenis lijkt gebaseerd te zijn op de Brief van Paulus aan de Kolossenzen (verzen 2:11-12).[bron?] Dit lijkt een besluit te zijn van onder andere de beschreven discussie tijdens het Concilie van Jeruzalem en het daarop volgende in het Bijbelboek Handelingen.[bron?] In de eerste eeuwen waren er vooral veel Joodse christenen die de traditie om kinderen te laten besnijden nog hebben voortgezet, maar de meeste heidense bekeerlingen tot het christendom namen de praktijk niet over. Met het verdwijnen van de Joodse christenen halverwege de 5e eeuw verdween de praktijk van circumcisie uit het vroege christendom.[34]

De theoloog Marius Heemstra wees in zijn proefschrift voor wat betreft de rol van de besnijdenis in het uiteengaan van jodendom en christendom ook nog op een fiscaal-historisch aspect: kort na de verwoesting van de tempel zat keizer Domitianus (81-96) in geldproblemen. Hij is toen de joodse tempelbelasting zelf gaan incasseren ('fiscus judaicus'). Belastingontduikers werden vervolgd. Dit waren zowel joden als christelijke joden & christelijke niet-joden, waarbij de strafmaat voor christelijke niet-joden het hoogst was: de ene groep verloor zijn bezittingen maar wie 'clandestien joods' of - in de betekenisgeving van die tijd - 'atheïst' was (iemand die de Romeinse goden niet erkende) kreeg de doodstraf. Ondanks het huishouden in het joodse land door de Romeinen bleef het jodendom dus wel een legale godsdienst, maar christenen waren dat in die periode nog helemaal niet. De besnijdenisdiscussies die in het Bijbelboek Handelingen te lezen zijn kunnen hierdoor in een ander licht komen te staan. Besnijdenis kon tot voor de rechtbank als vernederend bewijs voor joods-zijn worden gebruikt, maar de joodse belastingontduiker bleef in leven. Met besnedenen waarvan het bekend was dat ze geen jood waren, zou het heel verkeerd kunnen aflopen. Het ging omstreeks 90 in ieder geval niet alleen om een strijd tussen twee religies, maar ook om de Romeinse bezetter die daarin zijn verdelende werk deed.[bron?]

Middeleeuwen[bewerken]

Rond het jaar 400 werd de eerste dag van het jaar nog beschouwd als een dag van inkeer en boete als reactie op de heidense gebruiken die gepaard gingen met de Nieuwjaarsdag. Vanaf de 7e eeuw wordt het streven merkbaar een eigen feestdag te stellen tegenover de heidense gebruiken. Mogelijkerwijs is de Besnijdenis des Heren in Rome ingevoerd in de 8e of 9e eeuw. De liturgieteksten geven aanwijzingen dat er een ouder feest aan ten grondslag ligt, bijvoorbeeld de kerkwijding van de Heilige Maria Antiqua op het Forum in Rome. De feestdag werd als belangrijk gezien, omdat het het eerste bloed was dat Jezus vergoten zou hebben en om de symbolische toekenning van de naam 'Jezus' (God redt).[35]

Veel later waren er onder meer in het oude Tsjechië groeperingen, zoals de abrahamisten (een late afsplitsing van de hussieten) die hun zonen wel weer gingen besnijden, mede omdat zij de Bijbel uit het Hebreeuws interpreteerden en niet uit het Latijn.

19e eeuw[bewerken]

Circumcisie werd in de Engelstalige wereld pas eind 19e eeuw een gebruikelijke medische procedure.[36] Destijds begonnen Britse en Amerikaanse artsen het hoofdzakelijk voor te schrijven als een manier om masturbatie te ontmoedigen.[36][37] Voorafgaand aan de 20e eeuw werd algemeen geloofd dat masturbatie de oorzaak was van een groot aantal fysieke en mentale ziekten, waaronder epilepsie, verlamming, impotentie, gonorroe, tuberculose, zwakzinnigheid en krankzinnigheid.[38][39]

Tegenwoordig zijn er ook groepen christenen zoals de Messiasbelijdende Joden en andere christenen (onder meer in Amsterdam) die vinden dat ieder lid van de gemeenschap besneden dient te worden.[bron?]

Hedendaagse prevalentie[bewerken]

Prevalentie van circumcisie per land (2015).

 Meer dan 90%

 40 tot 49%

 Minder dan 1%

Australië[bewerken]

In Australië was in 1970 naar schatting 70% van alle mannen en jongens besneden.[40] Circumcisie bereikte in Australië haar hoogtepunt in de jaren 1950 met een graad van meer dan 80%, maar deze is sterk afgenomen tot een geschatte 26% in 2012.[41]

Canada[bewerken]

In Canada was volgens de Canadian Maternity Experiences Survey (MES) in 2006–2007 31,9% van de mannen besneden,[42] hetgeen een afname toont vergeleken met 1970 toen het naar schatting 48% was.[40]

Verenigd Koninkrijk[bewerken]

In 1970 werd de prevalentie van circumcisie in het Verenigd Koninkrijk op 24% geschat.[40] Een landelijke enquête over seksualiteit in 2000 toonde aan dat 15,8% van mannen en jongens in het Verenigd Koninkrijk (leeftijd 16–44) waren besneden door de keuze van hun ouders. 11,7% van 16- tot 19-jarigen en 19,6% van 40- tot 44-jarigen zeiden te zijn besneden. Met uitzondering van zwarte Caraïben waren mannen die overzee waren geboren vaker besneden.[43] Rickwood et al. meldde dat het aandeel Engelse jongens dat om medische redenen werd besneden was afgenomen van 35% in de vroege jaren 1930 tot 6,5% midden jaren 1980. In 2000 werd naar schatting 3,8% van mannelijke kinderen in het VK besneden voordat ze 15 jaar werden. De onderzoekers verklaarden dat nog steeds te veel jongens, vooral jonger dan 5 jaar, werden besneden vanwege een verkeerde diagnose van fimosis. Ze riepen op om dit percentage tot 2% te verminderen.[44]

Verenigde Staten[bewerken]

In de Verenigde Staten is het relatief gebruikelijk dat mannelijke kinderen van christelijke ouders besneden worden. In 2013 meldde het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat het percentage mannelijke besnijdenissen in ziekenhuizen in de VS geleidelijk afnam: van 64,5% in 1979 tot 58,3% in 2010.[45]

Overige landen[bewerken]

In landen als Ethiopië en Egypte is zelfs 95% van alle christelijke mannen besneden.[12] Waarschijnlijk heeft dit echter geen directe relatie tot het geloof.[bron?]

Afbeeldingen[bewerken]