Ethylacrylaat

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Jump to search
Ethylacrylaat
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van ethylacrylaat
Structuurformule van ethylacrylaat
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C5H8O2
IUPAC-naam ethylpropenoaat
Molmassa 100,11 g/mol
SMILES
C=CC(OCC)=O
CAS-nummer 140-88-5
Beschrijving Heldere vloeistof met een zure geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijk
Gevaar
H-zinnen H225 - H302 - H312 - H315 - H317 - H319 - H332 - H335
EUH-zinnen geen
P-zinnen P210 - P261 - P280 - P305+P351+P338
EG-Index-nummer 607-032-00-X
VN-nummer 1917
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,9405 g/cm³
Smeltpunt −71 °C
Kookpunt 99,4 °C
Vlampunt 15 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 345 °C
Dampdruk 3900 Pa
Onoplosbaar in water
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Ethylacrylaat is een organische verbinding met als brutoformule C5H8O2. Het is een ontvlambare heldere vloeistof met een doordringende zure geur. De stof wordt in de chemische sector gebruikt bij de aanmaak van polymeren.

Synthese[bewerken]

Ethylacrylaat wordt bereid door acrylonitril en ethanol te laten reageren, met zwavelzuur als katalysator. Het kan ook worden gemaakt uit een reactie van ethyn, koolstofmonoxide en ethanol:

Toepassingen[bewerken]

Ethylacrylaat wordt gebruikt voor de vorming van polymeren, waaronder harsen, plastics en rubber.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

De stof kan spontaan polymeriseren, ten gevolge van verwarming, onder invloed van licht en bij contact met peroxiden. De ontstane damp vermengt zich goed met lucht, waardoor gemakkelijk ontplofbare mengsels worden gevormd. In deze toestand is ethylacrylaat erg ontvlambaar.

Externe links[bewerken]