Hexaan-2-on

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Hexaan-2-on
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van hexaan-2-on
Structuurformule van hexaan-2-on
Algemeen
Molecuulformule
     (uitleg)
C6H12O
IUPAC-naam hexaan-2-on
Andere namen 2-hexanon, methylbutylketon, methyl-n-butylketon, MBK, n-butylmethylketon, propylaceton
Molmassa 100,15888 g/mol
SMILES
CCCCC(=O)C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
CAS-nummer 591-78-6
EG-nummer 209-731-1
PubChem 154889
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
OntvlambaarSchadelijkSchadelijk voor de gezondheid
Gevaar
H-zinnen H226 - H336 - H361 - H372
EUH-zinnen geen
P-zinnen P261 - P281 - P314
Opslag Brandveilig en gescheiden van sterk oxiderende stoffen.
EG-Index-nummer 606-030-00-6
VN-nummer 1224
ADR-klasse Gevarenklasse 3
MAC-waarde 21 mg/m³
5 ppm
LD50 (ratten) (oraal) 2590 mg/kg
LD50 (konijnen) (dermaal) 4860 mg/kg
LD50 (muizen) (oraal) 2430 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,8113 g/cm³
Smeltpunt −55,5 °C
Kookpunt 127,6 °C
Vlampunt (gesloten vat) 23 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 423 °C
Dampdruk (bij 20°C) 360 Pa
Oplosbaarheid in water (bij 20°C) 14 g/l
Goed oplosbaar in water
log(Pow) 1,38
Waar mogelijk zijn SI-eenheden gebruikt. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

Hexaan-2-on is een organische verbinding met als brutoformule C6H12O. De stof komt voor als een kleurloze vloeistof met een kenmerkende, scherpe geur, die goed oplosbaar is in water. Hexaan-2-on kan snel verdampen.

Toepassingen[bewerken]

Hexaan-2-on wordt gebruikt als algemeen industrieel oplosmiddel. Vroeger werd het toegevoegd aan verf en verfverdunners en gebruikt als oplosmiddel voor oliën en vetten.

Toxicologie en veiligheid[bewerken]

Hexaan-2-on reageert hevig met oxiderende stoffen, waardoor brand- en ontploffingsgevaar ontstaat. De stof tast ook kunststoffen aan.

De stof is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. Ze kan effecten hebben op het zenuwstelsel en blootstelling ver boven de toegestane grenzen (5 ppm) kan bewusteloosheid veroorzaken.

Externe links[bewerken]