Hogeschool Gent

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
HoGent
HoGent Logo.png
Algemeen
Buitenlandse naam University College Ghent
Locatie Gent, België
Opgericht 1995
Type Autonome hogeschool
Algemeen directeur Robert Hoogewijs
Studenten 13.256 (op 2013-10-16)[1]
Staf +/- 2.000
Lid van AUGent, VLHORA
Website http://www.hogent.be
Portaal  Portaalicoon   Onderwijs

De Hogeschool Gent, kortweg HoGent, is een van de 17 Vlaamse hogescholen. Ze ontstond in 1995 bij de hervorming van het hoger onderwijs in Vlaanderen uit een fusie van dertien onderwijsinstellingen. De vestigingen van de hogeschool liggen verspreid in Gent en voor een gedeelte in Aalst. Er studeren intussen meer dan 13.000 studenten[1].

Gezien haar samenstelling, is de Hogeschool Gent ook een multisectorale instelling. Zij verenigt de meest uiteenlopende soorten hoger onderwijs, gaande van bedrijfsopleidingen over de verzorgende sector tot kunstopleidingen.

Organisatie[bewerken]

De Hogeschool Gent is samengesteld uit drie faculteiten, een School of Arts en een interfacultair Centrum voor Ondernemen. De algemene leiding van de hogeschool wordt waargenomen door het inrichtingsorgaan, het bestuurscollege en de algemeen directeur. Elke faculteit wordt geleid door een decaan, die belast is met het dagelijks bestuur van zijn of haar faculteit.

lerarenopleiding Ledeganck
 • Mens en Welzijn
 • Natuur en Techniek
 • Bedrijf en Organisatie
 • School of Arts

De Hogeschool Gent maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent, kortweg AUGent.

Onderzoek en dienstverlening[bewerken]

Buiten het zuiver onderwijs wordt zowel aandacht besteed aan praktijkgericht onderzoek, als aan wetenschappelijk gericht onderzoek. Er wordt ook belang gehecht aan maatschappelijke dienstverlening. De Hogeschool Gent beschikt over een uitgebreid onderzoeksportaal waar alle onderzoeken raadpleegbaar zijn.

Het onderzoeksbudget van de Hogeschool Gent bedroeg in 2011 16,8 miljoen euro.[2]

Kunsten[bewerken]

Naast onderwijs, onderzoek en dienstverlening, houdt de hogeschool zich ook bezig met ontwikkeling van de kunsten. Via haar School of Arts leidt de HoGent studenten op tot professionele beeldende kunstenaars, filmmakers, fotografen, vormgevers, componisten, theatermakers en acteurs, uitvoerende of scheppende musici en instrumentenbouwers. Zowel KASK als het Koninklijk Conservatorium doen dat vanuit een traditie die teruggaat tot de achttiende en negentiende eeuw.

De beoefening en ontwikkeling van de kunsten wordt ook geïnspireerd en ondersteund door theoretische onderzoeksprojecten in de marge van de artistieke praktijk. Naast de doctoraten in de kunsten, wordt er aan de School of Arts ook theoretisch doctoraatsonderzoek (kunstwetenschappen, kunstfilosofie, musicologie, theaterwetenschap, literatuurwetenschap). Dit kunsttheoretisch onderzoek heeft een eigen finaliteit.

Studenten[bewerken]

Campus Mercator

Op de Hogeschool Gent studeren ongeveer 13.000 studenten. Daarbij zitten ook heel wat buitenlandse studenten en uitwisselingsstudenten. Voor hen zijn er speciaal daartoe bestemde cursussen en opleidingen. Die lessen worden in het Engels gedoceerd.

Voorzieningen[bewerken]

De Hogeschool Gent beschikt over een directie Studentenvoorzieningen die ruimer gaat dan de klassieke sociale dienst. Studenten kunnen er terecht voor info over zorg, catering, huisvesting, mobiliteit, cultuur en studentenjobs.

Sociale dienstverlening is de core business. Binnen de sociale zorg worden voorschotten uitgekeerd in afwachting van de studietoelage van de Vlaamse overheid. Op dossier kunnen renteloze leningen, financiële en/of materiële steun worden verstrekt.

Inzake psychotherapeutische zorg kan worden doorverwezen naar een extern ‘psynet’, een selectieve tweedelijnsdienst voor psychologische begeleiding van studenten die voor gespecialiseerde hulp een beroep kunnen doen op een aantal psychologen/psychiaters. Inzake medische zorg worden projecten (o.a. bloedinzamelingsacties) op het vlak van gezondheidszorg ontwikkeld. De directie Studentenvoorzieningen zorgt er ook voor dat de studenten van de Hogeschool Gent tegen gelijkwaardige voorwaarden terechtkunnen bij de studentenartsen van de Universiteit Gent.

De Hogeschool Gent baat 8 studentenrestaurants, 3 cafetaria’s, een Coffee house (campus Schoonmeersen) en diverse ontmoetingsruimtes uit op de verschillende campussen. Ze verhuurt in eigen beheer in totaal 538 studentenkamers tegen een sociaal tarief in de studentenresidenties Mercator en Schoonmeersen, met prioritaire toegang voor studenten die behoren tot de doelgroep voor selectieve voorzieningen. Ze is ook een actieve partner in het samenwerkingsverband Kot@Gent voor huisvesting opgezet door Stad Gent, Universiteit Gent en de hogescholen uit de regio Gent. Kot@Gent verleent bijstand tot het vinden van een geschikte kamer op de privéhuisvestingsmarkt alsook algemene informatie omtrent de huurwetgeving.

Als medeoprichter van de VZW studentENmobiliteit verleent de Hogeschool Gent een financiële bijdrage voor een studentvriendelijke huurprijs van een fiets en in de promotie en onderhoud van gebruiksveilige fietsen. De kernactiviteit van de VZW studentENmobiliteit is het fietsverhuurproject dat veilige (vouw)fietsen ter beschikking van de studenten wil stellen ter bevordering van de studentenmobiliteit binnen de Gentse regio.

De Hogeschool Gent streeft ernaar om de cultuurparticipatie bij studenten te bevorderen en speelt met meerdere partners haar rol in acties van de Stad Gent als cultuurstad, met een cultuuraanbod van hoge diversiteit tegen studentvriendelijke prijzen. In samenwerking met enerzijds de verschillende jobdiensten van de studentenvoorzieningen bij de hogescholen en universiteiten, anderzijds de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) biedt de Hogeschool Gent een gezamenlijk aanbod van studentenjobs aan via de JOS-databank (Jobstudentensysteem). Studenten krijgen ook de kans om binnen de studentenvoorzieningen een studentenjob uit te oefenen.

Binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de studentenvoorzieningen van de Associatie Universiteit Gent worden de kindercrèches behorend tot de directie Studentenvoorzieningen Universiteit Gent, toegankelijk gesteld voor kinderen van studenten van de Hogeschool Gent.

Arbeidsmarkt[bewerken]

Als onderwijsinstelling is de link met de arbeidsmarkt nooit ver weg. Daarom worden er inspanningen geleverd om die overgang zo vlot mogelijk laten te verlopen. De uitgebreide alumniwerking en vacaturedatabanken zorgen ervoor dat oud-studenten niet aan hun lot worden overgelaten eens ze de schoolbanken hebben verlaten. Er wordt ook navorming georganiseerd voor bedrijven, organisaties en instellingen.

Opleidingen[bewerken]

De academische bachelors en masters, met uitzondering van de academische opleidingen in de kunsten, zijn vanaf academiejaar 2013-2014 te volgen in UGent.

Professionele bachelors[bewerken]

 • office management
 • onderwijs: kleuteronderwijs
 • onderwijs: lager onderwijs
 • onderwijs: secundair onderwijs
 • orthopedagogie
 • retailmanagement
 • sociaal werk
 • textieltechnologie
 • toegepaste informatica
 • vastgoed
 • verpleegkunde
 • voedings- en dieetkunde

Academische bachelors[bewerken]

 • audiovisuele kunsten
 • beeldende kunsten
 • drama
 • muziek

Masters[bewerken]

 • audiovisual arts (Engelstalige opleiding)
 • audiovisuele kunsten
 • beeldende kunsten
 • drama
 • fine arts (Engelstalige opleiding)
 • music (Engelstalige opleiding)
 • muziek
 • verpleegkunde en de vroedkunde

Bachelors na bachelor[bewerken]

 • intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg
 • landschapsontwikkeling
 • toegepaste fiscaliteit
 • internationaal bedrijfsmanagement
 • zorgmanagement

Masters na master[bewerken]

 • solist: hedendaagse muziek

Postgraduaten[bewerken]

 • bouwmanagement
 • coaching, supervisie en teambegeleiding
 • computer systems validation
 • IT-management
 • niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs
 • omgaan met kinderen en jongeren met een psychische problematiek
 • pediatrie en neonatologie
 • geo-ICT
 • psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen
 • stomatherapie en wondzorg – EduWond
 • tentoonstelling en beheer van actuele kunst
 • trendwatching
 • verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg
 • verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie
 • vastgoedbeheer

Externe links[bewerken]