Isotopentabel (in delen)

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze tabellen bevatten alle bekende isotopen van de chemische elementen, geordend op oplopend atoomnummer (Z, van links naar rechts) en oplopend aantal neutronen (n, van boven naar beneden). halveringstijden worden met de kleur van de cel aangegeven, waarbij isotopen met alternatieve vervalpaden door verschillende voor- en achtergrondkleuren gemarkeerd zijn.

Omdat de complete tabel zeer breed is, wordt hij hier in delen getoond. De tabel kan als één geheel worden bekeken op Isotopentabel (compleet).

Zie ook: Natuurkunde, Periodiek systeem

Halveringstijd
1
El
 Minder dan een dag, zeer instabiel 
1
El
 1-10 dagen
1
El
 10-100 dagen
1
El
 100 dagen - 10 jaar
1
El
 10-10 000 jaar
1
El
 >10 000 jaar
1
El
 Natuurlijk radioactief
1
El
 Stabiel
Deze kleuren:
 
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
Deze kleuren:
 
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
Deze kleuren:
 
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
1
El
n
1H
2He
N=0→
1
  
H
N=1→
1
 β-
n
2
  
D
3
  
He
3Li
4Be
5B
6C
N=2→
3
 β-
T
4
  
He
5
EV 
Li
6
EV 
Be
8
EV 
C
N=3→
5
 β-
He
6
  
Li
7
EV 
Be
8
EV 
B
9
EV 
C
7N
N=4→
6
 β-
He
7
  
Li
8
α
Be
9
EV 
B
10
EV 
C
11
EV 
N
8O
N=5→
 
 
8
 β-
Li
9
  
Be
10
  
B
11
EV 
C
12
EV 
N
13
EV 
O
N=6→
8
 β-
He
9
 β-
Li
10
 β-
Be
11
  
B
12
  
C
13
EV 
N
14
EV 
O
9F
10Ne
N=7→
 
 
11
 β-
Be
12
 β-
B
13
  
C
14
  
N
15
EV 
O
16
EV 
F
17
EV 
Ne
11Na
12Mg
N=8→
11
 β-
Li
12
 β-
Be
13
 β-
B
14
 β-
C
15
  
N
16
  
O
17
EV 
F
18
EV 
Ne
19
EV 
Na
20
EV 
Mg
N=9→
 
 
14
 β-
B
15
 β-
C
16
 β-
N
17
  
O
18
EV 
F
19
EV 
Ne
20
EV 
Na
21
EV 
Mg
13Al
N=10→
14
 β-
Be
15
 β-
B
16
 β-
C
17
 β-
N
18
  
O
19
  
F
20
  
Ne
21
EV 
Na
22
EV 
Mg
23
EV 
Al
14Si
N=11→
 
 
17
 β-
C
18
 β-
N
19
 β-
O
20
 β-
F
21
  
Ne
22
EV 
Na
23
EV 
Mg
24
EV 
Al
25
EV 
Si
N=12→
17
 β-
B
18
 β-
C
19
 β-
N
20
 β-
O
21
 β-
F
22
  
Ne
23
  
Na
24
  
Mg
25
EV 
Al
26
EV 
Si
N=13→
19
 β-
C
20
 β-
N
21
 β-
O
22
 β-
F
23
 β-
Ne
24
 β-
Na
25
  
Mg
26
EV 
Al
27
EV 
Si
15P
N=14→
21
 β-
N
22
 β-
O
23
 β-
F
24
 β-
Ne
25
 β-
Na
26
  
Mg
27
  
Al
28
  
Si
N=12→
27
EV 
P
16S
N=15→
23
 β-
O
24
 β-
F
25
 β-
Ne
26
 β-
Na
27
 β-
Mg
28
 β-
Al
29
  
Si
N=13→
28
EV 
P
29
EV 
S
17Cl
N=16→
24
 β-
O
25
 β-
F
26
 β-
Ne
27
 β-
Na
28
 β-
Mg
29
 β-
Al
30
  
Si
N=14→
29
EV 
P
30
EV 
S
31
EV 
Cl
18Ar
N=17→
27
 β-
Ne
28
 β-
Na
29
 β-
Mg
30
 β-
Al
31
 β-
Si
N=15→
30
EV 
P
31
EV 
S
32
EV 
Cl
33
EV 
Ar
19K
N=18→
29
 β-
Na
30
 β-
Mg
31
 β-
Al
32
 β-
Si
N=16→
31
  
P
32
  
S
33
EV 
Cl
34
EV 
Ar
35
EV 
K
20Ca
N=19→
30
 β-
Na
31
 β-
Mg
32
 β-
Al
33
 β-
Si
N=17→
32
 β-
P
33
  
S
34
EV 
Cl
35
EV 
Ar
36
EV 
K
37
EV 
Ca
N=20→
31
 β-
Na
32
 β-
Mg
33
 β-
Al
34
 β-
Si
N=18→
33
 β-
P
34
  
S
35
  
Cl
36
  
Ar
37
EV 
K
38
EV 
Ca
21Sc
22Ti
N=21→
32
 β-
Na
34
 β-
Al
35
 β-
Si
N=19→
34
 β-
P
35
 β-
S
36
 β-
Cl
37
EVβ-
Ar
38
EV 
K
39
EV 
Ca
40
EV 
Sc
41
EV 
Ti
N=22→
33
 β-
Na
36
 β-
Si
N=20→
35
 β-
P
36
  
S
37
  
Cl
38
  
Ar
39
  
K
40
  
Ca
41
EV 
Sc
42
EV 
Ti
23V
24Cr
N=21→
36
 β-
P
37
 β-
S
38
 β-
Cl
39
 β-
Ar
40
EVβ-
K
41
EV 
Ca
42
EV 
Sc
43
EV 
Ti
44
EV 
V
45
EV 
Cr
N=22→
37
 β-
P
38
 β-
S
39
 β-
Cl
40
  
Ar
41
  
K
42
  
Ca
43
EV 
Sc
44
EV 
Ti
 
 
46
EV 
Cr
25Mn
26Fe
N=23→
38
 β-
P
39
 β-
S
40
 β-
Cl
41
 β-
Ar
42
 β-
K
43
  
Ca
44
EVβ-
Sc
45
EV 
Ti
46
EV 
V
47
EV 
Cr
49
EV 
Fe
N=24→
39
 β-
P
40
 β-
S
41
 β-
Cl
42
 β-
Ar
43
 β-
K
44
  
Ca
45
  
Sc
46
  
Ti
47
EV 
V
48
EV 
Cr
49
EV 
Mn
50
EV 
Fe
27Co
28Ni
N=25→
42
 β-
Cl
43
 β-
Ar
44
 β-
K
45
 β-
Ca
46
 β-
Sc
47
  
Ti
48
EV 
V
49
EV 
Cr
50
EV 
Mn
51
EV 
Fe
53
EV 
Ni
N=26→
43
 β-
Cl
44
 β-
Ar
45
 β-
K
46
  
Ca
47
 β-
Sc
48
  
Ti
49
EV 
V
50
EV 
Cr
51
EV 
Mn
52
EV 
Fe
53
EV 
Co
54
EV 
Ni
29Cu
30Zn
N=27→
45
 β-
Ar
46
 β-
K
47
 β-
Ca
48
EVβ-
Sc
49
  
Ti
50
EVβ-
V
51
EV 
Cr
52
EV 
Mn
53
EV 
Fe
54
EV 
Co
55
EV 
Ni
N=27→
57
EV 
Zn
N=28→
46
 β-
Ar
47
 β-
K
48
 β-
Ca
49
 β-
Sc
50
  
Ti
51
  
V
52
  
Cr
53
EV 
Mn
54
  
Fe
55
EV 
Co
56
EV 
Ni
 
 
31Ga
32Ge
N=29→
48
 β-
K
49
 β-
Ca
50
 β-
Sc
51
 β-
Ti
52
 β-
V
53
  
Cr
54
 β-
Mn
55
EV 
Fe
56
EV 
Co
57
EV 
Ni
58
EV 
Cu
 
 
61
EV 
Ge
N=30→
49
 β-
K
50
 β-
Ca
51
 β-
Sc
52
 β-
Ti
53
 β-
V
54
  
Cr
55
  
Mn
56
  
Fe
57
EV 
Co
58
  
Ni
59
EV 
Cu
N=30→
60
EV 
Zn
 
 
N=31→
50
 β-
K
53
 β-
Ti
54
 β-
V
55
 β-
Cr
56
 β-
Mn
57
  
Fe
58
EV 
Co
59
EV 
Ni
60
EV 
Cu
N=31→
61
EV 
Zn
 
 
N=32→
55
 β-
V
56
 β-
Cr
57
 β-
Mn
58
  
Fe
59
  
Co
60
  
Ni
61
EV 
Cu
N=32→
62
EV 
Zn
63
EV 
Ga
64
EV 
Ge
N=33→
57
 β-
Cr
58
 β-
Mn
59
 β-
Fe
60
 β-
Co
61
  
Ni
62
EV 
Cu
N=33→
63
EV 
Zn
64
EV 
Ga
65
EV 
Ge
33As
34Se
N=34→
59
 β-
Mn
60
 β-
Fe
61
 β-
Co
62
  
Ni
63
  
Cu
N=34→
64
  
Zn
65
EV 
Ga
66
EV 
Ge
68
EV 
Se
N=35→
61
 β-
Fe
62
 β-
Co
63
 β-
Ni
64
EVβ-
Cu
N=35→
65
EV 
Zn
66
EV 
Ga
67
EV 
Ge
68
EV 
As
69
EV 
Se
35Br
36Kr
N=36→
62
 β-
Fe
63
 β-
Co
64
  
Ni
65
  
Cu
N=36→
66
  
Zn
67
EV 
Ga
68
EV 
Ge
69
EV 
As
70
EV 
Se
72
EV 
Kr
37Rb
N=37→
64
 β-
Co
65
 β-
Ni
66
 β-
Cu
N=37→
67
  
Zn
68
EV 
Ga
69
EV 
Ge
70
EV 
As
71
EV 
Se
72
EV 
Br
73
EV 
Kr
74
EV 
Rb
N=38→
66
 β-
Ni
67
 β-
Cu
N=38→
68
  
Zn
69
  
Ga
70
  
Ge
71
EVβ-
As
72
EVβ-
Se
73
EV 
Br
74
EV 
Kr
75
EV 
Rb
38Sr
N=39→
67
 β-
Ni
68
 β-
Cu
N=39→
69
 β-
Zn
70
 β-
Ga
71
EV 
Ge
72
EVβ-
As
73
EV 
Se
74
EV 
Br
75
EV 
Kr
76
EV 
Rb
77
EV 
Sr
N=40→
68
 β-
Ni
69
 β-
Cu
N=40→
70
 β-
Zn
71
  
Ga
72
  
Ge
73
EV 
As
74
  
Se
75
EV 
Br
76
EV 
Kr
77
EV 
Rb
78
EV 
Sr
39Y
40Zr
N=41→
70
 β-
Cu
N=41→
71
 β-
Zn
72
 β-
Ga
73
  
Ge
74
 β-
As
75
EV 
Se
76
EV 
Br
77
EV 
Kr
78
EV 
Rb
79
EV 
Sr
81
EV 
Zr
N=42→
72
EVβ-
Zn
73
 β-
Ga
74
  
Ge
75
  
As
76
  
Se
77
EV 
Br
78
EV 
Kr
79
EV 
Rb
80
EV 
Sr
81
EV 
Y
82
EV 
Zr
41Nb
N=43→
73
 β-
Zn
74
 β-
Ga
75
 β-
Ge
76
 β-
As
77
  
Se
78
EV 
Br
79
EV 
Kr
80
EV 
Rb
81
EV 
Sr
82
EV 
Y
83
EV 
Zr
84
EV 
Nb
N=44→
74
 β-
Zn
75
 β-
Ga
76
  
Ge
77
EVβ-
As
78
  
Se
79
  
Br
80
  
Kr
81
EV 
Rb
82
EV 
Sr
83
EV 
Y
84
EV 
Zr
 
 
42Mo
N=45→
75
 β-
Zn
76
 β-
Ga
77
 β-
Ge
78
 β-
As
79
 β-
Se
80
EVβ-
Br
81
EV 
Kr
82
EV 
Rb
83
EV 
Sr
84
EV 
Y
85
EV 
Zr
86
EV 
Nb
87
EV 
Mo
N=46→
76
 β-
Zn
77
 β-
Ga
78
 β-
Ge
79
 β-
As
80
  
Se
81
  
Br
82
  
Kr
83
EV 
Rb
84
  
Sr
85
EV 
Y
86
EV 
Zr
87
EV 
Nb
88
EV 
Mo
43Tc
N=47→
77
 β-
Zn
78
 β-
Ga
79
 β-
Ge
80
 β-
As
81
 β-
Se
82
 β-
Br
83
  
Kr
84
EVβ-
Rb
85
EV 
Sr
86
EV 
Y
87
EV 
Zr
88
EV 
Nb
89
EV 
Mo
90
EV 
Tc
44Ru
N=48→
79
 β-
Ga
80
 β-
Ge
81
 β-
As
82
 β-
Se
83
 β-
Br
84
  
Kr
85
  
Rb
86
  
Sr
87
EV 
Y
88
EV 
Zr
89
EV 
Nb
90
EV 
Mo
91
EV 
Tc
92
EV 
Ru
N=49→
80
 β-
Ga
81
 β-
Ge
82
 β-
As
83
 β-
Se
84
 β-
Br
85
 β-
Kr
86
 β-
Rb
87
  
Sr
88
EV 
Y
89
EV 
Zr
90
EV 
Nb
91
EV 
Mo
92
EV 
Tc
93
EV 
Ru
N=50→
81
 β-
Ga
82
 β-
Ge
83
 β-
As
84
 β-
Se
85
 β-
Br
86
  
Kr
87
 β-
Rb
88
  
Sr
89
  
Y
90
  
Zr
91
EV 
Nb
92
  
Mo
93
EV 
Tc
94
EV 
Ru
N=51→
82
 β-
Ga
83
 β-
Ge
84
 β-
As
85
 β-
Se
86
 β-
Br
87
 β-
Kr
88
 β-
Rb
89
 β-
Sr
90
EV 
Y
91
  
Zr
92
 β-
Nb
93
EV 
Mo
94
EV 
Tc
95
EV 
Ru
N=52→
83
 β-
Ga
84
 β-
Ge
85
 β-
As
86
 β-
Se
87
 β-
Br
88
 β-
Kr
89
 β-
Rb
90
 β-
Sr
91
 β-
Y
92
  
Zr
93
  
Nb
94
  
Mo
95
EV 
Tc
96
  
Ru
N=53→
86
 β-
As
87
 β-
Se
88
 β-
Br
89
 β-
Kr
90
 β-
Rb
91
 β-
Sr
92
 β-
Y
93
 β-
Zr
94
 β-
Nb
95
  
Mo
96
EV 
Tc
97
EV 
Ru
N=54→
87
 β-
As
88
 β-
Se
89
 β-
Br
90
 β-
Kr
91
 β-
Rb
92
 β-
Sr
93
 β-
Y
94
  
Zr
95
 β-
Nb
96
  
Mo
97
EV 
Tc
98
  
Ru
N=55→
89
 β-
Se
90
 β-
Br
91
 β-
Kr
92
 β-
Rb
93
 β-
Sr
94
 β-
Y
95
 β-
Zr
96
 β-
Nb
97
  
Mo
98
 β-
Tc
99
  
Ru
N=56→
 
 
91
 β-
Br
92
 β-
Kr
93
 β-
Rb
94
 β-
Sr
95
 β-
Y
96
 β-
Zr
97
 β-
Nb
98
  
Mo
99
 β-
Tc
100
  
Ru
N=57→
91
 β-
Se
92
 β-
Br
93
 β-
Kr
94
 β-
Rb
95
 β-
Sr
96
 β-
Y
97
 β-
Zr
98
 β-
Nb
99
 β-
Mo
100
 β-
Tc
101
  
Ru
N=58→
94
 β-
Kr
95
 β-
Rb
96
 β-
Sr
97
 β-
Y
98
 β-
Zr
99
 β-
Nb
100
 β-
Mo
101
 β-
Tc
102
  
Ru
N=59→
95
 β-
Kr
96
 β-
Rb
97
 β-
Sr
98
 β-
Y
99
 β-
Zr
100
 β-
Nb
101
 β-
Mo
102
 β-
Tc
103
 β-
Ru
45Rh
N=60→
 
 
97
 β-
Rb
98
 β-
Sr
99
 β-
Y
100
 β-
Zr
101
 β-
Nb
102
 β-
Mo
103
 β-
Tc
104
  
Ru
N=50→
95
EV 
Rh
46Pd
N=61→
97
 β-
Kr
98
 β-
Rb
99
 β-
Sr
100
 β-
Y
101
 β-
Zr
102
 β-
Nb
103
 β-
Mo
104
 β-
Tc
105
 β-
Ru
N=51→
96
EV 
Rh
97
EV 
Pd
47Ag
48Cd
99
 β-
Rb
N=62→
 
 
102
 β-
Zr
103
 β-
Nb
104
 β-
Mo
105
 β-
Tc
106
 β-
Ru
N=52→
97
EV 
Rh
98
EV 
Pd
99
EV 
Ag
100
EV 
Cd
N=63→
102
 β-
Y
104
 β-
Nb
105
 β-
Mo
106
 β-
Tc
107
 β-
Ru
N=53→
98
EV 
Rh
99
EV 
Pd
100
EV 
Ag
101
EV 
Cd
N=64→
105
 β-
Nb
106
 β-
Mo
107
 β-
Tc
108
 β-
Ru
N=54→
99
EV 
Rh
100
EV 
Pd
101
EV 
Ag
102
EV 
Cd
49In
50Sn
51Sb
52Te
N=65→
106
 β-
Nb
107
 β-
Mo
108
 β-
Tc
109
 β-
Ru
N=55→
100
EV 
Rh
101
EV 
Pd
102
EV 
Ag
103
EV 
Cd
104
EV 
In
107
EV 
Te
N=66→
108
 β-
Mo
109
 β-
Tc
110
 β-
Ru
N=56→
101
EV 
Rh
102
  
Pd
103
EV 
Ag
104
EV 
Cd
105
EV 
In
108
EV 
Te
N=67→
110
 β-
Tc
111
 β-
Ru
N=57→
102
 β-
Rh
103
EV 
Pd
104
EV 
Ag
105
EV 
Cd
106
EV 
In
107
EV 
Sn
109
EV 
Te
N=68→
112
 β-
Ru
N=58→
103
  
Rh
104
  
Pd
105
EV 
Ag
106
  
Cd
107
EV 
In
108
EV 
Sn
 
 
53I
54Xe
N=69→
113
 β-
Ru
N=59→
104
 β-
Rh
105
  
Pd
106
EV 
Ag
107
 β-
Cd
108
EV 
In
109
EV 
Sn
110
EV 
Sb
111
EV 
Te
113
EV 
Xe
N=60→
105
 β-
Rh
106
  
Pd
107
  
Ag
108
  
Cd
109
EV 
In
110
EV 
Sn
111
EV 
Sb
112
EV 
Te
 
 
55Cs
N=61→
106
 β-
Rh
107
 β-
Pd
108
EV 
Ag
109
EV 
Cd
110
EV 
In
111
EV 
Sn
112
EV 
Sb
113
EV 
Te
115
EV 
Xe
116
EV 
Cs
N=62→
107
 β-
Rh
108
  
Pd
109
  
Ag
110
  
Cd
111
EV 
In
112
  
Sn
113
EV 
Sb
114
EV 
Te
115
EV 
I
116
EV 
Xe
117
EV 
Cs
56Ba
N=63→
108
 β-
Rh
109
 β-
Pd
110
 β-
Ag
111
  
Cd
112
EV 
In
113
 β-
Sn
114
EV 
Sb
115
EV 
Te
116
EV 
I
117
EV 
Xe
118
EV 
Cs
119
EV 
Ba
N=64→
109
 β-
Rh
110
  
Pd
111
 β-
Ag
112
  
Cd
113
  
In
114
  
Sn
115
EV 
Sb
116
EV 
Te
117
EV 
I
118
EV 
Xe
119
EV 
Cs
 
 
N=65→
110
 β-
Rh
111
 β-
Pd
112
 β-
Ag
113
 β-
Cd
114
EV 
In
115
  
Sn
116
EV 
Sb
117
EV 
Te
118
EV 
I
119
EV 
Xe
120
EV 
Cs
121
EV 
Ba
N=66→
111
 β-
Rh
112
 β-
Pd
113
 β-
Ag
114
  
Cd
115
 β-
In
116
  
Sn
117
EV 
Sb
118
EV 
Te
119
EV 
I
120
EV 
Xe
121
EV 
Cs
122
EV 
Ba
N=67→
112
 β-
Rh
113
 β-
Pd
114
 β-
Ag
115
 β-
Cd
116
 β-
In
117
  
Sn
118
EV 
Sb
119
EV 
Te
120
EV 
I
121
EV 
Xe
122
EV 
Cs
123
EV 
Ba
57La
N=68→
113
 β-
Rh
114
 β-
Pd
115
 β-
Ag
116
  
Cd
117
 β-
In
118
  
Sn
119
EV 
Sb
120
  
Te
121
EV 
I
122
EV 
Xe
123
EV 
Cs
124
EV 
Ba
125
EV 
La
N=69→
114
 β-
Rh
115
 β-
Pd
116
 β-
Ag
117
 β-
Cd
118
 β-
In
119
  
Sn
120
EV 
Sb
121
EV 
Te
122
EV 
I
123
EV 
Xe
124
EV 
Cs
125
EV 
Ba
126
EV 
La
N=70→
116
 β-
Pd
117
 β-
Ag
118
 β-
Cd
119
 β-
In
120
  
Sn
121
  
Sb
122
  
Te
123
EV 
I
124
2EV
Xe
125
EV 
Cs
126
EV 
Ba
127
EV 
La
58Ce
N=71→
117
 β-
Pd
118
 β-
Ag
119
 β-
Cd
120
 β-
In
121
 β-
Sn
122
β-EV
Sb
123
EV 
Te
124
EV 
I
125
EV 
Xe
126
EV 
Cs
127
EV 
Ba
128
EV 
La
129
EV 
Ce
N=72→
118
 β-
Pd
119
 β-
Ag
120
 β-
Cd
121
 β-
In
122
  
Sn
123
  
Sb
124
  
Te
125
EV 
I
126
  
Xe
127
EV 
Cs
128
EV 
Ba
129
EV 
La
130
EV 
Ce
59Pr
N=73→
120
 β-
Ag
121
 β-
Cd
122
 β-
In
123
 β-
Sn
124
 β-
Sb
125
  
Te
126
EV 
I
127
EV 
Xe
128
EV 
Cs
129
EV 
Ba
130
EV 
La
131
EV 
Ce
132
EV 
Pr
N=74→
121
 β-
Ag
122
 β-
Cd
123
 β-
In
124
  
Sn
125
 β-
Sb
126
  
Te
127
  
I
128
  
Xe
129
EV 
Cs
130
  
Ba
131
EV 
La
132
EV 
Ce
133
EV 
Pr
N=75→
122
 β-
Ag
 
 
124
 β-
In
125
 β-
Sn
126
 β-
Sb
127
 β-
Te
128
 β-
I
129
 β-
Xe
130
EV 
Cs
131
EV 
Ba
132
EV 
La
133
EV 
Ce
134
EV 
Pr
N=76→
123
 β-
Ag
124
 β-
Cd
125
 β-
In
126
 β-
Sn
127
 β-
Sb
128
Te
129
 β-
I
130
  
Xe
131
EV 
Cs
132
  
Ba
133
EV 
La
134
EV 
Ce
135
EV 
Pr
N=77→
126
 β-
In
127
 β-
Sn
128
 β-
Sb
129
 β-
Te
130
 β-
I
131
  
Xe
132
EV 
Cs
133
EV 
Ba
134
EV 
La
135
EV 
Ce
136
EV 
Pr
N=78→
127
 β-
In
128
 β-
Sn
129
 β-
Sb
130
Te
131
 β-
I
132
  
Xe
133
  
Cs
134
  
Ba
135
EV 
La
136
  
Ce
137
EV 
Pr
N=79→
128
 β-
In
129
 β-
Sn
130
 β-
Sb
131
 β-
Te
132
 β-
I
133
 β-
Xe
134
 β-
Cs
135
  
Ba
136
EV 
La
137
EV 
Ce
138
EV 
Pr
N=80→
129
 β-
In
130
 β-
Sn
131
 β-
Sb
132
EVβ-
Te
133
 β-
I
134
  
Xe
135
 β-
Cs
136
  
Ba
137
EV 
La
138
  
Ce
139
EV 
Pr
N=81→
130
 β-
In
131
 β-
Sn
132
 β-
Sb
133
 β-
Te
134
 β-
I
135
 β-
Xe
136
 β-
Cs
137
  
Ba
138
β-EV
La
139
EV 
Ce
140
EV 
Pr
N=82→
131
 β-
In
132
 β-
Sn
133
 β-
Sb
134
 β-
Te
135
 β-
I
136
Xe
137
 β-
Cs
138
  
Ba
139
  
La
140
  
Ce
141
  
Pr
N=83→
132
 β-
In
133
 β-
Sn
134
 β-
Sb
135
 β-
Te
136
 β-
I
137
 β-
Xe
138
 β-
Cs
139
 β-
Ba
140
EV 
La
141
 β-
Ce
142
 β-
Pr
N=84→
134
 β-
Sn
135
 β-
Sb
136
 β-
Te
137
 β-
I
138
 β-
Xe
139
 β-
Cs
140
EVβ-
Ba
141
 β-
La
142
Ce
143
 β-
Pr
N=85→
136
 β-
Sb
137
 β-
Te
138
 β-
I
139
 β-
Xe
140
 β-
Cs
141
 β-
Ba
142
 β-
La
143
 β-
Ce
144
 β-
Pr
60Nd
N=86→
138
 β-
Te
139
 β-
I
140
 β-
Xe
141
 β-
Cs
142
 β-
Ba
143
 β-
La
144
 β-
Ce
145
 β-
Pr
N=74→
134
EV 
Nd
61Pm
62Sm
N=87→
140
 β-
I
141
 β-
Xe
142
 β-
Cs
143
 β-
Ba
144
 β-
La
145
 β-
Ce
146
 β-
Pr
N=75→
135
EV 
Nd
137
EV 
Sm
63Eu
N=88→
141
 β-
I
142
 β-
Xe
143
 β-
Cs
144
 β-
Ba
145
 β-
La
146
 β-
Ce
147
 β-
Pr
N=76→
136
EV 
Nd
137
EV 
Pm
138
EV 
Sm
139
EV 
Eu
N=89→
142
 β-
I
143
 β-
Xe
144
 β-
Cs
145
 β-
Ba
146
 β-
La
147
 β-
Ce
148
 β-
Pr
N=77→
137
EV 
Nd
138
EV 
Pm
139
EV 
Sm
140
EV 
Eu
64Gd
N=90→
144
 β-
Xe
145
 β-
Cs
146
 β-
Ba
147
 β-
La
148
 β-
Ce
149
 β-
Pr
N=78→
138
EV 
Nd
139
EV 
Pm
140
EV 
Sm
141
EV 
Eu
142
EV 
Gd
N=91→
145
 β-
Xe
146
 β-
Cs
148
 β-
La
149
 β-
Ce
150
 β-
Pr
N=79→
139
EV 
Nd
140
EV 
Pm
141
EV 
Sm
142
EV 
Eu
143
EV 
Gd
N=92→
150
 β-
Ce
151
 β-
Pr
N=80→
140
EVβ-
Nd
141
EV 
Pm
142
EV 
Sm
143
EV 
Eu
144
EV 
Gd
65Tb
66Dy
N=93→
151
 β-
Ce
N=81→
141
EV 
Nd
142
EV 
Pm
143
EV 
Sm
144
EV 
Eu
145
EV 
Gd
146
EV 
Tb
147
EV 
Dy
67Ho
68Er
69Tm
N=82→
142
  
Nd
143
EV 
Pm
144
  
Sm
145
EV 
Eu
146
EV 
Gd
147
EV 
Tb
148
EV 
Dy
150
EV 
Er
151
EV 
Tm
N=83→
143
  
Nd
144
EV 
Pm
145
EVβ-
Sm
146
EV 
Eu
147
EV 
Gd
148
EV 
Tb
149
EV 
Dy
150
EV 
Ho
151
EV 
Er
 
 
70Yb
71Lu
N=84→
144
α
Nd
145
α
Pm
146
α
Sm
147
EV 
Eu
148
α
Gd
149
EV 
Tb
150
EV 
Dy
151
EV 
Ho
152
EV 
Er
153
EV 
Tm
154
EV 
Yb
155
EV 
Lu
72Hf
N=85→
145
  
Nd
146
 β-
Pm
147
α
Sm
148
EV 
Eu
149
α
Gd
150
EV 
Tb
151
EV 
Dy
152
EV 
Ho
153
EV 
Er
154
EV 
Tm
155
EV 
Yb
156
EV 
Lu
157
EV 
Hf
N=86→
146
  
Nd
147
 β-
Pm
148
α
Sm
149
EV 
Eu
150
α
Gd
151
EV 
Tb
152
EV 
Dy
153
EV 
Ho
154
EV 
Er
155
EV 
Tm
156
EV 
Yb
 
 
158
EV 
Hf
N=87→
147
EVβ-
Nd
148
 β-
Pm
149
α
Sm
150
EV
Eu
151
α
Gd
152
EV 
Tb
153
EV 
Dy
154
EV 
Ho
155
EV 
Er
156
EV 
Tm
157
EV 
Yb
 
 
159
EV 
Hf
73Ta
74W
N=88→
148
  
Nd
149
 β-
Pm
150
  
Sm
151
  
Eu
152
α
Gd
153
EV 
Tb
154
α2
Dy
155
EV 
Ho
156
EV 
Er
157
EV 
Tm
158
EV 
Yb
 
 
160
EV 
Hf
162
EV 
W
N=89→
149
 β-
Nd
150
 β-
Pm
151
EVβ-
Sm
152
 β-
Eu
153
EVβ-
Gd
154
EV 
Tb
155
EV 
Dy
156
EV 
Ho
157
EV 
Er
158
EV 
Tm
 
 
 
 
161
EV 
Hf
163
EV 
W
N=90→
150
 β-
Nd
151
 β-
Pm
152
  
Sm
153
  
Eu
154
  
Gd
155
EV 
Tb
156
  
Dy
157
EV 
Ho
158
EV 
Er
159
EV 
Tm
160
EV 
Yb
161
EV 
Lu
 
 
164
EV 
W
N=91→
151
 β-
Nd
152
 β-
Pm
153
EVβ-
Sm
154
 β-
Eu
155
  
Gd
156
 β-
Tb
157
EV
Dy
158
EV 
Ho
159
EV 
Er
160
EV 
Tm
161
EV 
Yb
162
EV 
Lu
 
 
165
EV 
W
N=92→
152
 β-
Nd
153
 β-
Pm
154
  
Sm
155
 β-
Eu
156
  
Gd
157
EV 
Tb
158
  
Dy
159
EV 
Ho
160
EVβ-
Er
161
EV 
Tm
162
EV 
Yb
 
 
 
 
166
EV 
W
N=93→
154
 β-
Pm
155
 β-
Sm
156
 β-
Eu
157
  
Gd
158
 β-
Tb
159
EV
Dy
160
 β-
Ho
161
 β-
Er
162
 β-
Tm
163
EV 
Yb
164
EV 
Lu
 
 
166
EV 
Ta
 
 
N=94→
154
 β-
Nd
156
 β-
Sm
157
 β-
Eu
158
  
Gd
159
  
Tb
160
  
Dy
161
 β-
Ho
162
  
Er
163
 β-
Tm
164
EV 
Yb
165
EV 
Lu
166
EV 
Hf
167
EV 
Ta
 
 
N=95→
157
 β-
Sm
158
 β-
Eu
159
 β-
Gd
160
EVβ-
Tb
161
  
Dy
162
 β-
Ho
163
 β-
Er
164
 β-
Tm
165
 β-
Yb
166
EV 
Lu
167
EV 
Hf
168
EV 
Ta
 
 
N=96→
159
 β-
Eu
160
  
Gd
161
EVβ-
Tb
162
  
Dy
163
EV 
Ho
164
  
Er
165
EVβ-
Tm
166
EVβ-
Yb
167
EV 
Lu
168
EV 
Hf
169
EV 
Ta
170
EV 
W
N=97→
160
 β-
Eu
161
 β-
Gd
162
 β-
Tb
163
EV 
Dy
164
 β-
Ho
165
 β-
Er
166
 β-
Tm
167
 β-
Yb
168
EV 
Lu
169
EV 
Hf
170
EV 
Ta
171
EV 
W
75Re
76Os
N=98→
162
 β-
Gd
163
 β-
Tb
164
  
Dy
165
  
Ho
166
  
Er
167
EVβ-
Tm
168
  
Yb
169
EV 
Lu
170
EV 
Hf
171
EV 
Ta
172
EV 
W
N=93→
169
EV 
Os
77Ir
N=99→
164
 β-
Tb
165
 β-
Dy
166
EVβ-
Ho
167
  
Er
168
 β-
Tm
169
EV
Yb
170
EVβ-
Lu
171
 β-
Hf
172
EV 
Ta
173
EV 
W
N=94→
170
EV 
Os
171
EV 
Ir
78Pt
N=100→
166
 β-
Dy
167
 β-
Ho
168
  
Er
169
  
Tm
170
  
Yb
171
EV 
Lu
172
EV
Hf
173
EV 
Ta
174
EV 
W
N=95→
170
EV 
Re
171
EV 
Os
172
EV 
Ir
173
EV 
Pt
79Au
N=101→
167
 β-
Dy
168
 β-
Ho
169
 β-
Er
170
 β-
Tm
171
  
Yb
172
EV 
Lu
173
 β-
Hf
174
EV 
Ta
175
EV 
W
N=96→
 
 
172
EV 
Os
171
EV 
Ir
174
EV 
Pt
175
EV 
Au
80Hg
N=102→
169
 β-
Ho
170
  
Er
171
 β-
Tm
172
  
Yb
173
EV 
Lu
174
α
Hf
175
EV 
Ta
176
EV 
W
N=97→
172
EV 
Re
173
EV 
Os
174
EV 
Ir
175
EV 
Pt
176
EV 
Au
177
EV 
Hg
N=103→
170
 β-
Ho
171
 β-
Er
172
 β-
Tm
173
  
Yb
174
EV 
Lu
175
EVβ-
Hf
176
 β-
Ta
177
EV 
W
N=98→
 
 
174
EV 
Os
175
EV 
Ir
176
EV 
Pt
177
EV 
Au
178
EV 
Hg
N=104→
172
 β-
Er
173
 β-
Tm
174
  
Yb
175
  
Lu
176
  
Hf
177
EVβ-
Ta
178
EVβ-
W
N=99→
174
EV 
Re
175
EV 
Os
176
EV 
Ir
177
EV 
Pt
178
EV 
Au
179
EV 
Hg
N=105→
173
 β-
Er
174
 β-
Tm
175
 β-
Yb
176
 β-
Lu
177
 β-
Hf
178
 β-
Ta
179
EV 
W
N=100→
175
EV 
Re
176
EV 
Os
177
EV 
Ir
178
EV 
Pt
179
EV 
Au
180
EV 
Hg
N=106→
175
 β-
Tm
176
  
Yb
177
EVβ-
Lu
178
 β-
Hf
179
EV
Ta
180
α
W
N=101→
176
EV 
Re
177
EV 
Os
178
EV 
Ir
179
EV 
Pt
 
 
181
EV 
Hg
N=107→
176
 β-
Tm
177
 β-
Yb
178
 β-
Lu
179
 β-
Hf
180
EV
Ta
181
EV
W
N=102→
177
EV 
Re
178
EV 
Os
179
EV 
Ir
180
EV 
Pt
181
EV 
Au
182
EV 
Hg
81Tl
82Pb
N=108→
178
 β-
Yb
179
 β-
Lu
180
 β-
Hf
181
  
Ta
182
  
W
N=103→
178
EV 
Re
179
EV 
Os
180
EV 
Ir
181
EV 
Pt
182
EV 
Au
183
EV 
Hg
184
EV 
Tl
185
α 
Pb
N=109→
180
 β-
Lu
181
EVβ-
Hf
182
 β-
Ta
183
  
W
N=104→
179
EV 
Re
180
EV 
Os
181
EV 
Ir
182
EV 
Pt
183
EV 
Au
184
EV 
Hg
185
α 
Tl
186
α 
Pb
N=110→
182
 β-
Hf
183
 β-
Ta
184
  
W
N=105→
180
EV 
Re
181
EV 
Os
182
EV 
Ir
183
EV 
Pt
184
EV 
Au
185
α 
Hg
186
α 
Tl
187
α 
Pb
83Bi
N=111→
183
 β-
Hf
184
 β-
Ta
185
 β-
W
N=106→
181
EV 
Re
182
EV 
Os
183
EV 
Ir
184
EV 
Pt
185
α 
Au
186
α 
Hg
187
α 
Tl
188
α 
Pb
189
α 
Bi
N=112→
184
 β-
Hf
185
 β-
Ta
186
  
W
N=107→
182
EV 
Re
183
EV 
Os
184
EV 
Ir
185
α 
Pt
186
α 
Au
187
α 
Hg
188
α 
Tl
189
α 
Pb
190
α 
Bi
N=113→
185
 β-
Hf
186
 β-
Ta
187
 β-
W
N=108→
183
EVβ-
Re
184
α
Os
185
α 
Ir
186
α 
Pt
187
α 
Au
188
α 
Hg
189
α 
Tl
190
α 
Pb
191
α 
Bi
84Po
85At
N=114→
188
αβ-
W
N=109→
184
EVβ-
Re
185
EV
Os
186
α 
Ir
187
α 
Pt
188
α 
Au
189
α 
Hg
190
α 
Tl
191
α 
Pb
192
α 
Bi
193
α 
Po
194
α 
At
N=115→
189
 β-
W
N=110→
185
  
Re
186
αβ-
Os
187
α 
Ir
188
α 
Pt
189
α 
Au
190
α 
Hg
191
α 
Tl
192
α 
Pb
193
α 
Bi
194
α 
Po
195
α 
At
N=116→
190
 β-
W
N=111→
186
α
Re
187
  
Os
188
αβ-
Ir
189
α 
Pt
190
α 
Au
191
α 
Hg
192
α 
Tl
193
α 
Pb
194
α 
Bi
195
α 
Po
196
α 
At
N=112→
187
α
Re
188
  
Os
189
αβ-
Ir
190
α 
Pt
191
α 
Au
192
α 
Hg
193
α 
Tl
194
α 
Pb
195
α 
Bi
196
α 
Po
197
α 
At
N=113→
188
 β-
Re
189
  
Os
190
α 
Ir
191
EV
Pt
192
α 
Au
193
α 
Hg
194
α 
Tl
195
α 
Pb
196
α 
Bi
197
α 
Po
198
α 
At
86Rn
N=114→
189
 β-
Re
190
  
Os
191
  
Ir
192
  
Pt
193
α 
Au
194
EV
Hg
195
α 
Tl
196
α 
Pb
197
α 
Bi
198
α 
Po
199
α 
At
200
α 
Rn
N=115→
190
 β-
Re
191
 β-
Os
192
 β-
Ir
193
EV
Pt
194
αβ-
Au
195
EV
Hg
196
α 
Tl
197
α 
Pb
198
α 
Bi
199
α 
Po
200
α 
At
201
α 
Rn
87Fr
N=116→
191
 β-
Re
192
  
Os
193
  
Ir
194
  
Pt
195
EV
Au
196
  
Hg
197
α 
Tl
198
α 
Pb
199
α 
Bi
200
α 
Po
201
α 
At
202
α 
Rn
203
α 
Fr
N=117→
192
 β-
Re
193
 β-
Os
194
 β-
Ir
195
  
Pt
196
 β-
Au
197
EV
Hg
198
α 
Tl
199
α 
Pb
200
α 
Bi
201
α 
Po
202
α 
At
203
α 
Rn
204
α 
Fr
88Ra
N=118→
194
 β-
Os
195
 β-
Ir
196
  
Pt
197
  
Au
198
  
Hg
199
α 
Tl
200
α 
Pb
201
α 
Bi
202
α 
Po
203
α 
At
204
α 
Rn
205
α 
Fr
206
α 
Ra
N=119→
195
 β-
Os
196
 β-
Ir
197
 β-
Pt
198
αβ-
Au
199
  
Hg
200
αβ-
Tl
201
α 
Pb
202
α 
Bi
203
α 
Po
204
α 
At
205
α 
Rn
206
α 
Fr
207
α 
Ra
89Ac
N=120→
196
 β-
Os
197
 β-
Ir
198
  
Pt
199
αβ-
Au
200
  
Hg
201
αβ-
Tl
202
 β-
Pb
203
α 
Bi
204
α 
Po
205
α 
At
206
α 
Rn
207
α 
Fr
208
α 
Ra
209
α 
Ac
N=121→
198
 β-
Ir
199
 β-
Pt
200
 β-
Au
201
  
Hg
202
αβ-
Tl
203
α 
Pb
204
α 
Bi
205
α 
Po
206
α 
At
207
α 
Rn
208
α 
Fr
209
α 
Ra
210
α 
Ac
90Th
N=122→
200
 β-
Pt
201
 β-
Au
202
  
Hg
203
  
Tl
204
 β-
Pb
205
αβ-
Bi
206
α 
Po
207
α 
At
208
α 
Rn
209
α 
Fr
210
α 
Ra
211
α 
Ac
N=123→
213
α 
Th
N=123→
201
 β-
Pt
202
 β-
Au
203
 β-
Hg
204
EV
Tl
205
EV
Pb
206
αβ-
Bi
207
α 
Po
208
α 
At
209
α 
Rn
210
α 
Fr
211
α 
Ra
212
α 
Ac
N=124→
214
α 
Th
91Pa
N=124→
203
 β-
Au
204
  
Hg
205
  
Tl
206
  
Pb
207
EV
Bi
208
α 
Po
209
α 
At
210
α 
Rn
211
α 
Fr
212
α 
Ra
213
α 
Ac
N=125→
215
α 
Th
216
α 
Pa
N=125→
204
 β-
Au
205
 β-
Hg
206
 β-
Tl
207
  
Pb
208
EV
Bi
209
α 
Po
210
α 
At
211
α 
Rn
212
α 
Fr
213
α 
Ra
214
α 
Ac
N=126→
216
α 
Th
N=126→
206
 β-
Hg
207
 β-
Tl
208
  
Pb
209
α 
Bi
210
α 
Po
211
α 
At
212
α 
Rn
213
α 
Fr
214
α 
Ra
215
α 
Ac
N=127→
217
α 
Th
N=127→
208
 β-
Tl
209
 β-
Pb
210
 β-
Bi
211
 β-
Po
212
α 
At
213
α 
Rn
214
α 
Fr
215
α 
Ra
216
α 
Ac
N=128→
218
α 
Th
N=128→
209
 β-
Tl
210
 β-
Pb
211
 β-
Bi
212
 β-
Po
213
α 
At
214
α 
Rn
215
α 
Fr
216
α 
Ra
217
α 
Ac
N=129→
219
α 
Th
N=129→
210
 β-
Tl
211
 β-
Pb
212
 β-
Bi
213
 β-
Po
214
α 
At
215
α 
Rn
216
α 
Fr
217
α 
Ra
218
α 
Ac
N=130→
220
α 
Th
N=130→
212
 β-
Pb
213
 β-
Bi
214
 β-
Po
215
αβ-
At
216
α 
Rn
217
α 
Fr
218
α 
Ra
219
α 
Ac
N=131→
221
α 
Th
222
α 
Pa
N=131→
213
 β-
Pb
214
 β-
Bi
215
 β-
Po
216
 β-
At
217
α 
Rn
218
α 
Fr
219
α 
Ra
220
α 
Ac
N=132→
222
α 
Th
223
α 
Pa
N=132→
214
 β-
Pb
215
 β-
Bi
216
 β-
Po
217
 β-
At
218
α 
Rn
219
α 
Fr
220
α 
Ra
221
α 
Ac
N=133→
223
α 
Th
224
α 
Pa
92U
N=133→
217
 β-
Po
218
 β-
At
219
α 
Rn
220
α 
Fr
221
α 
Ra
222
α 
Ac
N=134→
224
α 
Th
225
α 
Pa
226
α 
U
93Np
N=134→
218
 β-
Po
219
 β-
At
220
α 
Rn
221
 β-
Fr
222
α 
Ra
223
α 
Ac
N=135→
225
α 
Th
226
α 
Pa
227
α 
U
228
α 
Np
N=135→
221
α 
Rn
222
 β-
Fr
223
α 
Ra
224
α 
Ac
N=136→
226
α 
Th
227
α 
Pa
228
α 
U
229
α 
Np
94Pu
95Am
N=136→
222
αβ-
Rn
223
 β-
Fr
224
α 
Ra
225
α 
Ac
N=137→
227
α 
Th
228
α 
Pa
229
α 
U
230
α 
Np
232
α 
Am
N=137→
223
 β-
Rn
224
 β-
Fr
225
α 
Ra
226
α 
Ac
N=138→
228
α 
Th
229
α 
Pa
230
α 
U
231
α 
Np
232
α 
Pu
 
 
N=138→
224
 β-
Rn
225
 β-
Fr
226
α 
Ra
227
α 
Ac
N=139→
229
α 
Th
230
α 
Pa
231
α 
U
232
α 
Np
233
α 
Pu
234
α 
Am
96Cm
N=139→
225
 β-
Rn
226
 β-
Fr
227
 β-
Ra
228
 β-
Ac
N=140→
230
α 
Th
231
α 
Pa
232
α 
U
233
α 
Np
234
α 
Pu
235
α 
Am
236
α 
Cm
N=140→
226
 β-
Rn
227
 β-
Fr
228
 β-
Ra
229
 β-
Ac
N=141→
231
α 
Th
232
α 
Pa
233
α 
U
234
α 
Np
235
α 
Pu
236
α 
Am
237
α 
Cm
97Bk
98Cf
99Es
100Fm
N=141→
228
 β-
Fr
229
 β-
Ra
230
 β-
Ac
N=142→
232
α 
Th
233
 β-
Pa
234
α 
U
235
α 
Np
236
α 
Pu
237
α 
Am
238
α 
Cm
239
α 
Bk
240
α 
Cf
241
α 
Es
242
α 
Fm
N=142→
229
 β-
Fr
230
 β-
Ra
231
 β-
Ac
N=143→
233
 β-
Th
234
 β-
Pa
235
α 
U
236
α 
Np
237
α 
Pu
238
α 
Am
239
α 
Cm
240
α 
Bk
241
α 
Cf
242
α 
Es
243
α 
Fm
N=143→
232
 β-
Ac
N=144→
234
 β-
Th
235
 β-
Pa
236
α 
U
237
α 
Np
238
α 
Pu
239
α 
Am
240
α 
Cm
241
α 
Bk
242
α 
Cf
243
α 
Es
244
α 
Fm
N=145→
235
 β-
Th
236
 β-
Pa
237
α 
U
238
 β-
Np
239
α 
Pu
240
αβ-
Am
241
α 
Cm
242
α 
Bk
243
α 
Cf
244
α 
Es
245
α 
Fm
N=146→
236
 β-
Th
237
 β-
Pa
238
α 
U
239
 β-
Np
240
α 
Pu
241
αβ-
Am
242
α 
Cm
243
α 
Bk
244
α 
Cf
245
α 
Es
246
α 
Fm
101Md
N=147→
238
 β-
Pa
239
 β-
U
240
 β-
Np
241
α 
Pu
242
α 
Am
243
α 
Cm
244
α 
Bk
245
α 
Cf
246
α 
Es
247
α 
Fm
248
α 
Md
102No
N=148→
240
 β-
U
241
 β-
Np
242
α 
Pu
243
αβ-
Am
244
α 
Cm
245
α 
Bk
246
α 
Cf
247
α 
Es
248
α 
Fm
249
α 
Md
250
α 
No
103Lr
104Rf
105Db
N=149→
243
α 
Pu
244
 β-
Am
245
α 
Cm
246
α 
Bk
247
α 
Cf
248
α 
Es
249
α 
Fm
250
α 
Md
251
α 
No
252
α 
Lr
253
α 
Rf
N=140→
255
α 
Db
N=150→
244
α 
Pu
245
 β-
Am
246
α 
Cm
247
α 
Bk
248
α 
Cf
249
α 
Es
250
α 
Fm
251
α 
Md
252
α 
No
253
α 
Lr
254
α 
Rf
N=141→
256
α 
Db
106Sg
N=151→
245
 β-
Pu
246
 β-
Am
247
α 
Cm
248
α 
Bk
249
α 
Cf
250
α 
Es
251
α 
Fm
252
α 
Md
253
α 
No
254
α 
Lr
255
α 
Rf
N=142→
257
α 
Db
258
α 
Sg
107Bh
N=152→
246
αβ-
Pu
247
 β-
Am
248
α 
Cm
249
α 
Bk
250
α 
Cf
251
α 
Es
252
α 
Fm
253
α 
Md
254
α 
No
255
α 
Lr
256
α 
Rf
N=143→
258
α 
Db
259
α 
Sg
260
α 
Bh
N=153→
249
α 
Cm
250
 β-
Bk
251
α 
Cf
252
α 
Es
253
α 
Fm
254
α 
Md
255
α 
No
256
α 
Lr
257
α 
Rf
N=144→
259
α 
Db
260
α 
Sg
261
α 
Bh
108Hs
N=154→
250
α 
Cm
251
 β-
Bk
252
α 
Cf
253
α 
Es
254
α 
Fm
255
α 
Md
256
α 
No
257
α 
Lr
258
α 
Rf
N=145→
260
α 
Db
261
α 
Sg
262
α 
Bh
263
α 
Hs
109Mt
N=155→
251
 β-
Cm
252
 β-
Bk
253
αβ-
Cf
254
α 
Es
255
α 
Fm
256
α 
Md
257
α 
No
258
α 
Lr
259
α 
Rf
N=146→
261
α 
Db
262
α 
Sg
263
α 
Bh
264
α 
Hs
265
α 
Mt
110Ds
N=156→
253
 β-
Bk
254
αβ-
Cf
255
α 
Es
256
α 
Fm
257
α 
Md
258
α 
No
259
α 
Lr
260
α 
Rf
N=147→
262
α 
Db
263
α 
Sg
264
α 
Bh
265
α 
Hs
266
α 
Mt
267
α 
Ds
N=157→
254
 β-
Bk
255
 β-
Cf
256
 β-
Es
257
α 
Fm
258
EV
Md
259
α 
No
260
α 
Lr
261
α 
Rf
N=148→
263
α 
Db
264
α 
Sg
265
α 
Bh
266
α 
Hs
267
α 
Mt
268
α 
Ds
N=158→
256
 β-
Cf
257
 β-
Es
258
 β-
Fm
259
 β-
Md
260
α 
No
261
α 
Lr
262
α 
Rf
N=149→
264
α 
Db
265
α 
Sg
266
α 
Bh
267
α 
Hs
268
α 
Mt
269
α 
Ds
N=159→
259
 β-
Fm
260
EV
Md
261
α 
No
262
EV
Lr
263
 β-
Rf
N=150→
265
 β-
Db
266
α 
Sg
267
α 
Bh
268
α 
Hs
269
α 
Mt
270
α 
Ds
111Rg
N=160→
262
α 
No
263
 β-
Lr
264
 β-
Rf
N=151→
269
α 
Hs
270
α 
Mt
271
α 
Ds
272
αβ-
Rg
N=161→
271
α 
Mt
272
α 
Ds