Overleg:De Tike

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tieke?![brontekst bewerken]

Ik heb werkelijk nog nooit van de naam Tieke voor De Tike gehoord, volgens mij is deze totaal niet gangbaar. Daar het artikel zelf De Tike al als Nederlandstalige variant noemt stel ik voor de pagina te hernoemen. PDZ124169 (overleg) 20 jun 2019 22:22 (CEST)

Helemaal mee eens, zie ook hier. Wutsje 24 jun 2019 14:40 (CEST)
@Wutsje, sterker nog, het dorp heeft nooit Tieke geheten. Vroeger was er een buurtschap met die naam, maar toen de buurtschap de dorpsstatus kreeg, kreeg het tevens de naam de Tike, in zowel het Nederlands als het Fries. [1]. Grappig ook dat de plaatsengids, die hier nog wel eens als bron wordt aangehaald, hier expliciet stelt dat Wikipedia fout zit. Hernoemen dus. Groet, Brimz (overleg) 28 jun 2019 21:52 (CEST)

Beste PDZ124169 Tieke is nog thans vermoedelijk Fries. De naam is in tegenstelling tot men zou denken geen Nederlandstalige naam. De naam is meer dan vermoedelijk een lokale variant benaming voor een teek (of vroeger t(h)ee(c)k(e)). De oudste vermelding die G. van Berkel & K. Samplonius aangeeft is Teeckeveen en die duidt dat het een veen was waarin men veel teken kon vinden. Daaruit is de huidige plaats ontstaan. In 1718 werd de plaats vermeld als Tieke. In 1786 de Smallinger Tieke en in de 19e en 20ste eeuw komen de spellingen 'Tieke' en 'De Tieke' beide voor. In dit artikel is een kaart uit de jaren 1960 te zien waarop de plaats toen werd aangegeven als 'Suameerder Tieke'. En dat toen het al officieel De Tike was geworden.

Men kan wel stellen dat het Fries gemoderniseerd of extra verfriest is dus hier. Er is ook boek over het leven van de plaatst voordat het een dorp werd, Zie dit artikel. Betekend dit dat Tieke alleen historisch nog is, ja en nee. Het is zeker zo De Tike gebruikelijk is. Ik heb niet voor niets De Tike toegevoegd aan het artikel als ieder geval gelijkwaardige benaming. Ik zou ook geen tegenstander zijn om het artikel te veranderen in De Tike maar het verwijderen van de naam Tieke zou verkeerde interpretatie gegeven. In dit artikel over loterijwinst in Eastermar wordt Eastermar als standaard gebruikt maar wordt De Tike als buurtschap Tieke neergepend. Goed mogelijk dat het van de bewoner zelf afkomstig is geweest waarvan men het heeft overgenomen. Het toont in ieder geval aan dat de naam niet verdwenen is in het Nederlands. Dagdeel (overleg) 27 jun 2019 10:17 (CEST)

Ik denk persoonlijk eerder dat AD de naam Tieke van Wikipedia gehaald heeft, maar dat valt lastig tot niet te controleren. Daar het dorp zoals door anderen genoemd feitelijk nooit Tieke heeft geheten, lijkt het me niet goed om Tieke als alternatieve variant te vermelden. Het lijkt me beter deze te vermelden als naam voor het voormalige buurtschap. Mocht iemand nog een laatste bevestiging nodig hebben dat de pagina toch echt De Tike moet heten, ook de Provincie Fryslân noemt De Tike als Nederlandstalige naam. Ik zal de pagina gaan hernoemen en de inhoud daarop enigszins aanpassen. Een ieder mag zich vrij voelen mij aan te vullen. PDZ124169 (overleg) 3 jul 2019 00:32 (CEST)

Het verwijderen van de naam Tieke is niet gewenst in ieder geval. De plaats heeft wel degelijk Tieke geheten. Dat het bij de dorpsstatus niet die naam heeft gekregen is een andere punt. Maar de plaats heeft gewoon Tieke geheten. Het is niet aan ons te bepalen of hoe iets genoemd wordt. Als bronnen aangegeven dat de naam Tieke nog gebruikt wordt dan dient dat netjes zo genoemd te worden. Dagdeel (overleg) 3 jul 2019 10:23 (CEST)

Ik had de naam Tieke ook niet verwijderd, maar een andere plaats gegeven. Het is mijns inziens niet juist om Tieke als huidige (alternatieve) plaatsnaam te benoemen, omdst dat gewoon niet zo is. Dat in enkele nieuwsartikels de plaatsnaam fout wordt genoemd betekent nog niet dat een plaats ook daadwerkelijk die naam draagt. Sterker nog, wanneer ik bij andere plaatsen benoem dat die in de media wél correct worden benoemd wordt dat evengoed als niet relevant gezien, want wE hEbBeN eEn NeDeRlAnDsE nAaM eN dIe GeBrUiKeN wE oOk Al iS dIe NiEt GaNgBaAr. PDZ124169 (overleg) 4 jul 2019 15:22 (CEST)
Het wordt wel degelijk gebruikt in het Nederlands zoals jezelf ook aangeef, en is dus een alternatief. Dat jij dat zelf als foutjes ziet is niet een maatstaf waarop Wikipedia dient te worden gebaseerd. Wikipedia gaat niet zelf raden wat achter de benamingen zit of het gebruik daarvan... Dagdeel (overleg) 4 jul 2019 16:13 (CEST)

Negentiende eeuw[brontekst bewerken]

@Brimz: kun je het citaat geven waar je deze bewering op gebaseerd hebt? Afgaand op de bewerkingssamenvattingen vermoed ik dat het hier gaat om 'in de 19e eeuw' versus 'tot de 19e eeuw' (wat wel een betekenisverschil heeft), maar dat is zonder de bron erbij te hebben wat lastig te beoordelen natuurlijk. Encycloon (overleg) 29 jun 2019 17:33 (CEST)

Hoi @Encycloon:. Ik had mijn bewering gebaseerd op deze bron, die hier nog wat specifieker op in gaat. De eerste bron zegt: "Aan het einde van de 18de eeuw wist de Tegenwoordige Staat van Friesland bij Opeinde te melden: [...] verst afgelegende de Smallinger Tieke heet.’" (vet van mij). De tweede bron zegt: "In de 18e en 19e eeuw komen [...] de benamingen Smallinger Tieke respectievelijk Sumeerder en Suameerder Tieke [voor]" (vet opnieuw van mij). Ik ben met je eens dat de bronnen niet aangeven dat de naam "tot" de 19e eeuw voorkwam, dat heb ik wat slordig verwoord. Verder nazoeken blijkt dat de enige bron uit de 18e en 19 eeuw het "Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren" uit 1786 is. Hierin staat letterlijk de tekst van het eerste citaat. Op basis van deze bronnen kunnen we dus alleen concluderen dat het in de 18e eeuw Smallinger Tieke werd genoemd. Ik zal het aanpassen. Groet, Brimz (overleg) 29 jun 2019 21:46 (CEST)
Prima, helder wat mij betreft! Mvg, Encycloon (overleg) 29 jun 2019 23:24 (CEST)
Het was dan wellicht beter geweest om de voetnoot ook aan te passen of te verplaatsen, aangezien je dat werk er dus niet voor gebruikt had. Encycloon (overleg) 29 jun 2019 23:28 (CEST)

Tiekvaart/Tikefeart[brontekst bewerken]

Mijn edit wordt doodleuk ongedaan gemaakt, maar de naam Tiekvaart vind ik enkel terug op Wikipedia zelf en websites die de tekst hiervandaan gekopieerd hebben. Volgens mij is dit net als Tieke een onjuiste/niet ganbare naam. De provincie noemt het Tikefeart, wat ook de enige naam is die mij bekend is. Het lijkt mij dan logisch dat wij die naam aanhouden. PDZ124169 (overleg) 4 jul 2019 15:29 (CEST)

Linkje werkt niet, is te vinden op fryslan.frl, officiële waternamen PDZ124169 (overleg)

Ik heb even opgezocht, Tiekvaart of Tiekevaart is een oudere benaming die tot even voorbij halfweg de 20ste eeuw werd gebruikt, Tiekevaart tot 1970 op het kadaster. Tot 2007 heette het daarna officieel Tikevaart, wat de Nederlandstalige naam is van de vaart. Hier kan je opmaat vinden voor de veranderingen, met aangeven wat men de Nederlandstalige naam noemt en wat de Friestalige. In 2007 zijn de vaarten officieel in het Fries overgezet. De Nederlandstalige benaming Tikevaart wordt het dorpsblad zelf nog gebruikt, zoals hier in 2017. Paar andere die deze naam gebruiken: Vogelwacht.nl en kanalenkaart. Ik zal het aanpassen naar Tikevaart. Dagdeel (overleg) 4 jul 2019 16:03 (CEST)

Externe links aangepast[brontekst bewerken]

Hallo medebewerkers,

Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op De Tike. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. Als u nog vragen heeft of u de bot bepaalde links of pagina's wilt laten negeren, raadpleeg dan deze eenvoudige FaQ voor meer informatie. Ik heb de volgende wijzigingen aangebracht:

Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs.

Groet.—InternetArchiveBot (Fouten melden) 22 feb 2020 11:06 (CET)